Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej

Mysłów

Tajemniczy postument pod figurą Chrystusa w Wilczyskach

 

 

 

 

 

Wilczyska są jednym z niewielu miejsc w okolicy (obok Tuchowicza), gdzie zachowały się pozostałości cmentarza przykościelnego. Po lewej stronie od wejścia znajduje się okazały nagrobek Podoskich. Po prawej stronie, nieco schowana w zaroślach stoi figura Chrystusa. Za postument służy jej nagrobek Stanisława Rzewuskiego – właściciela Mysłowa. Continue reading

Mieszkańcy powiatu łukowskiego w wojnie rosyjsko-japońskiej

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wcześniej, przez 123 lata, nasi przodkowie powoływani byli do zaborczych armii i walczyli broniąc obcych interesów. Pełnili kilku lub kilkunastoletnią służbę, często setki lub tysiące kilometrów od własnych domów.
  Do udziału w wojnie rosyjsko-japońskiej w latach 1904-1905 zostało powołanych do służby wojskowej przeszło ćwierć miliona Polaków z obszaru zaboru rosyjskiego. Byli wśród nich także mieszkańcy powiatu łukowskiego. Continue reading

Polegli w powstaniu styczniowym na ziemi łukowskiej

Na terenie obecnego powiatu łukowskiego rozegrało się kilkanaście mniejszych i większych bitew i potyczek podczas powstania styczniowego. Trudno dziś jednoznacznie określić ilu powstańców poniosło śmierć podczas tych działań. Ilość poległych szacować można na kilkuset. Jednak nie wszystkie zgony odnotowywane były w księgach metrykalnych.

Continue reading

Powstanie styczniowe – miejsca pamięci

1. Las Kobylczyk (okolice Woli Okrzejskiej)

Do miejsca pochówku Antoniego Trzaskowskiego i jego czternastu podkomendnych prowadzą drogowskazy, mimo to odnalezienie go może przysporzyć nieco problemów. Wyjeżdżając spod muzeum Henryka Sienkiewicza skręcamy w prawo, w drogę przylegającą do parkingu. Kierujemy się cały czas prosto, aż do torów kolejowych. Przejeżdżamy przez nie i prostą drogą wjeżdżamy do lasu. Tu kolejne drogowskazy prowadzą do ukrytej w lesie mogiły.

CHWAŁA POWSTAŃCOM
DOWÓDCY ODDZIAŁU
ANTONIEMU TRZASKOWSKIEMU
ORAZ
CZTERNASTU JEGO PODKOMENDNYM
POLEGŁYM W POTYCZNCE
W LESIE GUŁOWSKIM 21 LUTEGO 1863 R
SPOŁECZEŃSTWO GMINY ADAMÓW
3 MAJA 1998 R

 

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Mysłowscy

MYSŁOWSCY HERBU RAWICZ
Nazwisko wzięli od wsi Mysłowo w ziemi łukowskiej (
za Uruskim).
Dziedzicami Mysłowa byli w 1582 roku Bolesław, Erazm, Franciszek, Jan i Wojciech – synowie Erazma.
Bolesław był właścicielem Domaszewnicy, Franciszek w 1598 był posiadaczem Mysłowa.
W 1655 dziedzicami Woli Mysłowskiej byli Jan i Krzysztof – synowie Jana
Urba Mysłowski był w 1781 podwojewodzym ziemi łukowskiej. W 1794 roku został wybrany kandydatem na sędziego ziemskiego. Wylegitymował się w Galicji w 1802.
Do rodziny Mysłowskich należały Mostow ( Mysłów), Wolia Mislowska (Wola Mysłowska), Kamień, Osini (Osiny), Wnętrzne, Grodz ( Gródź) i Liszy Kierz ( Lisikierz)