Wrześniowi żołnierze – powiat łukowski

W połowie września na terenie powiatu łukowskiego, w okolicy Róży Podgórnej, miała miejsce bitwa  1 Dywizji Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego z oddziałami pancernymi wroga. Przełom września i października 1939 roku to z kolei Ostatnia Bitwa Września stoczona przez Samodzielną Grupę Operacyjną Polesie rozegrana w okolicach Woli Gułowskiej.
Żołnierze polegli we wrześniu 1939 pochowani są na cmentarzach m.in. w Gręzówce, Woli Gułowskiej, Łukowie, Staninie, Trzebieszowie, Wilczyskach, Radoryżu Kościelnym, Serokomli…
Na wielu z nich, na grobach rodzinnych, upamiętnieni są synowie ziemi łukowskiej, polegli w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 roku na terenie całego kraju.

Poniższy spis żołnierzy września 1939 pochodzących z powiatu łukowskiego lub w nim poległych i pochowanych jest wynikiem moich kilkuletnich badań na miejscowych cmentarzach i kwerend archiwalnych, uzupełnionych w pewnym zakresie poszukiwaniami w internecie w tym na portalu straty.pl
Zestawienie nie jest kompletne i będzie systematycznie uzupełniane. Jeśli posiadasz dane do uzupełnienia, proszę o kontakt.

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Data śmierci Cmentarz Stopień Przydział Uwagi
1 Stefan Filipiak 3.10.1939 Adamów bombardier 117 bateria art. plot. 1 komp. I baonu179 pp 50 DP Rez. zginął w Józefowie
2 Józef Matysiak 5.10.1939 Adamów kanonier 20 pal, 183 pp rez, 60 DP rez zginął pod Adamowem lub w Lesie Gułowskim ( „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939” – podaje pochówek w Woli Gułowskiej, w rzeczywistości imię i nazwisko na nagrobku w Adamowie)
3 Tadeusz Stach 3.10.1939 Adamów kanonier 117 bat. art. plot. I baon
179 pp rez, 50 DP Rez
zginął w Józefowie,
4 Józef Kaczor 05.10.1939 Adamów kapral 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK zginął pod Adamowem
5 Władysław Stręk 5.10.1939 Adamów kapral 171 pp rez. lub 179 pp rez 50 DP Rez zginął pod Adamowem
6 Adam Balcerski 3-5.10.1939 Adamów plutonowy, podchorąży rezerwy 2 kompania
180 pp 50 DP Rez.
 
7 Józef Kotulski 5.10.1939 Adamów plutonowy 134 pułk piechoty rezerwy
179 pp 60 DP Rez
zginął pod Adamowem
8 Jerzy Ryszard Jesionowski 4.10.1939 Adamów podporucznik 72 pp, dowódca II plutonu, 5 komp,
179 pp rez, 50 DP Rez
zginął w Adamowie
9 Andrzej Dzięgwa 05.10.1939 Adamów sierżant 3 pp Leg,
178 pp rez, 50 DP Rez
zginął koło Adamowa
10 Edmund / Edward Werner 5.10.1939 Adamów strzelec 183 pp rez 60 DP Rez zginął pod Adamowem
11 Piotr Prądzyński 05.10.1939 Adamów strzelec 180 pp rez. 50 DP Rez. zginął pod Adamowem
12 Franciszek Zawodnik 5.10.1939 Adamów starszy strzelec, 182 pp lub 183 pp 60 DP Rez zam. Radom, zginął pod Adamowem
13 Czesław Grzybowski 5.10.1939 Adamów strzelec, 178 pp rez, 50 DP Rez. zam. Sokoły, zginął pod Adamowem
14 Stanisław Rokita 5.10.1939 Adamów strzelec, 9 komp. 180 pp rez lub
184 pp 60 DP Rez
ur. Daszewice, zginął pod Adamowem, (
15 Adam Wiśniewski 24.09.1939 Adamów szeregowy    
16 Stanisław Uciński 21.09.1939 Adamów szeregowy    
17 Alfons Michniewicz 4-5.10.1939 Adamów ułan 2 pułk ułanów  
18 Leon Apończuk 4-5.10.1939 Adamów ułan, 2 Pułk Ułanów Grochowskich, Suwalska BK zam. Grodno
19 Witold Waremczuk /Wareńczuk 4-5.10.1939 Adamów elew orkiestry 182 pp 60 DP Rez lub orkiestra 83 pp ur. w Kobryniu, zginął w Adamowie
20 Leon Adamiak 3-5.10.1939 Adamów      
21 sześciu nieznanych żołnierzy 4-5.10.1939 Adamów      
22 Józef Nabożny 4-5.10.1939 Adamów ?, Helenów bosman, K.R.M. Hrubieszów 182 pp 60 DP Rez. zmarł w stodole folwarku w Konorzatce,
23 Kazimierz Miller 15.09.1939 Gręzówka kapitan 1 Dywizja Legionów, 6pp Leg poległ w Jagodnem
24

