Adamów w 1837 roku

Plan sytuacyjny Miasta prywatnego Adamowa w Obwodzie Łukowskim położonego JW Hrabi Augusta Krasińskiego Dziedzicznego na mocy polecenia W. Komisarza Obwodu Łukowskiego z dnia 1/13 Kwietnia 1836 roku No 2682. Na Reskrypcie b. Kommisyi Woiewódzkiej z dnia 12/24 października 1835 roku N 32606/13709 opartego i No 6192 19 lipca/1 sierpnia 1837 ponowionego przez niżej podpisanego Budowniczego Obwodu Łukowskiego zdziałany.
Działo się w Łukowie dnia 31 lipca/12 sierpnia 1837 roku ukończony.
Wyjaśnienia:
A – Rynek Miasta
B – Austerya Murowana (karczma)
C – Probostwo
D – Kościół murowany nieskończony
E- Kaplica gdzie Nabożeństwa parafialne odbywają się

Numera czarnym tuszem pisane oznaczają No porządkowy czerwonym (nieczytelne)
Miasto Adamów w nizkiem położeniu zasiedlone z strony od północy-południa, zachodu i wschodu błotnemi łąkami opasane, od północy tylko strony część tegoż Miasta na drodze Łukowskiej przy kaplicy idącey wzgurek w małey odległości się rozciąga, prętów 50 nieprzekraczaiącej.
Mieszczanie pańszczyzny w tydzień trzy dni odrabiają.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.