Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej
Miejscowości

admin

Powstanie styczniowe – bitwa pod Gręzówką

 

 

Gręzówka, dzięki swojemu strategicznemu położeniu, na skraju dużego kompleksu leśnego,  od stuleci była świadkiem działań powstańców i partyzantów, którzy swoje schronienie znaleźli właśnie w Jacie. Podczas powstania styczniowego miały tu miejsce dwie bitwy. Continue reading

Łukowska Lista Katyńska

 

 

 

 

 

Wśród prawie 22 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej popełnionej przez NKWD na Polakach, w tym na oficerach wojska polskiego i funkcjonariuszach policji, znalazło się  około 40 mieszkańców powiatu łukowskiego i osób z niego pochodzących. 23 z nich zostało upamiętnionych przy Krzyżu Katyńskim na łukowskim cmentarzu św. Rocha.
Continue reading

Kazimierz Widlica Domaszewski, starosta łukowski, który w 1663 roku rozstrzygał sprawę świętokradcy Bokowskiego  kilkanaście lat później sam stał się bohaterem głośnego procesu sądowego z krwawym finałem. Główną oskarżoną była jego żona Aleksandra, zaś Kazimierza sądzono jako wspólnika jej „łotrostw”.
Aleksandrze ze Zborowskich Domaszewskiej, starościnie łukowskiej, postawiono zarzuty, za które groziła jej nawet kara śmierci:
– wielomęstwa;
– uprawiania nierządu;
– podszywania się pod ród szlachecki i fałszowania metryk;
– bezprawnego zagarnięcia majątku.
Continue reading

Tomasz Michalak – wzorowy gospodarz z Jeleńca

 

 

 

 

 

W 1885 roku, z okazji Wystawy rolniczo-przemysłowej zorganizowanej w Warszawie, ogłoszono konkurs na wzorowo prowadzone gospodarstwo włościańskie. Wśród sześciu zgłoszonych do rywalizacji znalazło się gospodarstwo Tomasza Michalaka z Jeleńca. Włościanin spod Łukowa został nagrodzony listem pochwalnym i młockarnią ręczną z fabryki Mieczysława Wolskiego w Lublinie.

Continue reading

Ksiądz Ignacy Sopyła – pierwszy proboszcz parafii Gręzówka

Ksiądz Sopyła ze znajomą, w tyle szkoła w Gręzówce

 

Początki parafii w Gręzówce wiążą się nierozerwalnie z dwoma braćmi – księżmi –  Ignacym i Wiktorem Sopyłami. Starszy z nich był pierwszym proboszczem nowo utworzonej wspólnoty, a drugi budowniczym kościoła. Gręzówka była jakby zwieńczeniem ich wspólnych losów. W latach 1936-37 obaj byli wikariuszami w parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie, a w okresie okupacji obaj duszpasterze doświadczyli piekła obozów koncentracyjnych. Ksiądz Ignacy więziony był w Auschwitz i Buchenwaldzie, a ksiądz Wiktor w Sachsenhausen i Dachau.

 

 

Continue reading