Łukowska Lista Katyńska

 

 

 

 

 

 

Wśród prawie 22 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej popełnionej przez NKWD na Polakach, w tym na oficerach wojska polskiego i funkcjonariuszach policji, znalazło się  około 40 mieszkańców powiatu łukowskiego i osób z niego pochodzących. 23 z nich zostało upamiętnionych przy Krzyżu Katyńskim na łukowskim cmentarzu św. Rocha.

 

Imię i nazwisko Stopień Imiona rodziców Data i miejsce urodzenia Służba Życiorys Obóz jeniecki Lista wywozowa Miejsce zgonu
Bronisław Czajka podporucznik rezerwy Józef, Helena 05.02.1912 Wola Mysłowska Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Kobryniu Podporucznik: 25 XI 1936 34 Pułk Piechoty Wydział Budowlano-Drogowy, Państwowa Szkoła Techniczno-Kolejowa w Warszawie Kozielsk L.W. 052/1 27 IV 1940 AM 191 Katyń
Stanisław Czupryna kapitan piechoty Andrzej, Anna Jawaszek 30.07.1903 Józefów SPPiech. w Warszawie (1925) OSPiech. (1927) Mianowany Podporucznik starsz. 1927 Porucznik starsz. 15 VIII 1929 Przydzielony do 41 pp W 1939 I adiutant macierzystego pułku Państwowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. T. Kościuszki w Łukowie (1923) L.S. 3676; MKat., 2143/A; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego Starobielsk Charków
Stanisław Roman Dąbrowski podporucznik art. rezerwy Józef, Aleksandra Domańska 3.12.1903 Stoczek SPRArt. (1928) Odbył ćwiczenia rezerwy w 8 pal (1933) Przydzielony do OK I Potem przeniesiony do 28 pal. Inżynier geodeta Politechnika Warszawska (1932) L.S. 1008; CAW, Ap 1423, Odrz. 31.1.1938; ROR 1934 Starobielsk Charków
Stanisław Teodor Kulbicki kapitan piechoty Walerian, Apolonia Machczyńska 1.04.1902 Serokomla Członek POW W WP od 1918 Uczestnik wojny 1920 w szeregach 22 pp Ukończył kurs w CWPiech. (1921) Służył w 2 pp Leg Następnie jako instruktor w SPodof. Piech. dla Małoletnich nr 1 W 1939 w OZ 9 DP   L.S. 1508; CAW, Ap 6213+17378, VM 302126, MN 2.8.1931; J. Tucholski, Mord w Katyniu Starobielsk Charków
Jan Libera podporucznik artyleri rez. Stanisław, Anna Bany 31.10.1904 Gołe Łazy SPRArt. we Włodzimierzu Woł. (1927) Odbył ćwiczenia rezerwy w 2 pac (1932, 1935) 3 pac (1938), w którym ukończył kurs oficerów żywn.   L.S. 1923; CAW, Ap 1590 Starobielsk Charków
Stanisław Marian Ostrowski porporucznik rezerwy Stanisław, Marianna Kubiak 20.12.1911 Anonin dywizyjny Kurs podchorążych rezerwy: 82 Pułk PiechotyPodporucznik ze starszeństwem 1 I 1937, korpusu oficerów int Seminarium Nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej (1932) ,Nauczyciel Szkoła powszechnej w Zagoździu, pow. łukowski L.W. 029/2 IV 1940 AM 838 Kozielsk Katyń
Antoni Próchniewicz rotmistrz Jan, Florentyna Kot-Banowska 27.06.1898 Dminin Służył w 27 p. uł. jako dca kompanii szkolnej, ostatnio w 2 baonie panc.   L.W. 2 IV 1940 Kartoteka osobowa, litery M–P RO 1932 AM 1921 Kozielsk Katyń
Wiktor Tadeusz Roguski podporucznik sł. zdrowia Władysław, Paulina Laskowska 17.10.1907 Osiny Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 XI 1935 Po odbyciu stażu w CWSan Przydzielony jako lekarz do 48 pp Ostatni znany przydział – KOP Gimnazjum im. B. Prusa w Siedlcach (1928) BPRPiech. nr 10 (1929) Wydział Lekarski, Uniwersytet Warszawski (1935) SPSan. (1935) L.S. 2840; MKat., 2844/A; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego; J. Tucholski, Mord w Katyniu Starobielsk Charków
