Ekshumacje ludności żydowskiej z terenu powiatu łukowskiego

W 1946 roku Jontel Goldman otrzymał upoważnienie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce do ekshumowania zwłok pomordowanej ludności żydowskiej z terenu powiatu siedleckiego i powiatów sąsiadujących.
Zwłoki z gminy Trzebieszów miały zostać przewiezione na kirkut do Siedlec.
Ekshumacjami z Wojcieszkowa, Stanina, Gułowa, Okrzei, Krzywdy, Jezior, Józefowa w gminie Tuchowicz i pochówkami na cmentarzu żydowskim w Łukowie miał się zająć Pienia Fiksman.
Zwłoki miały być umieszczone w szczelnych skrzyniach, przewiezione drogą kołową samochodem i pochowane bez otwierania skrzyń.
Swoim pismem lekarz powiatowy Leon Kiernicki zobowiązywał władze cywilne oraz milicję do udzielenia wszelkiej pomocy.
W związku z przeprowadzaną akcją, wójtowie gmin i sołtysi sporządzali wykazy miejsc pochówków pomordowanych Żydów z określeniem ilości pochowanych tam osób. Miejsca grobów miały być oznaczone kopczykami.
Wójt gminy Gułów w swoim piśmie donosił o 24 Żydach zamordowanych na cmentarzu żydowskim w Adamowie, 120 w gromadzie Okrzeja i około 20 osobach w Woli Okrzejskiej.

Miejsce zamordowania Żydów w Woli Okrzejskiej. Fot. Maciej Cybulski

Wójt gminy Prawda pisał o 18 Żydach zamordowanych w latach 1941-43, w następujących wsiach:

Kobiałki Stare 1 osoba
zamordowana VII.1942
Wólka Poznańska 3 osoby
zamordowani w 1942
Turzec 1 osoba
zamordowana w 1942
Januszówka 4 osoby
zamordowane 1943
Borki 3 osoby
zamordowane 1943
Błażejki 2 osoby
zamordowane 1941
Soćki 1 osoba
zamordowana w 1942
Rosy 1 osoba
zamordowana w 1943
Wola Kisielska 2 osoby
zamordowane I.1942

Jednym z najbardziej wstrząsających pism jest druk wójta gminy Łysobyki, mówiący nie tylko o  całkowitym zapomnieniu żydowskich grobów, ale wręcz o uprawie na nich pola!

Do Starostwa Powiatowego
Lekarz Powiatowy w Łukowie

Donoszę, że na terenie tutejszej gminy jest zamordowanych dziewięć osób ludności żydowskiej, lecz mogił ich nie można odnaleźć, gdyż znajdują się na polach uprawnych i część została wrzucona do stawów rybnych.
Nadmieniam, że w zagajniku maj. Podlodów, był bunkier i gdy okupanci takowy zlikwidowali, to część uciekła, a ile zginęło osób w bunkrze nie wiadomo
Wójt gminy Łysobyki

Wójt gminy Wojcieszków podawał następujące zestawienie

Burzec 5 osób
zamordowanych 1942-43
 
Wola Bobrowa 5 osób
zamordowanych 1942-43
 
Oszczepalin A 14 osób
zamordowanych 1942-43
 
Oszczepalin B 15 osób
zamordowanych 1942-43
 
Wojcieszków 35 osób
zamordowanych 1942-43, zgodnie z pismem z 30.06.1949 „wydostane”
 

Wójt gminy Ulan pisał o 3 osobach pochowanych w lesie sobolskim, zabitych w 1942 roku.
Wójt gminy Serokomla donosił o 210 osobach, zabitych 22.IX.1942 roku.
Wójt gminy Łuków, podawał, że „grobów ludności żydowskiej na terenie gminy tutejszej nie ma”. Podobnie było w gminie Mysłów.

Dość dokładną lokalizację grobów podaje w piśmie do Jontela Goldmana lekarz powiatowy Leon Kiernicki.

gm. Trzebieszów
Leszczanka w lesie Henryka Kowalczyka (na Wilczej) 3 osoby
Maciejowice grunt Katarzyny Sobiczewskiej 20 osób
Trzebieszów II plac szkolny 3 osoby
Trzebieszów II na łące Adama Krasuskiego 4 osoby
Zembry na placu przy drodze, obok siedliska Floriana Jasińskiego 3 osoby
gm. Gołąbki
Łazy na łąkach 2 osoby
Turzerogi nie ustalono 5 osób
gm. Dąbie Gręzówka na pastwisku gromadzkim 3 osoby
gm. Celiny Suleje w polu, przy granicy gromady Nurzyna 9 osób
gm. Białobrzegi
Annopol na polu Partyki 1 osoba
Poizdów Kol. przy drodze Poizdów-Kolonia Stoczek 3 osoby
Wola Bukowska przy granicy Wola Bukowska-Leopoldów 2 osoby
Ruskawieś na Borku 3 osoby
Talczyn Talczyn 4 osoby
miasto Stoczek
Stoczek park miejski – dawny chojniak 4 osoby
Stoczek park miejski – dawny chojniak 5 osób
Stoczek przy ul. gen. Sikorskiego na gruntach parafii rz-k, w ogrodzie 6 osób
Stoczek na cmentarzu wyznania mojżeszowego, na gruntach Pod Wolą 15 osób

Z pisma burmistrza Stoczka Wł. Wojtaszka dowiadujemy się:
Jednocześnie Zarząd Miejski donosi, że żadnych dokumentów stwierzdających czynności morderstw nie posiada. Jak również w miejscach pogrzebania zwłok ludności wyznania mojżeszowego obecnie nie ma żadnych śladów, gdyż usypane w tym czasie nagrobki zostały zniszczone w skutek normalnego użytkowania.

Czy udało się przeprowadzić planowane ekshumacje? Dokumenty, do których udało mi się dotrzeć mówią jedynie o ekshumacji w maju 1949 roku zwłok z miejscowości „Bartoszówka” w gminie Tuchowicz i przewiezione na cmentarz żydowski w Łukowie.  Nie wspominają o dalszym przebiegu akcji zarządzonej przez Centralny Komitet Żydów w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.