Łukowska Lista Oświęcimska

Wśród ponad 400 tysięcy zarejestrowanych więźniów KL Auschwitz było co najmniej kilkuset mieszkańców powiatu łukowskiego. Pielęgniarki, nauczyciele, księża, policjanci, aptekarze, lekarze, rolnicy, kupcy, robotnicy, piłkarz łukowskich Orląt… Aresztowani pod zarzutami konspiracji, pomocy partyzantom, za posiadanie broni czy w łapance. Wśród więźniów znalazły się tak znane osobistości jak budowniczy Kopca Sienkiewicza w Okrzei ks. Antoni Kresa, łukowski regionalista Jan Majewski, adamowski lekarz Kazimierz Śniegocki, czy pierwszy proboszcz parafii w Gręzówce ks. Ignacy Sopyła.
Dla części z nich KL Auschwitz był tyko przystankiem w drodze do KL Flossenbürg, KL Ravensbrück, KL Dachau czy KL Buchenwald. Dla innych był miejscem kaźni i śmierci. Nieliczni przeżyli.

L.p. Numer Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Zawód Działalność i okoliczności aresztowania Transport do Auschwitz Dalsze losy
1 617 Bolesław Biedoń 22.03.1899, Łuków zawodowy wojskowy   Transport 14.06.1940 z Krakowa Zginął w Auschwitz z 1942 roku
2 828 Zdzisław Poradowski 29.03.1918, Łuków student filozofii Przed zatrzymaniem mieszkał w Warszawie Transport z 20.06.1940 z Krakowa Zginął w Auschwitz 22.10.1941
3 2225 Stefan Kiryło 12.12.1918, Łuków     Transport z 15.08.1940 z Warszawy W 1944 przeniesiony do Ravensbrück
4 2288 Józef Bacela 1922, Wróblina kierowca   Transport 15.08.1940 z Warszawy W 1942 zwolniony z Auschwitz
5 2668 Stefan Szerszeń 02.07.1912, Ciechomin rolnik   Transport z 15.08.1940 z Warszawy Zginął w Auschwitz 10.02.1941
6 2975 Grzegorz Szewczyk 12.03.1898, Zabiele ogrodnik Przed zatrzymaniem mieszkał w Grzegorzewie koło Warszawy Transport 15.08.1940 z Warszawy przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald
7 4062 Eugeniusz Janiuk 13.08.1907, Łuków księgowy Przed zatrzymaniem mieszkał w Warszawie, osadzony na Pawiaku Transport z 22.09.1940 z Warszawy Zginął w Auschwitz 01.03.1943
8 5974 Tomasz Wierusz-Kowalski 1925, Tychów   Aresztowany za braci Jerzego i Jana. Osadzony w KL Auschwitz. W Wyniku starań rodziny, zwolniony w 1941 roku. Działał w AK. Transport 14.10.1940 z Lublina Zwolniony z Auschwitz w 1941
9 5976 Marian Karol Wierusz-Kowalski 1888 leśnik, administrator majątku Gułów Administrator majątku księżnej Ludwiki Lubomirskiej w Gułowie. Brał udział w wojnie obronnej w 1920 roku. Sam zgłosił się na posterunek niemiecki, na wieść o aresztowaniu najmłodszego syna Tomasza. Skatowany, osadzony w areszcie w Adamowie, przeniesiony do więzienia w Radzyniu, później przebywał na zamku w Lublinie. Przetransportowany do Auschwitz Transport 14.10.1940 z Lublina Zginął w Auschwitz w 1941
10 5995 Michał Bąkowski 16.09.1908, Krześlin wikariusz parafii Okrzeja Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 14.10.1940 z Lublina Przeniesiony do Dachau, wyzwolony
11 5998 Józef Jarczyński 17.01.1898, Wiktoryn kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Serokomli Zmobilizowany jako oficer rezerwy, brał udział w wojnie z Niemcami we wrześniu 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej współpracował z organizacją podziemną. Aresztowany przez policję niemiecką 15 IX 1940 r. i więziony w Adamowie, Radzyniu Podlaskim i Lublinie. Transport 14.10.1940 z Lublina Zginął w Auschwitz 14.02.1941
12 6027 Józef Głodek 31.01.1906, Budziska rolnik Przed zatrzymaniem mieszkał Nadolcach Transport 14.10.1940 z Lublina Zginął w Auschwitz 04.01.1943
13 8608 Leon Bernstein 21.07.1877, Warszawa Właściciel Woli Okrzejskiej   Transport 09.01.1941 z Lublina  
14 8609 Adler Herschel Jusen 1876, Łuków szewc   Transport 09.01.1941 z Lublina  
15 8612 Moschek Mlynkowski 03.01.1908, Adamów woźnica   Transport 09.01.1941 z Lublina  
16 8613 Ejnoch Baranek 10.05.1905, Adamów szewc   Transport 09.01.1941 z Lublina  
17 8614 David Borenstein 1885, Wandów kupiec   Transport 09.01.1941 z Lublina  
18 8615 Israel Springel 05.05.1901, Łuków tapicer   Transport 09.01.1941 z Lublina Rozstrzelany w 1941 w Flossenbürgu
19 8616 Mordko Kleimann 02.06.1891, Łuków drukarz   Transport 09.01.1941 z Lublina Rozstrzelany w 1941 w Flossenbürgu
20 8617 Ejzik Goldwasser 1905, Adamów szewc   Transport 09.01.1941 z Lublina  
21 8623 Jerzy Nowicki 27.12.1892, Łuków urzędnik   Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 27.04.1941 w Auschwitz
22 8625 Henryk Majchrzak 14.01.1920, Dąbie magazynier   Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 31.10.1941 w Auschwitz
23 8658 Adam Jóźwik 21.11.1920, Kolonia Helenówek rolnik Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony z Auschwitz do Buchenwaldu, Przeżył
24 8668 Konstanty Pabisiewicz 02.06.1873, Warszawa ksiądz Ksiądz, prefekt Publicznej Szkoły Powszechnej w Adamowie. Sprzyjał organizowaniu się konspiracji. Aresztowany przez policję niemiecką 14 IX 1940 r. wraz z grupą 40 osób spośród inteligencji powiatu. Transport 09.01.1941 z Lublina Więziony w Adamowie, Radzyniu Podlaskim, na Zamku w Lublinie. Od 09.01.1941 osadzony w Auschwitz. Rozstrzelany na dziedzińcu bloku XI.