Lucjan Stanisław Błociszewski porucznik rezerwy Kazimierz, Zofia Zielińska 30.06.1906 Strzyżew Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie (1930) Czterokrotnie powoływany na ćwiczenia rezerwy do 3 Pułk Strzelców Podhalańskich i 35 Pułk Piechoty Podporucznik: 1 I 1934 Inżynier rolnik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Cieszynie Właściciel majątku Strzyżew L.W. 040/2 IV 1940 AM 2691 Kozielsk Katyń
Feliks Kurowski kapitan Józef, Paulina Wierzejska 16.05.1903 Kurów Ochotnik wojny 1920 Oficerska Szkoła Inżynierii (1927) Podporucznik 1927 Porucznik w 1928 : Baon mostowym sap. w Kazuniu. Od 1935 w dyspozycji Inspektora Armii Skierowany na studia do Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej Kapitan ze starszeństwem 19 III 1939        
Wacław Borkowski starszy posterunkowy policji Marcin, Zofia 23.04.1905 Łuków We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej w Brześciu n. Bugiem   L. 020/2 (66), 452 Ostaszków Miednoje
Roman Gessner porucznik rezerwy Marian, Karolina Misiewicz 21.1.1899 Łuków Członek POW
1918–1921 żołnierz WP
Gimnazjum w Kijowie Współzałożyciel i członek zarządu Spółdzielczości Rzemieślniczej Dyrektor biura organizacyjno-handlowego Izby Rzemieślniczej w Warszawie Autor artykułów fachowych L.W. 032/4 14 IV 1940 Kozielsk Katyń
Michał Kłoczewski starszy przodownik pp Ludwik, Waleria Kałuszyńska 08.08.1888
Łuków
W policji od 1920 Do 1934 służbę pełnił w Komendzie Powiatowej w Łukowie, skąd przeniesiony został do Komendy Pow. w Zamościu. Od marca 1939 ponownie w Komendzie Powiatowej w Łukowie Tam też we wrześniu 1939   L. 044/2 (39), 734 Ostaszków Miednoje
Henryk Mikołaj Pilski przodownik pp Jan, Klementyna 6.07.1893 Łuków Początkowo służbę pełnił w policji woj. lubelskiego, m.in. w pow. łukowskim (1930) Co najmniej od października 1938 – i nadal we wrześniu 1939 – na Posterunku w Osiecznej pow. starogardzki   L. 027/2 (94), 2077 Ostaszków Miednoje
Antoni Prachnio posterunkowy Franciszek, Anna Puczkowska 3.01.1895 Stoczek Łukowski W policji od 1921 We wrześniu 1939 służył w Warszawie   L. 020/2 (21), 5270 Ostaszków Miednoje
Stanisław Łotocki   Jan, Honorata Węglińska 20.03.10-7, Olchowiec Podczas studiów odbywał przeszkolenie wojskowe w Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 6a w Rawie Ruskiej. Podporucznik był od 1 IX 1933 Należał ewidencyjnie do 34 Pułk Piechoty Romanista, Uniwersytet Jana Kazimierza Uczył jęz. francuskiego w gimnazjum w Łukowie L.W. 035/4 16 IV 1940 M. Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele podczas II wojny światowej Kozielsk Katyń
Czesław Swiniarski komisarz Wenanty, Emilia Pawłowska 8.06.1886
Sokołów Podlaski
Uczestnik I wojny światowej. Żołnierz II Korpusu Polskiego w Rosji. Od 1919 w WP, PP Szkoła Ofic. PP w Warszawie (1922). Od 1939 komisarz. Komendant PP w Łęczycy. Mieszkał w Łukowie L.W. 052/4 27 IV 1940 Kartoteka osobowa, litery P–Sz A 3778 Kozielsk Katyń
Witold Andrzejewski rotmistrz Henryk, Maria Rynkiewicz 7.07.1897
Poniewież
Uczestnik walk o niepodległość Pełnił służbę w 23 p. uł. 13 p. uł. 27 p. uł. 25 p. uł. Porucznik ze starsz. 1 VI 1919 Rtm ze starsz. 1 I 1927. dowódca szwadronu zap. 25 p. ułanów Łuków   RO 1924; RO 1928; RO 1932 T. Kryska-Karski Materiały do historii Wojska Polskiego; Materiały Gorzowskie Rodziny Katyńskiej Starobielsk Charków
Wacław Calewski major kawalerii Józef, Leokadia Kamieńska 14.12.1893 Od 1915 żołnierz Legionów Polskich W WP od 1918 przydzielony do 1 p. szwol. Uczestnik wojny 1918–1921 Ranny Ukończył CSKaw. w Grudziądzu (1922) CSS w Toruniu Służył w 1 p. szwol. 26 p. uł. 25 p. uł. jako dca szw. W 1939 w OZ Nowogródzkiej BKaw.
major dowódca szwadronu zap. 26 p.uł, k-dt Garnizonu Łuków
