Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej

mapa

Mapa powiatu łukowskiego z 1932 roku

Mapa powiatu łukowskiego z oznaczeniem rozmieszczeń materjałów kamiennych zdolnych do budowy i konserwacji dróg bitych z 1932 roku
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie