Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej
Miejscowości

O dowodach osobistych – gmina Stanin 1929

W latach dwudziestych i na początku trzydziestych XX wieku nazwą „dowód osobisty” określano dokument niezbędny do podróży zagranicznych. Pełnił on właściwie rolę paszportu.
Był on wykorzystywany jako dokument meldunkowy, w którym wpisywano także pobyty czasowe w kraju (poza miejscem stałego zameldowania).

Możliwość uzyskania w Polsce dowodu osobistego jako krajowego dokumentu tożsamości wprowadzono rozporządzeniem Prezydenta RP z 16 marca 1928 roku. Wystawiany był przez urząd gminy na żądanie zainteresowanym osobom za opłatą 60 groszy i nie był obowiązkowy Dowód miał formę karty z szaroniebieskiego, sztywnego papieru złożonego na pół.
W 1929 roku dziecięciu mieszkańców gminy Stanin złożyło podania o wydanie dokumentu tożsamości.

Edward Cabaj Kolonia Borowina

Aleksander Weber Jeleniec

Salomea Pasik Nowa Wróblina

Julianna Pasik Nowa Wróblina

Antoni Franciszek Wróblewski Kosuty

Konstanty Bukowski Kosuty

Jan Ciołek Ruda

Piotr Walo Kopina

Jan Stępień Jeleniec

Izrael Szoel Abelsztejn Kosuty

Materiały  z zasobów Archiwum Państwowego w Siedlcach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.