  L.S. 3630; MKat., 2024/A; CAW, Ap 1374, 5518, 3408, VM 33–2474; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego Starobielsk Charków
Stanisław Kulbicki kapitan piechoty Walerian, Apolonia Machczyńska 1.04.1902 Serokomla Członek POW W WP od 1918 Uczestnik wojny 1920 w szeregach 22 pp Ukończył kurs w CWPiech. (1921) Służył w 2 pp Leg Następnie jako instruktor w S Podof. Piech. dla Małoletnich nr 1 W 1939 w OZ 9 DP   L.S. 1508; CAW, Ap 6213+17378, VM 302126, MN 2.8.1931; J. Tucholski, Mord w Katyniu Starobielsk Charków
Stanisław Hejduk starszy posterunkowy Maciej, Ewa Bogusz 22.10.1900 Domaszewnica W WP w l. 1919-1921 W policji co najmniej od 1924, ostatnio w woj. lubelskim We wrześniu 1939 pełnił służbę jako komendant Posterunku w Trzebieszowie pow. łukowski Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934   L. 044/2 (19), 3164 Ostaszków Miednoje
Szymon Kisiel starszy posterunkowy Grzegorz, Marianna 26.1.1892 Sarnów Przez wiele lat służbę pełnił w Łukowie. 26 V 1937 przeniesiony z Post. w Łukowie na Posterunku w Trzebieszowie pow. łukowski Tam nadal we wrześniu 1939   L. 05/2 (8), 2353 Ostaszków Miednoje
Jan Kopeć posterunkowy policji Mikołaj, Marianna 12.07.1896 Duże Zagórze Żołnierz Legionów Polskich Członek Związku Strzeleckiego Osadnik wojskowy zamieszkały w Puzieniewiczach pow. stołpecki We wrześniu 1939 zmobilizowany do PP w Staninie pow. łukowski   L. 058/2 (8), 6824 Ostaszków Miednoje
Stanisław Jastrzębski     ur. w Łukowie   urzędnik w Równem   Ukraina Ukraina
Mieczysław Strogulski     ur. w Łukowie 1901 posterunek policji w woj. stanisławowskim     Ukraina Ukraina
Marian Wróblewski ppor. rezerwy Józef, Antonina Ciszewska 19.3.1906 Kock Ukończył Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1928). Podporucznik od 1 I 1932 Absolwent łukowskiego gimnazjum.
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UW (1934). Pracownik Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Warszawie
L.W. 1 IV 1940 AM 2101 Kozielsk Katyń
Władysław Zaremba wachmistrz żandarmerii Władysław 1901   uczył się w  Gimnazjum w Łukowie L.W. 1940 Kozielsk Katyń
Józef Zennerman podporucznik rezerwy Stanisław, Jadwiga Stapf 30.07.1893 Kraków Uczestnik I wojny światowej.
W 1918 w WP. Od II 1919 w rezerwie Podporucznik ze starszeństwem 1 VI 1919. 35 Pułk Piechoty
Losy we wrześniu 1939 r.
Przydział: Wydział Filozoficzny UJ. Wizytator Lubelskiego Okręgu Szkolnego
Dyrektor gimnazjum w Łukowie
L.W. 032/3 14 IV 1940 AM 3120 Kozielsk Katyń
Antoni Zieliński kapitan saperów Piotr, Helena Śmiałowska 2.02.1901 Łuków W 1920 żołnierz 205 Pułk Piechoty Oficerska Szkoła Inż. w Warszawie (1925). Podporucznik: od 1 VII 1925, Kapitan od 1 I 1935. : 6 i 1 Pułk Saperów Losy we wrześniu 1939 r.
Przydział: Studiował w Wyższej Szkole Inżynierii w Warszawie
L.W. 029/1 IV 1940 Muz. Kat. Kozielsk Katyń
Bronisław Młynarczyk starszy posterunkowy Kazimierz, Ulianna 8.01.1889 Sętki We wrześniu 1939 Służbę pełnił na Posterunku w Staninie pow. łukowski   L. 037/3 (97), 701 Ostaszków Miednoje
Jan Szymanek starszy posterunkowy Jakub, Wiktoria Szalech 24.03.1901
Serokomla
W WP ochotniczo od 1918 do 1923 Od 2 II do listopada 1920 walczy ł na froncie litewsko-białoruskim, 9 pap. W policji od 1 VII 1924 w Komendzie Powiatowej w Białej Podlaskiej Służył na Posterunkach: nr 1 w Białej Podlaskiej (od 1 I 1929) Od 2 VII 1929 w Huszczy pow. bialski jako jego komendant Następnie w Brześciu n. Bugiem – na Posterunku Kolejowym Od 12 I 1938 w II Komis. Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1929   L. 027/2 (11), 163 Ostaszków Miednoje