Leonard Merło

14.09.1939 Gręzówka kapral podchorąży 1 pp 1 DP Leg  
25 Mojżesz Perecz 14.09.1939 Gręzówka kapral, strzelec 5 pp 1 DP Leg zginął pod Różą Podgórną
26 Wacław Komorowski 14.09.1939 Gręzówka plutonowy   dane z nieśmiertelnika umieszczonego na nagrobku
27 Aleksander Dąbrowski 14.09.1939 Gręzówka plutonowy 1 pp 1 DP Leg  
28 Leszek Wincenty Nagrodzki 13.09.1939 Gręzówka podporucznik 5 pp  
29 Zdzisław Sakowicz (Bolesław?) 14.09.1939 Gręzówka podporucznik rezerwy 1 p.p. Legionów zginął w Domanicach
30

Leszek Tadeusz Kożan

14.09.1939 Gręzówka sierżant 1 pp Leg. 1 DP Leg.  
31 Teodor Haniebny 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg.  
32 Antoni Hejwosz / Hejworz 1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg.  
33 Romuald Koziełło 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 Pułk Piechoty Legionów 1 DP Legionów  
34 Józef Krytowicz 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp Leg. 1 DP Leg zginął w Gręzówce
35 Zygmunt Wojtun 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
36 Mieczysław Pietrosz 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
37 Erbert Tezik 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
38 Władysław Kapica 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
39 Jan Tomkow 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
40 Jan Paukszta 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg zginął w rejonie DOmanic
41 Kazimierz Maksznowicz / Maksznowiec 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
42 Edmund Bryłło / Bułło 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
43 Władysław Rzewka 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
44 Piotr Korciuk 13.09.1939 Gręzówka strzelec 2 pp 1 DP Leg  
45 Stanisław Hewicz (Jerzy ?) 13.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
46 Józef Wachowski 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
47 Jan Pledchowski / Pletchowski 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg zginął w Domanicach
48 Antoni Mizgiel 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
49 Stanisław Bajło / Bujło 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
50 Piotr Capko 13.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
51 Piotr Kracewicz 1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
52 Wiktor Korsak 14.09.1939 Gręzówka strzelec 1 pp 1 DP Leg  
53 Jerzy Lendowski / Landowski 14.09.1939 Gręzówka szeregowy 1 pp 1 DP Leg  
54 Chaim Bastocki 14.09.1939 Gręzówka szeregowy 1 p.p. 1 DP straty.pl
55 Michał Umeras 1939 Gręzówka      
56 Wincenty Blędnin 1939 Gręzówka      
57 Przystawka 1939 Gręzówka   1 pp 1 DP Leg  
58 Stanisław Bobrowski 1939 Gręzówka   1 pp 1 DP Leg  
59 Wincenty Bledkin 1939 Gręzówka   1 pp 1 DP Leg  
60 żołnierze nieznani 1939 Gręzówka      
61 Antoni Filipczak 4-5.10.1939 Helenów bosman 82 pp  
62 Józef Nabożny 7/8.10.1939 Helenów bosman mat baon marynarzy w 182 pp 60 DP Rez. zmarł w stodole folwarku w Konorzatce, ( inna informacja mówi, że zmarł z ran odniesionych 5 października w szpitalu polowym w Adamowie)
63 Siedlecki 15.10.1939 Helenów bosman    
64 Edward Kornelczuk / Korneluk 4.10.1939 Helenów kapral, podchorąży II baon 182 pp rez, 60 DP Rez  
65 Tadeusz Osiński 4.10.1939 Helenów kapral 50 pp , II baon 182 pp rez, 60 DP Rez  
66

Jerzy Sikora

4.10.1939 Helenów kapral, podchorąży rez. 9 P.A.L WP /
II baon 182 pp rez, 60 DP Rez
magister, Sodalis marianus, aplikant sądowy,
67 Edward Józef Fuks 05.10.1939 Helenów marynarz baon marynarzy w 182 pp 60 DP Rez. zginął w Helenowie
68 Michał Srebnicki 15.10.1939 Helenów marynarz batalion morski  
69 Antoni Nowakowski 04.10.1939 Helenów mat, baon marynarzy w 182 pp 60 DP Rez. syn Wawrzyńca
70 Leon Karasiewicz 04.10.1939 Helenów plutonowy II baon 182 pp rez. 60 DP Rez  
71

