Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej

Dmochowski

Burzec – dwór

_mini-P1330482Burzec to miejscowość z bardzo bogatą historią. Należał do Dmochowskich. Przez pewien czas po ślubie mieszkali tu późniejsi właściciele Tuchowicza Joachim i Rozalia z Dmochowskich Hemplowie – tu rodziły się ich najstarsze dzieci.
O Burcu wspomina w Potopie Sienkiewicz, spokrewniony z Dmochowskimi i częsty bywalec dworu.
Dziś miejscu dawnego dworku stoi szkoła podstawowa, kultywująca dawne tradycje i opiekująca się miejscami związanymi z Noblistą.
Continue reading

Jeleniec – dwór

_mini-P1240997Za klasztorem zachowały się resztki parku z XVIII w. z okazami starych drzew, głównie lip, topoli, klonów, brzóz, wiązów i akacji. W późniejszym okresie folwark przeszedł w posiadanie rodziny Dmochowskich, spokrewnionej z Henrykiem Sienkiewiczem, który w dzieciństwie przyjeżdżał tu wraz ze starszym rodzeństwem.
Majątek Jeleniec należał do Dmochowskich od 1829 r. Należał do Antoniego, dziadka ostatniego właściciela Jeleńca – Jerzego Dmochowskiego. Rodzina Dmochowskich wywodziła się z majątku Burzec.

Continue reading

Sarnów dwór

2013

 Dwór w Sarnowie i dobra sarnowskie położone między rzekami Bystrzycą Dużą i Małą, zwana Białowodą, otoczony pięknie położonym stawem, parkiem dworskim i pobliskim sosnowym lasem.
Właścicielem, m. in. Sarnowa w XVI w. Był Wojciech Goiski, który swój majątek wydzierżawił Mikołajowi Bilewiczowi. Pod koniec XVIII w. dobra Sarnów należały do Jana Frankowskiego. W 1818 r. na publicznej licytacji kupił je Leonard Targoński. Po śmierci Leonarda Targońskiego w dniu 15 lipca 1823 r. część jego dóbr, m.in. Sarnów przeszedł na córkę Apolonię z Targońskich Buchowiecką, małżonkę Ignacego Buchowieckiego, gospodarującego na niewielkim majątku w Gąsce, gdzie mieli dwór drewniany. Ignacy Buchowiecki wybudował ok. 1825 r. istniejący do dnia dzisiejszego dwór w Sarnowie na wzór budynku dworskiego w Gąsce. Continue reading