Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej

Tuchowicz

Rody ziemi łukowskiej – Hemplowie – cz IV

ALEKSY JÓZEF HEMPEL (I)
1823-1887
Czwarty syn Joachima i Rozalii z Dmochowskich. Urodził się w 1823 w Tuchowiczu. Ukończył szkołę rolniczą przy Instytucie Agronomicznym w Marymoncie. Później także, jak pisze Wieniawski w książce „Z teki Marymontczyka”, „wykład hodowli inwentarza powierzono uzdolnionemu w tym kierunku i również zacnemu pedagogowi Aleksemu Hemplowi”.
Następnie wykładał w Szkole Rolniczej w Dublanach.
Osiadł w rodzinnym majątku i w późnym wieku ożenił się z cioteczną siostrą Jadwigą Dmochowską.
Z jego pomocą został wybudowany nowy kościół w Tuchowiczu, na miejsce starego, który spłonął w 1857 roku. Ofiarował tez ziemię pod nowy cmentarz (wcześniej grzebano wokół kościoła). Ponieważ nie wykazywał zamiłowania do prowadzenia gospodarstwa, majątkiem zarządzała żona. Sam zajmował się leczeniem, a chorych przyjmował we dworze, w wydzielonej oficynie.
Zmarł w Tuchowiczu i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Hemplowie – cz II

Obraz Januarego Suchodolskiego "Joachim Hempel"

Obraz Januarego Suchodolskiego „Joachim Hempel” Dzięki uprzejmości Wojciecha Hempel

 JOACHIM HEMPEL (1787-1874)

„W walce za wolność pokryły go blizny
Laur wieńczy czoło obrońcy Ojczyzny”
(Podpis pod fotografią J.Hempla na pamiątkowym tableau)

Był najstarszym synem Joachima Rocha i Zuzanny z Hoffmanów. Urodził się w Puławach 1 września 1787 roku. Jak pisze w książce „Dzieje rodziny Hemplów” Zdzisław Janota Bzowski „jego życiorys nadawałby się do nakręcenia wojennego filmu”.

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Kanimirowie

200px-POL_COA_Abdank_svgKanimirowie to rodzina, która w średniowieczu osiedliła się na Ziemi Łukowskiej.

Na początku XV wieku właścicielem Tuchowicza był Kanimir herbu Abdank z Końradzca (koło Płońska) lub Kornacic (pow. Sandomierz). Kanimir sprzedał Tuchowicz swojemu bratu Mikołajowi.

Ok 1470 roku Długosz wymienia w posiadaniu Gromka (Kanimira) tylko miasteczko Tuchowicz, jednak w posiadaniu Kanimirów mogło być już wtedy więcej miejscowości w okolicach.

Continue reading

Parafia w Tuchowiczu

_mini-P1330263

Parafia Tuchowicz wyodrębniła się z parafii Łuków. W latach 1350-51 zostaje wymieniana w spisie świętopietrza. Trudno podać dokładną datę powstania parafii, ponieważ brak jest dokumentów źródłowych. Nie zachowały się dokument fundacyjny ani erekcyjny.
Parafia była fundowana przez rodzinę Kanimirów, którzy już w 1422 roku, co potwierdzają źródła, byli właścicielami Tuchowicza, a później także innych miejscowości w jego pobliżu. Należało do nich prawo patronatu nad parafią.
Parafia leżała przy szlaku komunikacyjnym, łączącym drogę wiodącą wzdłuż Wisły z drogą prowadzącą przez Kock i Łuków na północ.

  Continue reading

Tuchowicz – grodzisko

_mini-P1110529  W pobliżu Tuchowicza, w okolicy osady Zamek znajduje się grodzisko wczesnosredniowieczne. Jest to wzniesie nie w kształcie koła, otoczone dawną fosą.

Według legendy, gdy na zamku pan wytrzelił z armaty, proboszcz tuchowicki jechał do niego na obiad 🙂 Continue reading