Józef Dzyr

04.10.1939 Helenów plutonowy, chorąży II baon 182 pp rez,  60 DP Rez zginął w Helenowie

Fotografia z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej

72 Jan Kąkol 05.10.1939 Helenów podchorąży, starszy marynarz Batalion Morski 182 pp, 60 DP Rez  
73 Lechosław Porwisiak / Porwiński 4/5.10.1939 Helenów podchorąży, starszy marynarz batalion morski  
74 Przemysław Rybiański 4.10.1939 Helenów bosman mat, podchorąży baon marynarzy w 182 pp rez, 60 DP Rez.  
75 Michał Karasiński 05.10.1939 Helenów podporucznik rezerwy piech. dca 1 plutonu, 6 kompanii 182 pp rez.^0 DP Rez  
76 Edmund Grzędziński 05.10.1939 Helenów podporucznik / porucznik rezerwy, marynarz mar. Flotylla Pińska, baon marynarzy w 182 pp rez, 60 DP Rez zginął pod Wolą Gułowską
77 Władysław Dullewicz 04/05.10.1939 Helenów podporucznik, marynarz / bosman podchorąży batalion morski, baon marynarzy w 182 pp rez, 60 DP Rez  
78 Witold Jerzy Wyrostek 04.10.1939 Helenów porucznik, marynarz dowódca I plutonu, 7 kompanii baonu marynarzy w 182 pp rez, 60 DP Rez  
79

Michał Szymański

04.10.1939 Helenów sierżant II baon 182 pp 60 DP Rez Fotografia z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
80 Stanisław Dobiecki 4.10.1939 Helenów starszy marynarz, bosman podchorąży baon marynarzy, 60 DP Rez zginął w Helenowie
81

Antoni Zembroń / Zebroń

04.10.1939 Helenów starszy sierżant II baon 182 pp 60 DP Rez. Fotografia z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
82 Henryk Stasiuk 05.10.1939 Helenów starszy strzelec    
83 Jan Bielak 4.10.1939 Helenów starszy strzelec    
84 Borys Filipow 4.10.1939 Helenów strzelec  II baon 182 pp 60 DP Rez. zginął w Helenowie
85 Jan Szkudlarek 04.10.1939 Helenów strzelec  II baon 182 pp 60 DP Rez.  
86 Kudlak 4-5.10.1939 Helenów strzelec    
87 Stefan Braszek 05.10.1939 Helenów strzelec 182 pp 60 DP Rez.  
88

Stefan Orzełek

04.10.1939 Helenów strzelec, syn Franciszka 182 pp 60 DP rez Fotografia z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
89 Kazimierz Baranowski 09.09.1939 Jedlanka rotmistrz WP   4-tny Krzyż Walecznych, poległ na polu chwały, zginął pod Warszawą
90 11 żołnierzy nieznanych 1939 Jedlanka      
91 Mieczysław Dryżał 10.10.1939 Łuków kapral   lukow-historia.pl
92 Jan Krupiński 20.10.1939 Łuków podchorąży plutonowy    
93 Michał Kaczmarczyk 10.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
94 Józef Żelazny 10.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
95 Aleksander Ziarkowski 12.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
96 Adam Kaźmierczak 25.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
97 Feliks Marek 25.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
98 Marian Dmochowski 14.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
99 Stanisław Ciebień 23.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
100 Bronisław Szakier 22.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
101 Jan Olesiński 22.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
102 STanisław Rozbicki 26.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
103 Hieronim Pieńko 25.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
104 Jan Rydz 25.09.1939 Łuków szeregowy   lukow-historia.pl
105 Franciszek Maklakiewicz 1939 Łuków     muzyk, kompozytor
106 czterech żołnierzy polskich 04.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
107 Jan Wolnik 07.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
108 żołnierz polski 07.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
109 siedmiu żołnierzy polskich 07.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
110 Michał Kozdras 10.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
111 Jan Gryczptan 10.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
112 Franciszek Maklakiewicz 26.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
113 dwóch żołnierzy polskich 04.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
114 żołnierz polski 04.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
115 żołnierz polski 04.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
116 Andrzej Barszcz 07.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
117 Stanisław Kazimierczak 25.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
118 Bolesław Konstantynowicz 25.10.1939 Łuków     lukow-historia.pl
119 Mikołaj Dorniak 10.10.1939 Łuków     lukow-historia.pl
120 Wojciech Pularski 02.10.1939 Łuków     lukow-historia.pl
121 Andrerzej Sławiński 26.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
122 Mieczysław Olesiński 14.09.1939 Łuków     lukow-historia.pl
123 Józef Miłkiewicz / Chilkiewicz 03.10.1939 Okrzeja kapral wojsk polskich, 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK zabity w potyczce
124 Ryszard Cachert 13.09.1939 Okrzeja strzelec nadwyżki 18 pułk piechoty, Ośr. Zap 26 DP, żołnierz wojsk polskich, zmarł ranny z działań wojennych, zmarł w Mamliczu, strzelec
125 Ludwik Łukasiewicz 1939 Okrzeja strzelec, nadwyżki 18 pułku piechoty, Ośrodek Zapasowy 96 DP lub 26 Dywizji Pancernej  
126 Henryk Kosinski / Kosiński 10.1939 Okrzeja ułan 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK zginął na Kobylczyku
127 NN 1939 Okrzeja      
128 Piotr Mateńka 05.10.1939 Okrzeja ułan 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK żołnierz rozstrzelany przez Wehrmacht w Grabowie Szlacheckim
129 Wawrzyniec Kaczlikowski 07.10.1939 Okrzeja     zabity w czasie działań wojennych
130 żołnierz nieznany 1939 Okrzeja     poległ w obronie ojczyzny
131