25 8671 Antoni Kresa 19.01.1895, Miednik ksiądz dr, ksiądz, prefekt Publicznej Szkoły Powszechnej w Okrzei. W latach 1933-38 przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Kopca H. Sienkiewicza w Okrzei. Aresztowany przez policję niemiecką 14 IX 1940 r. Transport 09.01.1941 z Lublina Więziony w Adamowie, Radzyniu Podlaskim, na Zamku w Lublinie. Od 09.01.1941 osadzony w Auschwitz. Rozstrzelany
26 8675 Władysław Jaworski vel Jaworowski 27.04.1913, Borowicze wikariusz w Okrzei Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Więziony w Adamowie, Radzyniu Podlaskim, na Zamku w Lublinie. Od 09.01.1941 osadzony w Auschwitz. Zginął 12.01.1941 w Auschwitz
27 8681 Józef Kozłowski 20.06.1880, Frydrychowo kupiec Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
28 8688 Czesław Cyrke (Pyrko) 27.01.1913, Łuków kierowca   Transport 09.01.1941 z Lublina Rozstrzelany 03.04.1942 we Flossenbürgu
29 8693 Jan Skrobowski 25.05.1914, Aleksandrów kierowca Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Rozstrzelany w 1941 we Flossenbürgu
30 8694 Władysław Fulik 10.10.1908, Łuków rolnik   Transport 09.01.1941 z Lublina Rozstrzelany w 1941 we Flossenbürgu
31 8696 Leszek Krzemienieski 20.11.1900, Widzew inżynier Z Oszczepalina. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie. Według innych źródeł aresztowany wlutym 1940 za ukrywanie sprzętu wojskowego Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 04.04.1942 w Auschwitz
32 8699 Bronisław Borkowski 13.08.1896, Gołowierzchy urzędnik, pracownik izby skarbowej   Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 13.03.1941 w Auschwitz
33 8700 Stefan Pilat 19.12.1921, Kownatki rolnik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
34 8701 Lucjan Peryt 07.01.1888, Łuków maszynista Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina  
35 8703 Józef Kurowski 05.08.1905, Siedlce ślusarz Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął 17.9.1941 r. w KL Flossenbürg
36 8704 Czesław Kowalski 08.01.1919, Lichocin rolnik Z Łukowa Transport 09.01.1941 z Lublina przeniesiony w 1941 r. do KL Flossenbürg, przeżył
37 8705 Jan (Tomasz) Kowalski 08.08.1894, Wola Gałęzowska (?) ślusarz Z Gułowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 23.02.1941 w Auschwitz
38 8709 Zbigniew Górski 29.10.1901, Milaszew rolnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął 12.9.1941 r. w KL Flossenbürg
39 8720 Roman Goławski 14.08.1908, Radzyń rzeźnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął 12.9.1941 r. w KL Flossenbürg,
40 8722 Florian Goławski 08.03.1905, Łuków rzeźnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 12.09.1941 we Flossenbürgu
41 8724 Witold Goławski 15.10.1923, Łuków rzeźnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 12.09.1941 we Flossenbürgu
42 8727 Wacław Turski 27.06.1910, Turzystwo rolnik Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Nie przeżył
43 8729 Bronisław Turski 23.09.1922, Turzystwo rolnik Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 09.05.1941 w Auschwitz
44 8733 Jan Turski 22.12.1876, Mazanów rolnik Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 18.02.1941 w Auschwitz
45 8734 Jan Wojtaś 02.02.1900, Natalin rolnik, wójt gminy Gułów Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz
46 8735 Stefan Wojtaś 05.11.1925, Sosnówka rolnik Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesniony w 1941 do Flossenbürga, gdzie zginął
47 8739 Stanisław Turski 1905, Turzystwo rolnik Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesniony w 1941 do Flossenbürga, gdzie zginął
48 8743 Władysław Grzechnik 07.01.1903, Urszulin rolnik Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
49 8744 Daniel Bogusz 10.10.1925, Urszulin rolnik Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
50 8756 Józef Baranowski 06.03.1902, Warszawa inżynier geodeta Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął w 1941 r. w KL Auschwitz
51 8758 Marian Raczunas 21.11.1898, Skaidwile farmaceuta Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął 12.9.1941 r. w KL Flossenbürg,
52 8759 Tadeusz Tuplikowski 01.11.1909, Luboń kucharz Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął rozstrzelany 13.9.1941 r. w KL Flossenbürg
53 8762 Stefan Goławski 01.11.1915, Łuków rzeźnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, gdzie został rozstrzelany 13.09.1941
54 8764 Franciszek Tomaszewski 27.01.1907, Broniewice robotnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął rozstrzelany 13.9.1941 r. w KL Flossenbürg
55 8768 Henryk Trochimowski 26.02.1919, Łuków student Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął w 1941w Auschwitz
