Currently browsing category

Jarczew

Sierpień 1920 w powiecie łukowskim

W sierpniu 1920 ziemia łukowska była terenem wzmożonych ruchów wojsk polskich i bolszewickich. Zanim doszło do kontrofensywy znad Wieprza, armia polska naciskana …

Rody ziemi łukowskiej – Jarczewscy

 Herb Nałęcz W polu czerwonym pomłość lub nałęczka (Pomłość występowała w średniowiecznych przedstawieniach herbu) srebrna. W klejnocie, pomiędzy rogami jelenia – panna …

Jarczew – dwór

 Jarczew był siedzibą ziemiańskich rodzin. Władali nim Jarczewscy, Trojanowscy, Dąbrowscy, a od drugiej połowy XVIII wieku aż do ostatniej wojny Podoscy. Pałac, …