Tajemniczy postument pod figurą Chrystusa w Wilczyskach

 

 

 

 

 

Wilczyska są jednym z niewielu miejsc w okolicy (obok Tuchowicza), gdzie zachowały się pozostałości cmentarza przykościelnego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się okazały nagrobek Podoskich. Po prawej stronie, nieco schowana w zaroślach stoi figura Chrystusa. Za postument służy jej nagrobek Stanisława Rzewuskiego – właściciela Mysłowa.

RODZICE
Stanisław Kostka Rzewuski był synem Michała Tomasza i Marianny z Chrzanowskich.Marianna była wdową po Aleksandrze Młyńskim, konfederacie targowickim. Niespełna rok po śmierci pierwszego męża, w 1796 roku ponownie wstąpiła w związek małżeński z chorążym łukowskim Michałem Tomaszem Rzewuskim. Rok po ślubie, w rodowym majątku Marianny – Rudzienku na świat przyszła Aniela a za rok Stanisław Kostka. Jak podaje autor strony www.kolbiel.eu Rzewuscy mieszkali początkowo w Warszawie na ulicy Leszno. Michał Tomasz był dziedzicem dóbr Mysłów, na których dożywocie zapisane miała jego żona. Po jego śmierci wstąpiła w kolejny, trzeci już związek małżeński – z Józefem Grabowskim, rozwiedzionym z Karoliną z Podoskich. Podczas spisywania aktu ślubu Marianna jest „dożywotnią panią klucza mysłowskiego z przyległościami” i mieszka w Mysłowie. Jej mąż był podprefektem powiatu żelechowskiego, właścicielem wsi Kębłowa. Przez pewien czas małżonkowie mieszkali w Mysłowie, który w 1822 roku przeszedł w ręce Stanisława.

RODZINA
15 listopada 1827 roku Stanisław Kostka w kościele w Biskupicach pojął za żonę Sybillę Rzewuską – mieszkającą w Siostrzytowie córkę Michała i Katarzyny z hrabiów Poletyłów Rzewuskich. W 1828 roku w rodzinnym majątku Sybilli urodził się Bronisław Ludwik Michał. Cztery lata później urodził się  Zygmunt Stanisław Jakub, który zmarł rok później w Mysłowie. W 1834 roku na świat przyszła Xawera Marianna Katarzyna.
Małżonkowie nie cieszyli się długo wspólnym życiem – Stanisław Kostka zmarł 6 lipca 1835 roku w Mysłowie.

Kurjer Warszawski, nr. 180/1835

NAGROBEK
Nagrobek Stanisława Beydy Rzewuskiego, jest jednym z najstarszych na tym terenie. Ma formę prostopadłościanu na poszerzonej podstawie. Front pomnika zdobi kobieta płaczka, z dwójką dzieci – być może mająca odzwierciedlać stroskaną żonę Stanisława i jego potomstwo. Napis na tablicy brzmi:

Płyta na nagrobku Stanisława Beydy Rzewuskiego

Na bocznej ścianie widać  zgaszoną, odwróconą pochodnię symbolizującą śmierć oraz kotwicę, która symbolizuje nadzieję na zbawienie. Klepsydra na trzecim boku nagrobka jest symbolem przemijania, a zdobiące ją skrzydła oznaczają ulotność chwili.

Płaczka i tablica nagrobna

N

Symbole na nagrobku

W zdecydowanie późniejszym okresie na nagrobku ustawiono figurę Chrystusa i od tego czasu pełni on funkcję postumentu.

OSTATNI ZNAK
Prawdopodobnie nagrobek Stanisława Rzewuskiego to ostatnia pamiątka bytności tej rodziny w parafii Wilczyska.
Po śmierci Stanisława w Mysłowie pozostała Sybilla, także jej brat Dominik pisał się jako dziedzic Mysłowa (1837).
Dziedziczka majątku, wielokrotnie przyjeżdżając do Warszawy tytułowała się hrabiną.
Sybilla w 1850 roku została oddana pod dozór policyjny za działalność niepodległościową.
Hrabianka zmarła w 1882 roku w Świdnikach w parafii Grabowiec

Być może warto by przywrócić nagrobkowi pierwotne znaczenie, a figurę Chrystusa przenieść w inne miejsce ?!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.