56 8769 Maksymilian Madej 11.10.1888, Baranów robotnik rolny Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął 20.3.1941 r. w KL Auschwitz,
57 8771 Jan Kruszewski 23.09.1920, Stanin elektromonter Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga. Przeżył
58 8772 Wojciech Kruszewski 06.08.1919, Stanin elektromonter Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga. Przeżył
59 8773 Jan Ryszard Kołakowski 26.03.1918, Częstochowa   Porucznik WP. Dowódca plutonu podczas wojny obronnej w 1939 roku. Odznaczył się w bitwie nad Bzurą. Od 26 listopada 1939 Członek Tajmej Armii Polskiej.Dowódca Powiatowy SZP na trenie Łukowa, od stycznia 1940 komendant Obwodu ZWZ Łuków. Aresztowany 20.10.1940. Osadzony w areszcie policyjnym w Łukowie, później w Radzyniu Podlaskim. Stamtąd przewieziony do Zamku w Lublinie. Później w KL Auschwitz i KL Flossenburg, Działał w obozowym ruchu oporu. Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do KL Flossenbürg. Doczekał wyzwolenia
60 8774 Antoni Rękawek 28.05.1910, Garwolin ślusarz Aresztowany w Łukowie, w nocy z 20 na 21 października 1940, Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, rozstrzelany 13.09.1941
61 8775 Władysław Ryszkowski (Rynkowski) 15.04.1914, Łuków praktykant Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, gdzie został rozstrzelany
62 8776 Jan Majewski 25.04.1899, Adamów urzędnik Urzędnik w starostwie, społecznik, autor monografii o Łukowie, wydawca Kroniki Ziemi Łukowskiej, Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, gdzie został rozstrzelany 13.09.1941
63 8777 Bronisław Turski 12.02.1922, Jeziory rolnik Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
64 8778 Wacław Białkowski 25.10.1891; Rozawdówka kupiec Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął 12.9.1941 r. w KL Flossenbürg
65 8779 Antoni Dionizy Szlędak 08.04.1913, Ryki student Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął w 1941 r. w KL Auschwitz
66 8780 Tadeusz Gan 16.01.1916, Moskwa ślusarz Z Łukowa Transport 09.01.1941 z Lublina przeniesiony w 1941 r. do KL Flossenbürg, przeżył
67 8781 Kazimierz Ręcki / Rękawek 08.03.1922, Garwolin student Aresztowany w Łukowie, w nocy z 20 na 21 października 1940, Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 roku przeniesiony do Flossenbürga, przeżył
68 8782 Zygmunt Witaszczyk 22.07.1898, Grabina inżynier geodeta Aresztowany w Łukowie, Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Rozstrzelany w Auschwitz w 1941
69 8794 Aleksander Zakrzewski 08.09.1905, Dębowica nauczyciel   Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, gdzie został rozstrzelany 08.09.1941
70 8796 Władysław Płudowski 30.09.1915, Ławki rolnik   Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 roku przeniesiony do Flossenbürga, przeżył
71 8803 Zygmunt Siestrzykowski 26.12.1915, Puławy stolarz Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął 31.7.1941 r. w KL Auschwitz
72 8807 Teodozjusz Nowiński 11.01.1874, Siedlce aptekarz Aptekarz z Łukowa, Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Rozstrzelany w Auschwitz w 1941
73 8808 Henryk Chojnacki 28.01.1913, Warszawa urzędnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął rozstrzelany 13.9.1941 r. w KL Flossenbürg,
74 8812 Marian Piotrowski 16.07.1922; Siedlce ślusarz Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina zginął 1.3.1941 r. w KL Auschwitz
75 8814 Marian Pakuła 10.11.1916, Lipiny rolnik Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
76 8815 Zbigniew Wasak 16.06.1922, Łuków rolnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, gdzie został rozstrzelany 13.09.1941
77 8816 Stefan Znój 16.11.1918, Łuków rolnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 roku przeniesiony do Flossenbürga, przeżył
78 8817 Mirosław Cegłowski 31.07.1922, Łuków uczeń gimnazjum, członk drużyny piłkarskiej Orlęta Łuków Aresztowany pod zarzutem kolportażu ulotek, Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, gdzie został rozstrzelany 13.09.1941
79 8819 Czesław Milaniuk 06.07.1922, Milanów ślusarz Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 przeniesiony w 1941 r. do KL Flossenbürg, przeżył
80 8853 Dominik Jóźwik 22.02.1904, Ostrówki rolnik Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, gdzie zginął 15.06.1941
81 8867 Piotr Gil 25.08.1896, Zabiele stolarz   Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz
82 8868 Stanisław Dębski 13.11.1918, Łuków ogrodnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, gdzie został rozstrzelany 13.09.1941
83 8886 Tadeusz Dębski 17.11.1921, Łuków uczeń gimnazjum Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 roku przeniesiony do Flossenbürga, przeżył
84 8893 Stanisław Jóźwik 17.06.1906, Stanisławów krawiec Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 roku przeniesiony do Flossenbürga.
