Rody ziemi łukowskiej – Jarczewscy

 200PX-~1Herb Nałęcz

W polu czerwonym pomłość lub nałęczka (Pomłość występowała w średniowiecznych przedstawieniach herbu) srebrna.

W klejnocie, pomiędzy rogami jelenia – panna w sukni czerwonej, z włosami rozpuszczonymi, złotymi, spowitymi nałęczką srebrną. Dziewczyna trzyma się oburącz rogów.

Labry zdobiące herb są czerwone podbite srebrem.

Wizerunek taki ukształtował się najwcześniej w XVII wieku, wcześniej godło i klejnot podlegały kilku przemianom. Więcej informacji w sekcji poniżej.

Jarczewscy przybyli do Ziemi Łukowskiej z Jarczewa w dawnym powiecie stężyckim. Pierwszą miejscowością, którą założyli między 1470 a 1484 był Stanin, który później stał się stolicą obszernych dóbr ziemskich.
W 1494 właścicielami Stanina byli bracia Stanisław i Andrzej Jarczewscy. Prawdopodobnie od imienia Stanisława lub jego ojca pochodzi nazwa Stanin. W XVI wieku do wspomnainej rodziny należały też Kopina, Kujawy ( właściciel Benedykt Jarczewski), Kosuty ( ok 1509 Paweł prawdopodobnie Jarczewski), Jonnik (1521), Ogniwo ( 1548).
W połowie XVI wieku ówczesny właściciel Stanina Andrzej Jarczewski lokował miasto Andrzejów, a w 1555 ufundował tam parafię.
Innymi posiadłościami należącymi do klucza Jarczewskich były Wróblina, Jarczówek ( właściciel syn Andrzeja Wiktor).

Innego syna Andrzeja – Stanisława, którego jako „wielkiego wojownika” z czasów wojen z Moskwą za panowania króla Stefana Batorego wymienia w swym Herbarzu Kacper Niesiecki.
Stanisław był dziedzicem Chodywańca i Zawadek
Jego synowie również zasłużyli się Ojczyźnie. Jędrzej „w Moskwie siła dokazywał”, Jan, choć wzięty do niewoli w 1621 r. pod Cecora „chęci do rycerskich dziel nie stracił”, zaś Stanisław „pod Chocimiem za Zygmunta III zginął” {Herbarz Polski, t, 4, Lipsk 1839, s. 444).
Jan Jarczewski, dziedzic m.in. Stanina, miał synów Andrzeja i Jerzego, którzy zmarli bezpotomnie, oraz córki: Annę, Zofię i Katarzynę.
Andrzej i Jerzy byli ostatnimi właścicielami klucza Stanin o naziwsku Jarczewski.
Na podstawie:
www.stanin.pl
REDZIK A., „Gdzie szumiące topole. Historia Rejonu Tuchowicko-Stanińskiego
w Ziemi Łukowskiej
(Studium historyczne gminy Stanin).”
Zagoździe – Łuków – Lublin 2000

jarczewscy
Posiadłości Jarczewskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.