Panienka, letka wątroba, zsiadłe nogi – słownictwo gwarowe

W latach 1979-99 profesor Halina Pelcowa przeprowadziła badania w 144 wsiach Lubelszczyzny. 890 respondentów odpowiadało na pytania zawarte w kwestionariuszach a także rozmawiało z badaczką na konkretne tematy. Byli wśród nich mieszkańcy Toczysk, Gręzówki, Leszczanki, Łazów, Germanichy, Siedlisk i Okrzei. Owocem tej pracy jest m.in. wydawnictwo „Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny”.Autorka w swojej publikacji prezentuje nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z gwarą ale też na 160 mapach Lubelszczyzny przedstawia charakterystyczne gwarowe słownictwo  z wielu dziedzin życia.
Na podstawie analiz map zauważyć można zróżnicowanie nie tylko w obrębie całego województwa, ale też np. na obszarze powiatu.
Poniżej przedstawiam wybrane określenia gwarowe z powiatu łukowskiego.

Wszystkim szerzej zainteresowanym zagadnieniami gwary polecam książkę prof. Haliny Pelcowej „Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.