85 8898 Zygmunt Włodarczyk 01.01.1921, Sarnów robotnik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
86 8899 Władysław Stachniak 04.06.1911, Borowina mechanik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
87 8900 Mieczysław Dzido 20.03.1921, Adamów rolnik Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga. Rozstrzelany
88 8901 Stanisław Rydel 27.02.1923, Huta Dąbrowa rolnik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
89 8902 Michał Barej 18.07.1917, Tuchowicz krawiec   Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 07.05.1942 w Auschwitz
90 8907 Sylwester Śniegocki 30.12.1909, Warszawa weterynarz Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga. Rozstrzelany w 1941
91 8908 Kazimierz Śniegocki 04.03.1899, Mostki lekarz Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga. Zginął 15.06.1941
92 8909 Stanisław Śniegocki 26.11.1895, Mostki księgowy Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga. Zginął 15.06.1941
93 8911 Stanisław (Stefan) Dzido 16.04.1922, Adamów, (Łuków) rzeźnik Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga. Zginął 13.10. 1941
94 8912 Konstanty Polesa 17.02.1898, Żelechów, (Adamów) urzędnik, sekretarz gminy Gułów Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 25.02.1941 w Auschwitz
95 8913 Józef Dzido 12.12.1918, Adamów fotograf Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga. Rozstrzelany 1941/42
96 8914 Władysław Gap 07.07.1908, Małgiew Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Woli Burzeckiej. Brał udział w ruchu oporu w szeregach ZWZ. Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga. Zginął 24.06.1941
97 8915 Aleksander Rogoziński 15.05.1873, Iłża urzędnik Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 31.03.1941 w Auschwitz
98 8917 Franciszek Osial 30.11.1886 rolnik Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
99 8920 Tadeusz Kurasiewicz 15.05.1911, Sieniawa administrator majątku Gułów Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
100 8922 Marian Pierożyński 02.02.1883, Łuków rzeźnik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
101 8925 Andrzej Antoniewicz 27.08.1896, Rudno rolnik Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Nie powrócił
102 8926 Adam Gąsior 22.11.1904, Lipiny rolnik Z Lipin. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
103 8927 Władysław Smyk 02.08.1907,Nabroże W obozie – ogrodnik. Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Lipinach. Był współorganizatorem ruchu oporu w gminie Gułów. Z Lipin. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
104 8928 Jan Golian 02.09.1900, Czeszczan policjant Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 przeniesiony do Flossenbürga
105 8930 Stanisław Leciewicz 24.07.1894, Lipiny stolarz Z Lipin. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz
106 8931 Jan Wojtas 26.03.1902, Lipiny rolnik Z Lipin. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
107 8933 Karol Michalak 22.10.1896, Tuchowicz W obozie – urzędnik. Policjant, komendant posterunku w Adamowie Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
108 8966 Paweł Apanowicz 02.05.1890, Lubieszów rolnik Z Adamowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
109 8998 Apoloniusz Tarkowski 07.07.1899, Gołaszyn urzędnik   Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 07.03.1941 w Auschwitz
110 9000 Grzegorz Krasuski 17.11.1897, Łuków urzędnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina  
111 9004 Stefan Oniszczuk 01.09.1897, Ustrzesz murarz Mieszkał w Krynce, Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina  
112 9005 Antoni Gryglak 09.05.1910, Łazy rolnik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
113 9006 Zbigniew Chruściel 03.01.1919, Łuków mechanik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 przeniesiony do Flossenbürga, przeżył
114 9007 Franciszek Chruściel 20.12.1914, Łuków rolnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 przeniesiony do Flossenbürga, przeżył
115 9008 Józef Goławski 04.07.1896, Łuków rzeźnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony do Flossenbürga, rozstrzelany 13.09.1941
116 9009 Stanisław Szeląg 08.05.1905, Łuków rzeźnik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
