Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej

Jedlanka

Rody ziemi łukowskiej – Jezierscy

Jacek Jezierski był w latach 1775-1796 kasztelanem łukowskim.
Linia łukowska prawdopodobnie pochodziła od Jezierskich herbu Prus II. Noszą oni przydomek Gołąbek. Obie rodziny pochodziły z miejscowości Jeziory, a rozłączność linii i odmienność herbu jest wiązana z przesiedleniem się jednego z Jezierskich do ziemi łukowskiej i poślubieniem bogatej dziedziczki herbu Nowina.
Jan był w 1626 r. pisarzem ziemi łukowskiej. Antoni był jednym z fundatorów klasztoru Bernardynów w Łukowie 1628.

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Żabiccy

prawdzic

Herb Prawdzic

 HERB PRAWDZIC

W błękitnym polu mur blankowany z czerwonej cegły, spoza którego pół lwa złotego, język i oręż czerwone, w prawą stronę obróconego, z uniesionymi przed siebie łapami, dzierżącego złotą obręcz – („prawdę”). W klejnocie powtórzony jest motyw takiegoż lwa z obręczą, którego połowa wyłania się spoza korony wieńczącej hełm.

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Kanimirowie

200px-POL_COA_Abdank_svgKanimirowie to rodzina, która w średniowieczu osiedliła się na Ziemi Łukowskiej.

Na początku XV wieku właścicielem Tuchowicza był Kanimir herbu Abdank z Końradzca (koło Płońska) lub Kornacic (pow. Sandomierz). Kanimir sprzedał Tuchowicz swojemu bratu Mikołajowi.

Ok 1470 roku Długosz wymienia w posiadaniu Gromka (Kanimira) tylko miasteczko Tuchowicz, jednak w posiadaniu Kanimirów mogło być już wtedy więcej miejscowości w okolicach.

Continue reading

Jedlanka – parafia

 _mini-IMGP0353Parafia w Jedlance jest jedną z nowszych utworzonych na tym terenie. Staraniem księdza Wacława Leszkiewicza wydzielono jej teren m.in z parafii Tuchowicz.
Początkowo stał tu drewniany kościół przeniesiony ze Stoczka Łukowskiego, a po jego pożarze w czynie społecznym w latach 1976-78 wybudowano nowy kościół murowany. 

Continue reading