Rody ziemi łukowskiej – Szydłowscy

 augustAugust Szydłowski, cioteczny brat kasztelana Antoniego Cieciszowskiego, odziedziczył po bezdzietnym kasztelanostwie ich dobra ( z wyjątkiem Woli Okrzejskiej i Burca, które przeszły na innych krewnych).

August Szydłowski mieszkał do tego czasu w płockiem, razem z dwoma synami Franciszkiem – żonatym z Dorotą z Bobińskich i z Jakubem – żołnierzem napoleońskim i masonem.
Jakub zrzekł się swojej schedy na rzecz brata i osiadł u niego w Jagodnem, gdzie po jego śmierci jak później mówiono – „straszy stary mason”.

August Szydłowski w 1848 roku ożenił się z Olimpią Ordęga z Żelechowa i zamieszkał z nią w Radoryżu.


Później z przyczyn politycznych małżonkowie przenieśli się do Żelechowa. Szydłowski nie brał czynnego udziału w powstaniu styczniowym, ale z uwagi na położenie Radoryża, schronienie i pomoc znajdowali tu powstańcy, za co właściciel został na kilka miesięcy aresztowany w więzieniu w Siedlcach. Po wypuszczeniu z niewoli władze nałożyły na niego dozór policyjny i nakazały zamieszkać w mieście. Później około 1875 Szydłowscy przenieśli się do Warszawy.

August i Olimpia mieli czworo dzieci – syna, który zmarł jako niemowlę, oraz córki Marię (ur.1852), Annę (ur 1862) i Teresę Ksawerę (ur 1865).
Najstarsza córka Maria w 1870 roku wyszła za mąż za Karola Ochenkowskiego ze Skrzeszewa.
Anna wyszła za mąż za Szczęsnego Zaleskiego
Teresa Ksawera 18.8.1888 roku wyszła za mąż za poznanego rok wcześniej na balu w Żelechowie Jerzego Potworowskiego –> Patrz Potworowscy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.