Julian Mateńko

21.11.1939 Radoryż kapral 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK został ranny w obronie Warszawy, członek OSP Fiukówka, zmarł z ran
132 Józef Wójcik 05.10.1939 Radoryż ogniomistrz, sierżant,    
133 Zdzisław Kiełbasiński 06.10.1939 Radoryż plutonowy podchorąży   zginął na stacji kolejowej Krzywdzie, wg PCK pochowany w grobie leśnym 300 metrów od stacji, na krzyżu jest data 11.10.1939 (grób prawdopodobnie ekshumowany na cmentarz w Radoryżu Kościelnym)
134 Bolesław Mączka 05.10.1939 Radoryż podporucznik 10 pułk ułanów, zginął w Krzywdzie (?), wg PCK zginął w lesie koło Woli Gułowskiej, pochowany w lesie na skrzyżowaniu drób ( grób prawdopodobnie ekshumowany na cmentarz w Radoryżu)
135  Krzysztof Friedman Mieczysławski 05.10.1939 Radoryż porucznik rezerwy oficer płatnik,10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK zginął na polu pod Fiukówką
136 Józef Wójcik 05.10.1939 Radoryż rotmistrz, sierżant    
137 Górski 05.10.1939 Radoryż starszy ogniomistrz, 179 pułk piechoty rezerwy, zginął w Krzywdzie
138 Leon Bartkiewicz 05.10.1939 Radoryż ułan 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK zginął pod Fiukówką
139 Franciszek Kędra 05.10.1939 Radoryż szeregowy 5 pułk ułanów, zginął w Fiukówce
140 Marian Naparty   Radoryż      
141 Roman Stoga 06.09.1939 Radoryż podporucznik pilot 114 Eskadra Myśliwska pilotował PZL P11-c zginął podczas „wymiatania”, – tablica pamiątkowa, pochowany w mogile zbiorowej w Kole
142 F.Szarowski   Serokomla kapral    
143 Dmochowski 3.10.1939 Serokomla kapral 3 Pułk szwoleżerów, Suwalska BK zginął w Serokomli
144 Karos / Koroś 3.10.1939 Serokomla kapral 5 Pułk Ułanów Zasławskich, Podlaska BK  
145 Władysław Piekarski 2.10.1939 Serokomla kapral 10 PułkUłanów Litewskich, Podlaska BK zginłął w Serokomli,
146 Popławski 3/5.10.1939 Serokomla kapral, podchorąży dowódca drużyny 4 kompanii 179 pp rez. 50 DP Rez zginął w Serokomli,
             
147 Michał Giecołd / Gecołt 05.10.1939 Serokomla plutonowy, podchorąży, nauczyciel 4 kompania 179 pp, 50 DP zginął w Serokomli,
148 Eugeniusz Kalinowski 03.10.1939 Serokomla podporucznik dowódca I plutonu 4 kompanii 180 pp rez. 50 DP Rez zginął w Serokomli,
149 Michał Ginołt 02.10.1939 Serokomla podporucznik 2 Pułk Ułanów Grochowskich zginął w Serokomli,
150 Stefan Wacław Domański 02.10.1939 Serokomla podporucznik rezerwy dowódca II plutonu, 3 szwadronu 10 Pułku Ułanów Litewskich, Podlaska BK zginął w Serokomli,
151 K.Murkiewicz   Serokomla porucznik rezerwy    
152

Marian Tadeusz Cyngott

02.10.1939 Serokomla rotmistrz sł. st. kaw. dca 3/2 p. uł. 2 Pułk Ułanów Grochowskich pośmiertnie awansowany na majora,

Fotografia z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej

153 A.Bekenstajn   Serokomla starszy szwoleżer    
154 Dominik Naki / Waki 04.10.1939 Serokomla strzelec 175 pp rez, 50 DP Rez.  
155 Jan Siwy 04.10.1939 Serokomla strzelec 179 pp rez, 50 DP zginął w Serokomli,
156 Prądzyński 03.10.1939 Serokomla strzelec 2 kompania ckm 173 pp rez zginął w Serokomli,
157 Zbigniew Podolski 4.10.1939 Serokomla strzelec 179 pp rez. 50 DP zginął w Serokomli,
158 Szczubeł 03.10.1939 Serokomla starszy strzelec 5 Pułk Ułanów Zasławskich, Podlaska BK zginął w Serokomli,
159 Brukliński / Bruliński 3.10.1939 Serokomla szwoleżer 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich, Suwalska BK Zginął we wsi Poznań, według książki „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939” pochowany w Helenowie, jednak nazwisko widnieje na cmentarzu w Serokomli
160 Buczkowski vel Buczyński (Julian ?) 28-30.09.1939 Serokomla szwoleżer 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich, Suwalska BK zmarł w Serokomli,, wg. straty.pl Julian Buczkowski, 64 pp 16 DP, zginął w Niedźwiadce, pochowany Stanin
161 J.Wojtulewicz   Serokomla szwoleżer    
162 S.Sadowski   Serokomla szwoleżer    
163 S.Swarewicz   Serokomla szwoleżer    
164 W.Skrzyński   Serokomla szwoleżer    
165 Franciszek Okonowski 02.10.1939 Serokomla ułan 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK zginął w Serokomli,
166 C.Krawczyk   Serokomla      
167 Franciszek Cygnołt 4.10.1939 Serokomla ułan dowódca 3 szwadronu 2 Pułk Ułanów Grochowskich zginął koło Serokomli
168 W.Stroński   Serokomla      
169 pięciu żołnierzy nieznanych 1939 Stanin     polegli we wrześniu 1939 na terenie gminy Stanin
170 Marian Mikulski 10.09.1939 Stoczek Łukowski szeregowy 114 pułk piechoty, DP rez  
171 Józef Celej 1939 Stoczek Łukowski     żołnierz polski, poległ na polu chwały
172 żołnierz nieznany 1939 Stoczek Łukowski     żołnierz polski, poległ na polu chwały
173 Zbigniew Mickiewicz 1939 Stoczek Łukowski   1 pp 1 DP Leg  
174 Zygmunt Turski 1939 Trzebieszów żołnierz WP    
175

