Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej
Miejscowości

właściciele

Rody ziemi łukowskiej – Mysłowscy

MYSŁOWSCY HERBU RAWICZ
Nazwisko wzięli od wsi Mysłowo w ziemi łukowskiej (
za Uruskim).
Dziedzicami Mysłowa byli w 1582 roku Bolesław, Erazm, Franciszek, Jan i Wojciech – synowie Erazma.
Bolesław był właścicielem Domaszewnicy, Franciszek w 1598 był posiadaczem Mysłowa.
W 1655 dziedzicami Woli Mysłowskiej byli Jan i Krzysztof – synowie Jana
Urba Mysłowski był w 1781 podwojewodzym ziemi łukowskiej. W 1794 roku został wybrany kandydatem na sędziego ziemskiego. Wylegitymował się w Galicji w 1802.
Do rodziny Mysłowskich należały Mostow ( Mysłów), Wolia Mislowska (Wola Mysłowska), Kamień, Osini (Osiny), Wnętrzne, Grodz ( Gródź) i Liszy Kierz ( Lisikierz)

Rody ziemi łukowskiej – Jarczewscy

 200PX-~1Herb Nałęcz

W polu czerwonym pomłość lub nałęczka (Pomłość występowała w średniowiecznych przedstawieniach herbu) srebrna.

W klejnocie, pomiędzy rogami jelenia – panna w sukni czerwonej, z włosami rozpuszczonymi, złotymi, spowitymi nałęczką srebrną. Dziewczyna trzyma się oburącz rogów.

Labry zdobiące herb są czerwone podbite srebrem.

Wizerunek taki ukształtował się najwcześniej w XVII wieku, wcześniej godło i klejnot podlegały kilku przemianom. Więcej informacji w sekcji poniżej.

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Jezierscy

Jacek Jezierski był w latach 1775-1796 kasztelanem łukowskim.
Linia łukowska prawdopodobnie pochodziła od Jezierskich herbu Prus II. Noszą oni przydomek Gołąbek. Obie rodziny pochodziły z miejscowości Jeziory, a rozłączność linii i odmienność herbu jest wiązana z przesiedleniem się jednego z Jezierskich do ziemi łukowskiej i poślubieniem bogatej dziedziczki herbu Nowina.
Jan był w 1626 r. pisarzem ziemi łukowskiej. Antoni był jednym z fundatorów klasztoru Bernardynów w Łukowie 1628.

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Gojscy

200px-POL_COA_Doliwa_svg Gojscy lub Gozdcy pisali się „z Gózdu” (stąd nazwisko) i używali herbu Doliwa. Do Ziemi Łukowskiej przybyli prawdopodobnie z Gózdu w ziemi radomskiej gdzie znajdowało się ich gniazdo rodowe. Dobra ich rozciągały się na południe i południowy wschód od Tuchowicza

W XVI wieku posiadali 13 miejscowości (Bystrzyca. Bystrzycka Wola, Cielemęc, Gasiecza Wola (dziś Gąska), Jeleniec, Kierzków, Wólka Kormanowa, Kożuchówka, Radoryż, Wola Radoryska, Samów, Wola Sarnowska i Siedliska). Najstarsze są tu Bystrzyca Wola Bystrzycka Jeleniec, Samów i Wola Sarnowska które ok. 1470-80 roku wymienia Długosz Siedliska występują po raz pierwszy w dokumencie z 1505 roku, a następnie w latach 1507-1508 jako własność Janusza Gojskiegom. ”

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Żabiccy

prawdzic

Herb Prawdzic

 HERB PRAWDZIC

W błękitnym polu mur blankowany z czerwonej cegły, spoza którego pół lwa złotego, język i oręż czerwone, w prawą stronę obróconego, z uniesionymi przed siebie łapami, dzierżącego złotą obręcz – („prawdę”). W klejnocie powtórzony jest motyw takiegoż lwa z obręczą, którego połowa wyłania się spoza korony wieńczącej hełm.

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Kanimirowie

200px-POL_COA_Abdank_svgKanimirowie to rodzina, która w średniowieczu osiedliła się na Ziemi Łukowskiej.

Na początku XV wieku właścicielem Tuchowicza był Kanimir herbu Abdank z Końradzca (koło Płońska) lub Kornacic (pow. Sandomierz). Kanimir sprzedał Tuchowicz swojemu bratu Mikołajowi.

Ok 1470 roku Długosz wymienia w posiadaniu Gromka (Kanimira) tylko miasteczko Tuchowicz, jednak w posiadaniu Kanimirów mogło być już wtedy więcej miejscowości w okolicach.

Continue reading