117 9010 Marian Kurzyk 06.08.1917, Turzystwo rolnik Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
118 9017 Florian Brzozowski 1865, Łuków robotnik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
119 9022 Stefan Krakowiak 06.02.1919, Wola Gułowska stolarz   Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 przeniesiony do Flossenbürga
120 9025 Hieronim Mucha 1893, Niedźwiedź rolnik Z Lipin. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
121 9026 Władysław Kołodyński 09.10.1919, Turzystwo B cieśla Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 01.10.1941 w Flossenbürgu
122 9027 Bronisław Kołodyński 31.05.1912, Turzystwo B cieśla Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 15.06.1941 w Flossenbürgu
123 9028 Edward Mroczek 12.07.1925, Krępa kowal Z Łukowa Transport 09.01.1941 z Lublina Przeniesiony 23.1.1941 do KL Flossenbürg, przeżył
124 9029 Stefan Kołodyński 28.10.1916, Turzystwo B cieśla Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 15.06.1941 w Flossenbürgu
125 9030 Bolesław Mucha 07.10.1917, Turzystwo A rolnik Z Lipin. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
126 9032 Wacław Marek 1877, Lipiny rolnik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
127 9056 Józef Zdunek 25.12.1916, Kolonia Boraszczyzna rolnik Z Turzystwa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 09.01.1941 z Lublina  
128 9107 Stanisław Fijewski 18.09.1905, Anonin, (Kopina) stolarz   Transport 09.01.1941 z Lublina Zginął 19.09.1941 w Auschwitz
129 9114 Tadeusz Grochowski 26.08.1922, Zabiele rolnik   Transport 09.01.1941 z Lublina  
130 9122 Teofil Gan 15.11.1913, Łuków fryzjer Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina Rozstrzelany w Auschwitz w 1941
131 9122 Andrzej Drabiński 06.11.1900, Zgorzynia urzędnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina  
132 9123 Józef Krawczyk 19.03.1903, Tomaszów urzędnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.01.1941 z Lublina  
133 9124 Kazimierz Szewczyk 22.02.1900, Chełm Lubelski dyrygent Zastępca komendanta KOP na powiat łukowski Transport 09.01.1941 z Lublina W 1941 przeniesiony do Flossenbürga, przeżył
134 9130 Aleksander Zając 25.12.1921, Zabiele cieśla   Transport 09.01.1941 z Lublina  
135 10057 Mieczysław Izdebski 19.11.1917, Szaniawy kolejarz   Transport 01.02.1941 z Warszawy zginął 18.4.1942 r. w KL Auschwitz
136 10895 Bolesław Sztandor 08.08.1908, Prawda robotnik      
137 12158 Stefan Baran 14.12.1902, Nowy Świat robotnik   Transport 05.04.1941 z Radomia Zginął w Auschwitz 13.11.1941
138 12490 Henryk Galiński 22.02.1918, Okrzeja rolnik   Transport 06.04.1941 z Warszawy  
139 12642 Jan Burakowski 24.06.1909, Budziska gospodarz   Transport z 06.04.1941 z Warszawy Zginął w Auschwitz 15.08.1941
140 12676 Jan Piasecki 10.11.1913, Kownatki ogrodnik   Transport 06.04.1941 z Warszawy Zginął w Auschwitz 15.05.1942
141 12678 Stanisław Piasecki 1902, Kownatki robotnik   Transport 06.04.1941 z Warszawy Zginął w Auschwitz 25.04.1942
142 12891 Kazimierz Stępniak 04.02.1892, Łuków kolejarz   Transport z 05.04.1941 z Radomia  
143 13438 Leon Szymański 14.06.1887, Ciechomin murarz   Transport z 06.04.1941 z Warszawy Przeniesiony do Gross-Rosen
144 13700 Abraham Wajsbaum 09.11.1919, Łuków krawiec   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 05.02.1942 w Dachau
145 13735 Motek Szparber 10.04.1914, Łuków szewc   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 26.02.1942 w Dachau
146 13736 Hercko Szparber 1907, Łuków szewc   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
147 13738 Froim Pfeffermann 04.04.1919, Łuków furman   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
148 13914 Henryk Jurkowski 02.03.1919, Łuków kupiec   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 11.03.1942 w Auschwitz
149 13951 Władysław Wojciak 16.01.1923, Okrzeja robotnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 06.10.1942 w Mauthausen
150 13952 Mieczysław Gajo 08.11.1919, Stara Wróblina piekarz   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 15.01.1942 w Auschwitz
151 13966 Julian Olek 28.01.1916, Dąbie rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
152 13971 Franciszek Lipka 15.10.1895, Pieńki rolnik Z Helenowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport z 06.04.1941 z Lublina  
