Zastawie – najstarsze wzmianki

„(…) Zastawie po raz pierwszy wymienia rejestr poborowy z 1552 roku. Miejscowości te powstały najprawdopodobniej między 1531 a 1552 rokiem, gdyż rejestr z 1531 roku nie wymienia ich.(…)”[1]

„(…) Oto jak przedstawiały się stosunki własnościowe w 1620 roku na podstawie rejestru poborowego(…) Zastawie (należało) do stolnika lipskiego Adama Żabickiego ( posiadali herb Prawdzic)”[2]

„ZASTAWIE Jm. p. Adam Żabicki stolnik liwski z Zastawia: z włók 4 osiadłych cum decima f.16”[3]
* „Zastawie w XVI wieku Zastawy, wieś powiat łukowski, gmina i parafia Tuchowicz, odl 14 wiorst od Łukowa, ma 28 domów i 241 mieszkańców . W 1828 było 18 domów i 106 mieszkańców. W roku 1893 Zastawie z awulusem Tomaszów al. Piaski rozl. mórg 1115 gruntów ornych i ogr. mórg. 477, łąk mórg. 117, pastwisk mórg 8, lasu mórg 411, w odpadkach mórg 75, nieużytków mórg 17, budynków murowanych 1, drewnianych 19, 7-pol, las nieurządzony, wiatrak. Wieś Zastawie osada 39, mórg 344, wieś Tomaszów, osada. 6 mórg 21. W 1552 roku Kanimirowie płacą tu od 19 osad. Rok 1580 Fracz Kaymier od 5˝ włók osiadłych florenów 5 groszy. 15 wójt przysięga jako więcej nie masz. (Pawiń. Małop 394,429) Ci Kanimirowie posiadali Tuchowicz i 8 wsi w tej parafii”


[1] Adam Redzik; „Gdzie szumiące topole. Historia Rejonu Tuchowicko-Stanińskiego w Ziemi Łukowskiej” za „Źródła dziejowe t XVI s 394 ( zob też ZD t XIV str 429) Polska XVI wieku pod względem geograficzno-historycznym opisana przez A. Pawińskiego, Warszawa 1883-1901 (Tom XVI opisany przez A. Jabłonkowskiego)
[2] j.w za Rejestr poborowy województwa lubelskiego, oprac Kolasa, Schuster, red Inglot s. 199-204
www.zastawie.za.pl za Rejestrem Poborowych województwa lubelskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.