Piotr Terlecki przodownik Józef, Antonina Szczęsna 10.10.1896 Kock W I wojnie w armii rosyjskiej Następnie w niewoli niemieckiej Żołnierz Armii gen. Hallera W PP od 1919 Przez wiele lat służbę pełnił w policji w Łukowie We wrześniu 1939 komendant posterunku   L. 020/4 (49), 1861 Ostaszków Miednoje
Bazyli Wasilewski starszy posterunkowy Marcin, Paulina 22.01.1901 Kobryń W policji od 12 VII 1920 Od 31 III 1937 komendant Posterunku w Staninie pow. łukowski i tam pełnił służbę we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1930   L. 044/1 (85), 2954 Ostaszków Miednoje
Władysław Kubiak posterunkowy Ignacy 3.02.1890 Serokomla Przez wiele lat służbę pełnił w policji woj. lubelskiego, m.in. na Posterunku w: Radzyniu, Stoczku Łukowskim i Korytnicy pow. węgrowski We wrześniu 1939 na Posterunku w Węgrowie   L. 045/2 (65), 2981 Ostaszków Miednoje
Wacław Urbański posterunkowy PP Feliks, Marianna Karwowska 26.05.1895 Wojcieszków We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Jabłoni pow. radzyński   L. 023/3 (49), 1869 Ostaszków Miednoje
Stanisław Kaniewski   Jan, Rozalia Bancerz 13.11.1910 Stok Rolnik W sierpniu 1939 zmobilizowany do Służby Pomocniczej PP w Łukowie   L. 058/1 (100), 2869 Ostaszków Miednoje
Bolesław Rybicki posterunkowy PP Jan 18.12.1904 Helenów Co najmniej od 1933 służbę pełnił w policji woj. lubelskiego Ostatnio w pow. łukowskim – na Posterunku w Kocku W 1934 przeniesiony na Posterunek w Trzebieszowie   L. 050/2 (87), 1566 Ostaszków Miednoje
Józef Kacprzyk posterunkowy PP Ludwik 1913 Do policji przyjęty 4 X 1937 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Komp „E” Rez. PP w Poznaniu 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. lubelskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Staninie pow. łukowski   L. 038/4 (51), 770 Ostaszków Miednoje
Stanisław Marchwicki
posterunkowy PP Paweł, Aniela 07.04.1889 Okrzeja Służbę pełnił w policji pow. rówieńskiego We wrześniu 1939 na Posterunku w Buhryniu   L. 027/2 (73), 3270 Ostaszków Miednoje
Stefan Matacz
starszy posterunkowy PP Jan, Rozalia 19.09.1900 Sarnów We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Krasnymstawie   L. 027/4 (85), 5648 Ostaszków Miednoje
Edward Bujalski
posterunkowy PP Konstanty, Józefa 15.01.1900 Sarnów W policji od 1922 Ostatnio służbę pełnił w pow. kieleckim – do 2 XII 1935 na Posterunku w Bielinach Następnie – i nadal we wrześniu 1939 – na Posterunku w Białogonie   L. 05/4 (19), 1819 Ostaszków Miednoje
Zbigniew Florkiewicz podporucznik rezerwy Marian, Maria Migurska 24.8.1905 Krasnystaw Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1931) Podporucznik ze starszeństwem 1 I 1933 2 Pułk Artylerii Ciężkiej. Państwowa Szkoła Techniczna we Lwowie (1929) Urzędnik państwowy Mieszkał w Lublinie. Grób symboliczny w Łukowie L.W. 017/1 1940 oraz Kartoteka osobowa, litery D–K Kozielsk Katyń
ks. Władysław Tchorzewski kapitan WP, kapelan     Niejasne okoliczności śmierci. Według jednej z wersji przetrzymywany w obozie koncentracyjnym w Starobielsku, a następnie zamordowany w Charkowie. Według innej zginął w zasadzce, podczas próby przejścia pułku przez granicę na Węgry, z rąk nacjonalistów ukraińskich. Wymieniony na tablicy przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu w Łukowie      
Tablica pamiątkowa przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu w Łukowie

Oprac. Magdalena Bilska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.