153 13972 Józef Szpadzik 07.05.1903, Helenów rolnik Z Helenowa. Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął w 1941 w Auschwitz
154 14143 Franciszek Karwacki 30.08.1910, Stoczek oficer WP   Transport z 06.04.1941 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1942, przeżył
155 14160 Wacław Petlak 30.09.1920, Łuków ślusarz   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
156 14162 Władysław Kowaluk 1909, Zalesie rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz 01.10.1941
157 14206 Bolesław Pietrzak 29.06.1912, Huta Radoryska rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
158 14207 Roman Hajduk 25.05.1910, Huta szewc   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 30.06.1941 w Auschwitz
159 14273 Władysław Majek 09.03.1918, Huta Radoryska ślusarz   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 23.07.1942 w Auschwitz
160 14322 Jerzy Przybysławski 12.04.1918, Sarnów stolarz   Transport z 06.04.1941 z Lublina W 1942 przeniesiony z Auschwitz
161 14323 Leopold Ochnik 24.12.1921, Helenów robotnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina W 1943 przeniesiony do Buchenwaldu, przeżył
162 14361 Bronisław Górecki 03.04.1918, Okrzeja rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
163 14364 Bronisław Wójciak 25.10.1920, Okrzeja robotnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
164 14424 Henryk Zalewski 05.12.1919, Wojcieszków rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina Przeniesiony do Gross Rossen w 1943, później do Sachsenhausen, przeżył
165 14457 Bronisław Mańkowski 17.11.1919, Huta rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
166 14458 Bolesław Filipek 05.11.1917, Budki cieśla   Transport z 06.04.1941 z Lublina 05.05.1942 przeniesiony z Auschwitz, zginął 16.07.1942 w Mauthausen
167 14530 Dariusz Stopnicki 13.01.1896, Łuków urzędnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 03.02.1942 w Auschwitz
168 14567 Stefan Siołkowski 02.10.1902, Łazy krawiec   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 24.02.1942 w Dachau
169 14580 Stanisław Kapczak 24.09.1899, Sarnów rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
170 14581 Wacław Długoszek 02.05.1906, Krzywda robotnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 02.09.1941 w Auschwitz
171 14582 Marian Okrutnik 14.06.1922, Wola Burzecka rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina Przeniesiony w 1942 do Mauthausen, później do Dachau, przeżył
172 14583 Wiktor Chruściel 26.12.1905, Wola Świątkowa szewc   Transport z 06.04.1941 z Lublina Przeniesiony w 1942 do Mauthausen
173 14584 Aleksander Okrutnik 25.12.1922, Wola Burzecka rolnik, szewc   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 02.09.1941 w Auschwitz
174 14586 Józef Kędziora 29.12.1906; Krynka rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina  
175 14598 Stanisław Kurowski 21.01.1921, Celiny rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 09.04.1942 w Auschwitz
176 14649 Leonard Gosek (Gąsek ?) 14.04.1892, Serokomla rolnik   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz
177 14788 Lucjan Żebrowski 26.02.1916, Stoczek Łukowski student   Transport z 06.04.1941 z Lublina Zginął 22.02.1942 w Auschwitz
178 15025 Józef Jędrych 07.08.1909, Ferdynandów nauczyciel      
179 15106 Józef Szlendak/ Szlędak 1877 nauczyciel Członek ZWZ Łuków, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej nr 4 w Łukowie woj. lubelskie. W okresie okupacji niemieckiej był organizatorem kontaktów patriotycznej młodzieży Łukowa w swoim domu. W następstwie denuncjacji syna kolonisty, Niemca Zilkego, został aresztowany przez policję niemiecką wraz z rodziną (córka Zofia została zamordowana w Zamku Lubelskim 16 VII 1942 r., synowie: Antoni zginął w Oświęcimiu-Brzezince 13 III 1941 r., Mieczysław rozstrzelany 22 VI 1942 r., Bronisław rozstrzelany w Węgrowie 8 VIII 1944 r.)   zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu-Brzezince 3 maja 1941 r.
180 15290 Stanisław Niewęgłowski 08.11.1892, Dminin ksiądz prefekt III Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu Aresztowany przez Niemców 04.03.1941. Przetrzymywany w więzieniu
w Kaliszu, a później w więzieniu w Radogoszczu. Stamtąd 02.05.1941
wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginął.
