Ochotnicza straż pożarna powiatu łukowskiego w latach 20-tych XX wieku

Ochotnicze straże pożarne od początku swojego istnienia borykały się z problemami sprzętowymi. Zakup wozów, drabin i innego koniecznego dla utrzymania bezpieczeństwa sprzętu, często przekraczał możliwości finansowe poszczególnych miejscowości. Kolejną kwestią, która wpływała na niedostateczną gotowość druhów do walki z pożarami, były też brak dbałości o powierzone mienie, brak bieżących remontów i napraw, oraz bałagan w remizach, który wpływał na opóźnienie w przystąpieniu do akcji.

Stan Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie łukowskim w 1928 i 1929 roku (na podstawie inspekcji Komisji Wojewódzkiej)

Tuchowice – (1928) beczki na wodę wymagają remontu. Brak dostatecznej ilości węży tłocznych i ssawnych. Brak wozu pogotowia i drabiny Szczerbowskiego.

Stanin –  (1928) Brak środków alarmowych. Brak odpowiedniej ilości węży ssawnych i tłocznych, brak beczek żelaznych. Znajdujące się węże ssawne nie są okręcone linką, skutkiem czego niszczeją.
–  (1929 )sprawność straży dobra. Remiza dotychczasowa nieodpowiednia. Brak węzy tłocznych i tłumnic

Ciechomin – (1928) brak środków alarmowych. Beczki w stanie zaniedbanym, sikawka zaniedbana, nie odremontowana, do akcji niezdatna. Brak należytej ilości węży ssawnych i tłocznych. Brak drabiny Szczerbowskiego i wozu pogotowia. Straż nieodbywa ćwiczeń, skutkiem czego przygotowanie jej do akcji pożarowej jest niedostateczne.

-(1929) Organizacja straży dostateczna. Brak drabiny, wozu pogotowia, pochodni i tłumnic. Członków czynnych należy ubezpieczyć

Łukowska straż pożarna wraz z orkiestrą. Z tyłu drabina Szczerbowskiego. Lata 20-te XX wieku
https://www.galeria.lukow-historia.pl

Lisikierz – Brak środków alarmowych. Beczki nieremontowane bez wody. Brak dostatecznej ilości węża ssawnego i tłocznego a znajdujące się w remizie nieuporządkowane. Pochodnie zepsute. Brak wozu pogotowia. W remizie zamieszkał jeden z mieszkańców tejże wsi, którego polecono z remizy bezzwłocznie usunąć.

Stoczek – (1928) Brak środków oraz dostatecznej ilości punktów alarmowych. Remiza nieuporządkowana a narzędzia w niełazie, nie przygotowane do wyjazdu. Brak wozu pogotowia, brak potrzebnej ilości węży ssawnych i tłocznych. Brak odpowiednich zbiorników wody, co w razie pożaru akcję ratowniczą udaremni. Pod względem organizacyjnym i wyszkoleniowym stan straży zły.
Magistrat m. Stoczka winien straży przyjść z pomocą finansową, oraz w porozumieniu z instruktorem powiatowym zająć się należytą organizacją straży.
-1929 Po ostatniej zeszłorocznej inspekcji w organizacji straży nastąpiła poprawa. Brak jeszcze wozu pogotowia i beczek żelaznych. Remiza dotychczasowa nieodpowiednia.

Radoryż – Brak środków alarmowych. Brak remizy oraz dostatecznej ilości węży ssawnych i tłocznych. Brak beczek żelaznych na wodę, pochodni i wozu pogotowia.

Okrzeja – brak środków alarmowych, praz niedostateczna ilość punktów alarmowych, co przy rozległości wsi stwarza niebezpieczeństwo niemożności natychmiastowego zaalarmowania straży. Brak remizy, brak odpowiedniej ilości węży ssawnych i tłocznych, wozu pogotowia. Bosaki wymagają remontu.

Adamów – Brak środków alarmowych w większej ilości, węży ssawnych i tłocznych posiada straż ilość niedostateczną. Brak beczek żelaznych, oraz zbiorników wody, co przy skupieniu zabudowań oraz niedostatecznej ilości beczkowozów, akcję ratowniczą może zupełnie udaremnić

Serokomla – brak środków alarmowych. Remiza nieuporządkowana. Brak potrzebnej ilości węży ssawnych i tłocznych, brak wozu pogotowia i drabiny Szczerbowskiego. Bosaki nieremontowane.

Łuków -Organizacja straży i dowództwo bardzo dobre. Tabor dostateczny i utrzymany we wzorowym porządku. Należy zorganizować jeszcze pogotowie samochodowe i pobudować nową remizę. Członków czynnych należy ubezpieczyć.

Strażacy przed swoją siedzibą, w tle magistrat.
Lata 20-te XX wieku. /www.galeria.lukow-historia.pl

Zdjęcia historyczne pochodzą z portalu https://www.galeria.lukow-historia.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.