Franciszek Krasuski

16.10.1939 Trzebieszów     żołnierz kampanii wrześniowej, zmarł w wyniku ran odniesionych w walce o wolność Ojczyzny w Bydgoszczy
176  

Jan Kurowski

02.09.1939 Trzebieszów     zginął na wojnie
177 Edward Kuśmierczak 1939 Tuchowicz     żołnierz służby czynnej, zginął na wojnie we wrześnu 1939 w obronie Ojczyzny
178

Bolesław Gorgoń

09.1939 Wilczyska kapral 82 pp zaginął bez wieści w obronie Modlina, Brzesc nad Bugiem
179 Zdzisław Korzybski 18.09.1939 Wilczyska podporucznik 7 Pułk Strzelców Konnych, 1 PSK w Garwolinie pod Tomaszowem Lubelskim, zginął w Szarej Woli, pochowany w Zamościu
180

Franciszek Listopad

14.09.1939 Wilczyska saper, strzelec 6 baon, Brześć nad Bugiem ? zginął w Tuścu, cmentarz w Konopnicy
181

Józef Deres

08.09.1939 Wilczyska szeregowy 32 pp.Brześć nad Bugiem Brześć nad Bugiem, dane z AP Siedlce
182 żołnierze polegli w obronie ojczyzny 12.09.1939 Wilczyska      
183 Józef Skibiński 09.09.1939 Wojcieszków kapitan lotnictwa, 55 Pułk Bombowy sł. st. obs. dowódca 55 Samodzielnej Eskadry  Bombowej lotnisko Dąbrowa / Marianów
184 Marian Wasiak 09.09.1939 Wojcieszków kapral pilot 55 Pułk Bombowy lotnisko Dąbrowa / Marianów
185 Bronisław Biały 09.09.1939 Wojcieszków plutonowy pilot 55 Pułk Bombowy lotnisko Dąbrowa / Marianów
186 Zbigniew Peuker / Penkier 11.09.1939 Wojcieszków podporucznik rezerwy 10 pp z Łowicza, Ośr. Zap. 26 DP zginął w Woli Bobrowej
187 Eugeniusz Woźniak 5.10.1939 Wojcieszków podporucznik rezerwy 178 pp 50 DP Rez lub 12 pp z Wadowic zmarł w Wojcieszkowie
188 Józef Edward Skonieczny 5/6.09.1939 Wojcieszków podporucznik rezerwy 178 pp rez. 50 DP Rez zmarł w Wojcieszkowie,
189 Mikołaj Koiszewski 17.09.1939 Wojcieszków pułkownik w stanie spoczynku 12 Pułk Ułanów, Oficerski Trybunał Orzekający, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych zginął w Burcu
190 Tadeusz Beschides ( na nagrobku )Baselioes 17.10.1939 Wojcieszków starszy strzelec podchorąży I Pułk Strzelców Podhalańskich lub 178 pp rez zmarł z ran w Burcu
191 Władysław Rybarczyk 5/15.09.1939 Wojcieszków strzelec 178 pp 50 DP Rez zmarł w Wojcieszkowie,
192

