Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej
Miejscowości

mapa

1932 – Mapa powiatu łukowskiego

Mapa powiatu łukowskiego z oznaczeniem rozmieszczeń materjałów kamiennych zdolnych do budowy i konserwacji dróg bitych z 1932 roku
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie