Mieszkańcy powiatu łukowskiego w wojnie rosyjsko-japońskiej

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wcześniej, przez 123 lata, nasi przodkowie powoływani byli do zaborczych armii i walczyli broniąc obcych interesów. Pełnili kilku lub kilkunastoletnią służbę, często setki lub tysiące kilometrów od własnych domów.
  Do udziału w wojnie rosyjsko-japońskiej w latach 1904-1905 zostało powołanych do służby wojskowej przeszło ćwierć miliona Polaków z obszaru zaboru rosyjskiego. Byli wśród nich także mieszkańcy powiatu łukowskiego.
Rosja walczyła z Japonią o strefę wpływów na Dalekim Wschodzie.W lutym 1904 car odrzucił japońską propozycję i zerwano stosunki dyplomatyczne. Ekonomicznie i militarnie Japonia była słabsza niż Rosja, która liczyła na szybkie i łatwe zwycięstwo. Car Mikołaj Romanow nie wziął jednak pod uwagę znacznego oddalenia terenów wojny od centrum kraju  i centrów przemysłu, co znacznie obniżało potencjał strategiczno-wojenny.  
Rosja i Japonia podczas kilkumiesięcznej wojny stoczyły kilkanaście bitew i wiele mniejszych potyczek. Większość z nich, zwłaszcza tych bardziej istotnych strategicznie jak bitwa o Port Artur, czy bitwa nad rzeką  Sha He pozostały nierozstrzygnięte. Inne zostały wygrane przez Japonię. Ostatecznie pokój zawarto 5 września 1905 z kilku przyczyn. Japonia nie miała już sił wystarczających do dalszej walki, w Rosji natomiast zapanowały niepokoje wewnętrzne, które przemawiały za szybkim zakończeniem walk.

 

Informacje o losach żołnierzy, oczywiście z opóźnieniem podawała prasa. Nazwiska z oczywistych przyczyn ulegały zniekształceniu. Wiadomości o poległych trafiały też do rodzin drogą oficjalną – komendanci poszczególnych pułków przysyłali krótkie informacje o miejscu śmierci żołnierza. Trudno powiedzieć czy trafiały one do rodzin czy też do urzędników. W parafii Tuchowicz proboszcz sporządził kilka aktów zgonów na podstawie takich dokumentów.

Akt zgonu Piotra Łukasika sporządzony na podstawie pisma Komendanta 11 Wschodnio -Syberyjskiego Pułku Strzeleckiego z dn. 10 kwietnia 1904 roku nr. 1180.

Najwięcej informacji na temat rannych, zaginionych, wziętych do niewoli i zabitych pojawiło się w prasie po bitwie nad rzeką Sha He, która odbyła się  w dniach 5–17 października 1904. Batalia zakończyła się odwrotem wojsk rosyjskich, które straciły około 40 tys. poległych (zginęło 20 tys. Japończyków).


Niepełna lista rannych, zaginionych, wziętych do niewoli i poległych podczas wojny rosyjsko-japońskiej pochodzących z powiatu łukowskiego.

(Lista powstała na podstawie ogłoszeń prasowych oraz ksiąg metrykalnych parafii Tuchowicz – tłumaczył z rosyjskiego Grzegorz Kapczyński)

Imię i nazwisko Skąd Pułk Gdzie i kiedy Zginął / zaginął /ranny
Teofil Szarański pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He zginął
Antoni Zienkiewicz pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He zaginął
Szymon Kępa pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He zaginął
Jan Iwanczuk pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He zaginął
Bolesław Izdebski pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He zaginął
Stanisław Michalak pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He zaginął
Jan Koperek pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He zaginął
Piotr Mekera pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He ranny
Józef Komola pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He ranny
Stanisław Michalak pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He ranny
Antoni Goławski pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He ranny
Stanisław Birkowski pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He ranny
Jan Zbucki pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He ranny
Stanisław Skolimowski pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He ranny
Antoni Haławski pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He zabity
Dawid Majenpajer Łuków   1904 ranny
Abraham Goldman Radoryż   1904 ranny
Srul Bluman Stoczek   1904 ranny
Jankiel Judeleib Łuków   1904 ranny
Szmul Doroflen pow. łukowski   1904 ranny
Jan Selimucha pow. łukowski     wzięty do japońskiej niewoli
Stanisław Heniw(?) pow. łukowski     wzięty do japońskiej niewoli
Szymon Pogonowski pow. łukowski 11 pułk syberyjski   wzięty do japońskiej niewoli
Aleksander Sadło pow łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki   przepadł bez wieści
Jan Król pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki 5-17 października 1904 bitwa nad Sha He przepadł bez wieści
Józef Korberyn pow. łukowski 9 pułk ingermanlandzki lub 10 pułk nowoingermanlandzki   przepadł bez wieści
dr Kapłan pow. łukowski     lekarz wyjechał na Daleki Wschód
Franciszek Chajęta  gm Serokomla     zabity
Kazimierz Ochalski Okrzeja     zaginął
Franciszek Pazio gm. Stanin     ranny
Srul Bluman Stoczek     ranny
Stanisław Lickiewicz gm. Mysłów     ranny
Piotr Dobrzański Cisówka (Cisownik ?)     zaginął bez wieści
Stanisław Pieniak Jedlanka 8 Wschodnio-Syberyjski Strzelecki Pułk   Zmarł jako żołnierz w szpitalu w Handaochiec?, pismo Komendanta 8 Wschodnio-Syberyjskiego Strzeleckiego Pułku nr.6244 z dnia 1 lipca 1906 roku.
Piotr Łukasik Zastawie 11 Wschodnio-Syberyjski Strzelecki Pułk 02.21.1904 zmarł Zmarł jako żołnierz w szpitalu w Daschij-Kao Mandżuria. Pismo informujące Komendanta 11 Wschodnio -Syberyjskiego Pułku Strzeleckiego z dn. 10 kwietnia 1904 roku nr. 1180.
Paweł Wachulec Lipniak 13 Strzelecki Pułk   Zmarł jako żołnierz w szpitalu  nr. 10 w Harbinie o czym informuje pismo Komendanta 13 Strzeleckiego Pułku.
Kazimierz Sztelmach Zastawie 11 Wschodnio-Syberyjski Strzelecki Pułk   Zginął jako żołnierz zabity w boju na Fuszujskich Pozycjach, o czym informuje pismo Komendanta 11 Wschodnio-Sybirskiego Strzeleckiego Pułku. Powołany do wojska carskiego w 1902 roku stopień gefrajter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.