Stanisław Gierach

02/05.10.1939 Wojcieszków wachmistrz, 2 Pułk Ułanów Suwałki zginął w Burcu
193 Bazyli Horoń 05.10.1939 Wojcieszków     poległ na polu chwały
194 Jan Owicki   Wojcieszków      
195 Kazimierz Milik 15.09.1939 Wojcieszków     pracownik cywilny MSW, poległ na polu chwały
196 Kazimierz Piwowarek   Wojcieszków      
197 Mikołaj Karpiuk 05.10.1939 Wojcieszków     poległ na polu chwały
198 żołnierz nieznany 1939 Wojcieszków      
199 żołnierze nieznani   Wojcieszków      
200 Antoni Rastenis 21.09.1939 Wola Gułowska kanonier II dywizjon 1 Pułk Artylerii Ciężkiej zginął w Woli Gułowskiej
202 Bryłka 21.09.1939 Wola Gułowska kanonier 1 Pułk Artylerii Ciężkiej  
203 Jan Matuszkiewicz 21.09.1939 Wola Gułowska kanonier II dywizjon, 1 Pułk Artylerii Ciężkiej zginął w Woli Gułowskiej
204 Marian Trzaska 21.09.1939 Wola Gułowska kanonier 1 Pułk Artylerii Ciężkiej  
205 Franciszek Bryłka 24.09.1939 Wola Gułowska kanonier II dywizjon, 1 Pułk Artylerii Ciężkiej  
206 Jan Hennig 21.09.1939 Wola Gułowska kapitan 4 pułk artylerii ciężkiej / 5 bat. 1 pac zginął koło stacji kolejowej Okrzeja
207 Jan Rafał   Wola Gułowska kapitan    
208 Józef Sobczak 21.09.1939 Wola Gułowska kapitan sł. st. art. dca 6 kompanii II dywizjonu, 1 Pułk Artylerii Ciężkiej zginął w Woli Gułowskiej
209 Czesław Ejsmond / Eismond 4.10.1939 Wola Gułowska kapral 3 spieszona bateria 14 DAK, zginął w rejonie Helenowa, według „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939” pochowany w Helenowie, napis na nagrobku w Woli Gułowskiej
210 Jan Kierzkowski 05.10.1939 Wola Gułowska kapral 183 pp 60 DP Rez.  
211 Jerzy Świerczewski 14.10.1939 Wola Gułowska kapral 2 pułk ułanów  
212 Stanisław Celiński 05.10.1939 Wola Gułowska kapral szwadron ckm, 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK zginął w lesie koło Woli Gułowskiej
213 Władysław Głodek   Wola Gułowska kapral    
214

 

 

 

 

 

Michał Bartula

05.10.1939 Wola Gułowska major sł. st. piech. dca sam. b. 179 pp rez pośmiertnie awansowany do podpułkownika, zginął koło leśniczówki Ofiara. Fotografia pochodzi z książki Wielka Księga Piechoty Polskiej. 60 Dywizja Piechoty „Kobryń”
215 Jan Jastrzębski 05.10.1939 Wola Gułowska plutonowy 183 pp 60 DP Rez  
216 Jan Dmitryszyn 21.09.1939 Wola Gułowska plutonowy II dywizjon 1 Pułk Artylerii Ciężkiej zginął w Woli Gułowskiej
217 Józef Kotulski 15.10.1939 Wola Gułowska plutonowy 179 pp rez. 60 DP Rez  
218 Michał / Wacław Michalczuk 21.09.1939 Wola Gułowska plutonowy II dywizjon 1 Pułk Artylerii Ciężkiej zginął w Woli Gułowskiej
219 Wojciech Sokołowski 05.10.1939 Wola Gułowska plutonowy 183 pp rez. 60 DP Rez zginął w lesie gułowskim
220 Zbigniew Herman 05.10.1939 Wola Gułowska podchorąży, plutonowy 184 pp 60 DP Rez.  
221 Zbigniew Szweycer 04.10.1939 Wola Gułowska podchorąży, plutonowy 2 pułk ułanów grochowskich  
222 Zenon Jałowik 05.10.1939 Wola Gułowska podchorąży, plutonowy 184 pp 60 DP Rez.  
223 Józef Kiraga 05.10.1939 Wola Gułowska podporucznik 184 pp 60 DP rez  
224 Marian Leitgeber 05.10.1939 Wola Gułowska podporucznik dowódca II plutonu kompanii ckm, samodzilemny baon 179 pp rez. 60 DP Rez urodzony w Pozaniu, zginął w Woli Gułowskiej
225 Stanisław Knach 1.10.1939 Wola Gułowska podporucznik 184 pp 60 DP rez  
226 Ludwik Starczewski 05.10.1939 Wola Gułowska podporucznik II baon 183 pP rez. zginął w Lesie Gułowskim
227 Stefan Szewczyk 05.10.1939 Wola Gułowska podporucznik sł. st. piech. 84 pp  
228 Julian Szyca 05.10.1939 Wola Gułowska podporucznik 184 pp 60 DP Rez  
229 Kazimierz Świtaj   Wola Gułowska podporucznik    
230 Józef Piaskowski 21.09.1939 Wola Gułowska podporucznik rezerwy art. w II/l pac  
231 Stanisław Trela 05.10.1939 Wola Gułowska podporucznik rezerwy piech. dca II/3 ckm/25 pp, potem w 183 pp rez.  
232

Bronisław Matysiak / Matusiak

05.10.1939 Wola Gułowska porucznik bart. KOP, sł. st. art. oficer ogniowy baterii artylerii KOP „Kłeck”, zginął przy leśniczówce Ofiara
233

 

 

 

 

 

 