Transport 2.05.1941 z więzienia w Łodzi Zginął w Auschwitz w 1941
181 15997 Mikołaj Konieczny 11.12.1906, Kosuty ślusarz   Transport z 24.05.1941 z Lublina Zginął 14.11.1941 w Auschwitz
182 16094 Józef Komorek 17.12.1907, Tuchowicz stolarz   Transport z 24.05.1941 z Lublina  
183 16227 Edward Cąkała 19.03.1910, Adamów ksiądz Aresztowany 9 V 1941 Transport z 24.05.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz
184 16262 Paweł Cabaj 31.08.1900, Sarnów robotnik rolny   Transport z 24.05.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz 16.10.1941
185 16283 Adolf Musik 01.05.1886, Kopina rolnik   Transport z 24.05.1941 z Lublina  
186 16342 Moses Nisenkorn 15.02.1908, Łuków robotnik   Transport z 24.05.1941 z Lublina  
187 16343 Fajwel Nisenkorn 10.12.1903, Łuków robotnik   Transport z 24.05.1941 z Lublina  
188 16373 Witold Uliński 15.11.1905, Borów księgowy Członek ZWZ Łuków Transport 24.05.1941  
189 16398 Tadeusz Bożym 26.10.1914, Kopina ślusarz   Transport z 24.05.1941 z Lublina Zginął 29.10.1942 w Auschwitz
190 16400 Stefan Zakrzewski 16.12.1898, Kopina rolnik   Transport z 24.05.1941 z Lublina Zginął 30.12.1941 w Auschwitz
191 16402 Józef Szpil 23.04.1914, Kopina rolnik   Transport z 24.05.1941 z Lublina Zginał w 29 lub 30 marca 1942 w Auschwitz
192 16404 Stanisław Zakrzewski 19.07.1901, Kopina kolejarz   Transport z 24.05.1941 z Lublina Zginął 01.10.1942 w Mauthausen
193 18301 Irena Witkowska 01.06.1918, Trzebieszów urzędniczka   Transport 03.02.1942 z Warszawy przeniesiona w 1944 r. do KL Flossenbürg, wyzwolona
194 18370 Władysław Czerniawski 14.06.1898, Stoczek stolarz   Transport 24.07.1941 z Warszawy Zginął w Auschwitz 1.11.1941
195 18890 Stanisław Kostrzewski 22.12.1902, Łuków ślusarz   Transport z 03.02.1942 z Warszawy Zginął w Auschwitz 21.03.1942
196 19217 Szulim Zielonykwiat 05.09.1882, Serokomla szewc   Transport 30.07.1941 z Lublina  
197 19218 Józef Niselnkorn 20.03.1870, Łuków robotnik rolny   Transport 30.07.1941 z Lublina  
198 19225 Bronisław Świder 25.03.1907, Serokomla rolnik   Transport 30.07.1941 z Lublina Zginął 25.11.1941 w Auschwitz
199 19232 Józef Filip 10.09.1914, Wola Bobrowa szewc   Transport 30.07.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz 06.09.1941
200 19250 Józef Zalewski 09.01.1913, Borowina robotnik rolny   Transport 30.07.1941 z Lublina Zginął 12.02.1942 w Auschwitz
201 19372 Adam Kołodziej 21.12.1897, Wrzosowa nauczyciel nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Łukowie woj. lubelskie, działacz socjalistyczny i oświatowy, Członek ZNP. Zmobilizowany jako oficer rezerwy, brał udział w wojnie z Niemcami we wrześniu 1939 r. Od początku okupacji działał w konspiracji. Początkowo w Korpusie Obrońców Polski, następnie ze St. Brzozowskim w Komendzie Obwodu ZWZ w Łukowie. Aresztowany przez policję niemiecką 21 VI 1941 r. w Sokołowie Podlaskim i osadzony w więzieniu policji bezpieczeństwa Sipo w Zamku Lubelskim. Po nieudanych próbach ucieczki został zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezince (nr oboz. 19372), gdzie zmarł na początku marca 1942 r. Transport 20.11.1941 z Lublina zginął 3.3.1942 r. w KL Auschwitz,
202 19423 Czesław Kondej 01.09.1919, Okrzeja cieśla   Transport 30.07.1941 z Lublina Zginął 01.04.1942 w Auschwitz
203 19430 Stanisław Jóźwik 07.10.1906, Wojcieszków robotnik rolny   Transport 30.07.1941 z Lublina  
204 19431 Aleksander Jóźwik 02.02.1916, Wojcieszków robotnik rolny   Transport 30.07.1941 z Lublina  
205 19451 Adam Cąkała 06.08.1908, Helenów nauczyciel Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 30.07.1941 z Lublina Przeniesiony do Neuengamme, zginął 03.05.1945 na zatopionym statku w Zatoce Lubeckiej
206 19530 Eugeniusz Potasiński 05.11.1902, Łuków oficer zawodowy Porucznik WP. Podczas okupacji mieszkał we Włodawie. Od stycznia 1940 był oficerem organizacyjnym w sztabie Obwodu ZWZ Włodawa. Aresztowany 10.06.1940 przez gestapo i osadzony na Zamku w Lublinie. Transport 30.07.1941 z Lublina Zginął 20.02.1942 w Auschwitz
