Rody ziemi łukowskiej – Dmochowscy cz II

Roman Dmochowski urodził się 10 grudnia 1884 roku w Sarnowie – majątku matki.
Był synem Jana Dmochowskiego i Wandy z Ponikwickich primo voto Tukałło.
W dzieciństwie chorował na ospę, która oszpeciła go na całe życie.
Uczył się i studiował w Warszawie, Lipsku, Berlinie i Getyndze. W 1909 roku uzyskał doktorat z chemii rolniczej.
Osiadł w Sarnowie – największym majątku w powiecie. Jego ojciec wraz z drugą żoną i dziećmi przeniósł się do Jeleńca.
W Sarnowie napisał „Podręcznik nauki o nawożeniu”. Był prezesem Związku Ziemian powiatu łukowskiego.
Ożenił się w 1925 z Marią Potworowską – siostrą Teresy- żony Władysława Tatarkiewicza.
Reforma rolna pozbawiła Dmochowskich Sarnowa. Osiedli oni w Bydgoszczy, gdzie Roman pracował naukowo w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego. Wydał swoją drugą ksiązkę „Uprawa i zagospodarowanie lekkich gleb w Polsce”.
Po przejściu na emeryturę pozostali w Bydgoszczy, gdzie mieszkali w fińskim domku zwanym „Sarnówkiem”.
Zmarli bezpotomnie i są pochowani na miejscowym cmentarzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.