Jerzy Tytus Wilski

15.10.1939 Wola Gułowska porucznik 179 sam.baon 60 DP Rez, Fotografia pochodzi z książki Wielka Księga Piechoty Polskiej. 60 Dywizja Piechoty „Kobryń”
234 Władysław Smoleński 05.10.1939 Wola Gułowska porucznik rezerwy piech. dowódca 3 kompanii sam. baonu 179 pp rez., 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
235

 

 

 

 

 

 

Julian Kulma

05.10.1939 Wola Gułowska porucznik 184 pp rez. 60 DP Rez ur. w Bochni

Fotografia pochodzi z książki Wielka Księga Piechoty Polskiej. 60 Dywizja Piechoty „Kobryń”

236 Antoni Rudnicki 05.10.1939 Wola Gułowska porucznik rezerwy 182 pp 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
237 Witold Wasiutyński 05.10.1939 Wola Gułowska rotmistrz sł. st. kaw. dca szw. ckm/3 psk, zginął na Kalinowym Dole, przed wojną mieszkał w Poznaniu
238 Jan Mucha 05.10.1939 Wola Gułowska sierżant lub strzelec kompania ckm samodzielnego baonu 179 pp zginął w Woli Gułowskiej
239 Teofil Oska 05.10.1939 Wola Gułowska sierżant 183 pp 60 DP rez zginał w Lesie Gułowskim
240 Leopold Derks 05.10.1939 Wola Gułowska starszy strzelec podchorąży 84 pp  
241 Bazyli Kublicki 05.10.1939 Wola Gułowska starszy szeregowy 179 pp rez. 60 DP Rez.  
242 Andrzej Ogiejenko 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec kompania ckm samodzielnego baonu 179 pp rez  
243 Antoni Kalinowski 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 79 pp rez. 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
244 Bazyli Piaskunowicz 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp rez. 60 DP Rez  
245 Bogusław Kamiński 15.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp rez. 60 DP Rez  
246 Bolesław Dobek 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
247 Józef Ciechulski 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
248 Edward Kozłowski 15.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp rez. 60 DP Rez  
249 Edwin Weisman 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 182 pp 60 DP Rez  
250 Eryk Witkowski 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
251 Eugeniusz Mirowski 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec kompania ckm paonu 179 pp rez zginął w Woli Gułowskiej
252 Feliks Kluczyński 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
253 Franciszek Zawodnik 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 182 pp 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
254 Franiszek Macias 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp 60 DPRez. zginął w Woli Gułowskiej
255 Józef Izrael Polak 3.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp rez. 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
256 Jan Deżurko 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp 60 DP rez. zginął w Woli Gułowskiej
257 Jan Fabisiak 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 179 pp 60 DP Rez.  
258 Jan Fryczka 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp 60 DP Rez  
259 Jan Gołubiński 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 179 pp 60 DP Rez.  
260 Jan Wojtczuk 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp 60 DP Rez  
261 Jerzy Ławrynowicz 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 183 pp 60 DP Rez zginął w Lesie Gułowskim
262 Józef Czyżewski 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec sam baon 179 pp 60 DP Rez. zginął w Woli Gułowskiej
263 Kazimierz Łada 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 183 pp 60 DP Rez zginął w Lesie Gułowskim
264 Leopold Józefat 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 183 pp 60 DP Rez  
265 Marian Kapturkiewicz 15.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp rez. 60 DP Rez  
266 Marian Olewnik 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 183 pp 60 DP Rez zginął w lesie gułowskim
267 Siergiej Kuryło 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp rez. 60 DP Rez  
268 Wacław Hański 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 184 pp 60 DP Rez.  
269 Witold Waremczuk 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 182 pp 60 DP Rez  
270 Władysław Lichnowski 05.10.1939 Wola Gułowska strzelec 183 pp 60 DP Rez zginął w Lesie Gułowskim
271 Tadeusz Łucjan Wrotny 05.10.1939 Wola Gułowska szeregowy    
272 Jarosław Skarżyński 12.10.1939 Wola Gułowska wachmistrz podchorąży 5 Pułk Ułanów Zasławskich zginął w Woli Gułowskiej
273

Bohdan Mościcki

29.11.1939 Wola Gułowska żołnierz 182 PP SGO Polesie Puchowa Góra k/ Jabłonowa
274 Hieronim Wah   Wola Gułowska      
275 Jerzy Czapnik   Wola Gułowska      
276 Józef Sibieniecki   Wola Gułowska      
277 Alfons Michniewicz 05.10.1939 Wola Gułowska ułan 2 Pułk Ułanów Grochowskich, Suwalska BK zginął w Woli Gułowskiej
278 Obłąkowski 05.10.1939 Wola Gułowska      
279 Stanisław Bida   Wola Gułowska      
280 Stanisław Rokita 05.10.1939 Wola Gułowska   strzelec, 184 pp 60 DP Rez zginął w Woli Gułowskiej
281
Józef Bohdan Skarbek-Kruszewski
5.10.1939 Wola Gułowska porucznik rez dowódca I plutonu kompanii ckm sam. baonu 179 pp rez, 60 DP  Rez zginął w Woli Gułowskiej
Fotografia z Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej
282 dwóch żołnierzy nieznanych 1939 Zofibór      
283 Tomasz Jasieński 09.1939 Zofibór – mogiła symboliczna porucznik, pośmiertnie awansowany na kapitana, kwatermistrz sł. st. piech. dca 3/22 pp, 35 pułku piechoty Bory Tucholskie, zginął pod Bysławiem,
284

Stanisław Kozłowski

09.1939   szeregowy   tablica w dawnej szkole w Wilczyskach
285 Zdzisław Kozłowski 09.1939   szeregowy   ur. w Wilczyskach, dane z AP Siedlce
286 Mejer 3.10.1939 Adamów ? strzelec 178 pp rez, 50 DP Rez zginął w Józefowie koło Adamowa, (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
287 Nowak 10.1939 Adamów ? starszy strzelec 2 komp. ckm 180 pp rez, 50 DP Rez zmarł w szpitalu w Adamowie
(za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
288 Jan Bielecki 4.10.1939 Helenów ? starszy strzelec II baon 182 pp rez, 60 DP Rez zginął w Helenowie
(za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
289 Stefan Braszek 4.10.1939 Helenów ? strzelec II baon 182 pp rez, 60 DP Rez zginął w Helenowie
(za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
290 Ciechulski 4.10.1939 Helenów ? strzelec 184 pp rez., 60 DP Rez Zginął w Helenowie, (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
291 Władysław Dobrowolski 5.10.1939 Okrzeja  ułan 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
292 Jan Stępień 1/7.10.1939 Okrzeja  ułan 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
293 Karol Malanowicz 2.10.1939 Serokomla ? porucznik rezerwy dowódca III plutonu 4 szwadronu 5 Pułku Ułanów Zasławskich, Podlaska Bk (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
292 Wilk 3.10.1939 Serokomla ? starszy ułan 5 Pułk Ułanów Zasławskich, Podlaska BK (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
293 Zieliński 3.10.1939 Serokomla ? starszy szwoleżer 3 Pułk Szwoleżerów, Suwalska BK (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
294 Żbikowski 3.10.1939 Serokomla ułan 5 Pułk Ułanów Zasławskich (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
295 Tadeusz Kopyść 15.09.1939 Wojcieszków ? szeregowy   zginął w Burcu, (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
296 Rafał Ekielski 5.10.1939 Wola Gułowska ? kapitan rezerwy art. dowódca baterii armat 75 mm V dywizjonu 20 Pułku Artylerii Ciężkiej, 60 DP Rez (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
297 Kazimierz Albin Józef Miłoszewski 5.10.1939 Wola Gułowska ? podporucznik rezerwy dowódca II plutonu 2 kompanii 184 pprez. 60 DP Rez (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
298 Zygmunt Miwski 5.10.1939 Wola Gułowska ? strzelec 183 pp rez, 60 DP Rez (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
299 Mucha 5.10.1939 Wola Gułowska ? sierżant 182 pp rez, 60 DP Rez (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
300 Stanisław Niedźwiedzki 4.10.1939 Wola Gułowska ? kapral 2 Pułk Ułanów Grochowskich zginął w Zarzezu koło Woli Gułowskiej (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
301 Feliks Polewski 5.10.1939 Wola Gułowska ? strzelec 183 pp rez, 60 DP Rez (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
302 Leon Rafalski 21.09.1939 Wola Gułowska ? bombardier II dywizjon 1 Pułku Artylerii Ciężkiej (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
303 Karol Słowikowski 5.10.1939 Wola Gułowska ? ułan 10 Pułk Ułanów Litewskich, Podlaska BK (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
304 Józef Sobiecki 21.09.1939 Wola Gułowska ? kanonier II dywizjon 1 Pułku Artylerii Ciężkiej (za „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939”)
305 Jerzy Steifer / Sztaifeer 4.10.1939 Wola Gułowska bosman podchorąży dowódca plutonu 2 kompanii baonu marynarzy w 182 pp rez, 60 DP Rez zginął w Helenowie
306            
307            
308            
309            

Do uzupełnienia danych wykorzystano też książkę  „Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939” Ludwika Głowackiego. Podczas sporządzania listy poległych z różnych źródeł – w terenie, z internetu i literatury – znalazłam kilka nieścisłości, które zaznaczam. Dotyczą one głównie samego miejsca pochówku – za wiążące przyjmuję napisy na mogiłach zbiorowych ( jeśli literatura podaje inaczej, jest to zaznaczone w rubryce Uwagi). Kolejne różnice wynikają z pisowni nazwisk – często na tablicach na cmentarzu nazwisko jest napisane błędnie (zostawiam oba nazwiska – to z nagrobka i z literatury). Jedną z najbardziej rażących różnic w tym przypadku jest nazwisko Tadeusza Beschides pochowanego na cmentarzu w Wojcieszkowie, zapisane na nagrobku Baselioes.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.