207 19537 Władysław Bancerz 14.12.1920, Helenów robotnik rolny Aresztowany podczas wsypy w Adamowie Transport 30.07.1941 z Lublina W 1943 przeniesiony do Buchenwaldu
208 19787 Aleksander Śmietanko 15.12.1909, Tuchowicz ślusarz   Transport 30.07.1941 z Lublina Zginął 03.12.1941 w Auschwitz
209 19812 Marcel Samoćko 01.06.1907, Łuków masarz Członek ZWZ Łuków Transport 30.07.1941 z Lublina Zginął 15.06.1942 w Auschwitz
210 19813 Józef Nowak 19.02.1911, Łazy robotnik   Transport 30.07.1941 z Lublina Zgiął 15.11.1941 w Auschwitz
211 19814 Wacław Kaczorowski 26.06.1914, Łuków robotnik Członek ZWZ Łuków Transport 30.07.1941 z Lublina Zginął 30.03.1942 w Auschwitz
212 19816 Franciszek Krawczyk 09.12.1911, Płudy rolnik   Transport 30.07.1941 z Lublina Zginął 09.11.1941 w Auschwitz
213 19820 Michał Firus 07.12.1888, Łączka robotnik rolny Członek ZWZ Łuków Transport 30.07.1941 z Lublina zginął 24.10.1941 r. w KL Auschwitz
214 19855 Jan Świder 18.10.1921, CEliny robotnik rolny   Transport 30.07.1941 z Lublina  
215 20630 Jankiel Landzberg 27.12.1897, Łuków ślusarz   Transport z 12.09.1941 z Warszawy  
216 21478 Ksawery Pietrzak 19.08.1900, Ruda Serokomska urzędnik miejski Członek ZWZ Łuków Transport 14.10.1941 z Lublina zginął 4.3.1942 r. w KL Auschwitz,
217 21483 Walerian Roslan 08.09.1915, Serokomla robotnik rolny   Transport 14.10.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz 14.01.1942
218 21499 Czesław Guz 20.07.1913, Pieńki rolnik   Transport 14.10.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz 25.03.1942
219 21535 Marian Sadło 09.06.1921, Sięciaszka urzędnik   Transport 14.10.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz 18.12.1941
220 21547 Wacław Olender 28.12.1907, Szyszki robotnik   Transport 12.02.1942 z Warszawy zginął 26.4.1942 r. w KL Auschwitz
221 21552 Wiktor Reda 28.08.1909, Toczyska rolnik   Transport 12.02.1942 z Warszawy zginął 28.6.1942 r. w KL Auschwitz
222 21570 Franciszek Ekielski 30.03.1889, Jakusze robotnik   Transport 16.10.1941 z Radomia Zginął w Auschwitz 01.04.1942
223 22180 Helena Krzemińska     Członek ZWZ Łuków Transport 07.10.1942 zginęła 19.11.1942 r. w KL Auschwitz,
224 22189 Maria Markiewicz ok. 1914, Łuków pielęgniarka Członek ZWZ Łuków. Zatrudniona w szpitalu zakaźnym w Łukowie, w którym opatrywano i leczono rannych członków konspiracji, do której należała. Siostra Zofii Okręglickiej Transport z 07.10.1942 z Lublina zginęła 19.11.1942 w Auschwitz
225 22194 Zofia Okręglicka ok. 1912, Łuków pielęgniarka Członek ZWZ ŁukówZatrudniona w szpitalu zakaźnym w Łukowie, w którym opatrywano i leczono rannych członków konspiracji, do której należała. Siostra Marii Markiewicz Transport z 07.10.1942 z Lublina zginęła 19.11.1942 w Auschwitz
226 22198 Zofia Próchniewicz 26.02.1910, Łuków   Członek ZWZ Łuków Transport z 07.10.1942 z Lublina zginęła 19.11.1942 w Auschwitz
227 22208 Maria Śledź 26.10.1919, Łuków     Transport z 07.10.1942 z Lublina zginęła 20.11.1942 w Auschwitz
228 22209 Maria Skuppe     Członek ZWZ Łuków, aresztowana latem 1942 w Łukowie, matka Janiny Skuppe, Transport z 07.10.1942 z Lublina zginęła 19.11.1942 w Auschwitz
229 22210 Janina Skuppe     Członek ZWZ Łuków, aresztowana latem 1942 w Łukowie, córka Marii Skuppe Transport z 07.10.1942 z Lublina zginęła 20.11.1942 w Auschwitz
230 22746 Aleksander Tomasik 22.05.1899, Radoryż rolnik   Transport z 20.11.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz 20.02.1942
231 22777 Zygmunt Parchomczuk 05.02.1890, Sudzilowicze kucharz Członek ZWZ Łuków Transport 20.11.1941 z Lublina zginął 15.3.1942 r. w KL Auschwitz
232 22782 Tadeusz Szkutnik 26.04.1909, Zakrencie urzędnik państwowy Członek ZWZ Łuków Transport 20.11.1941 z Lublina zginął 16.2.1942 r. w KL Auschwitz
233 22787 Jan Michałowski 28.06.1906, Radzyń Podl. ksiądz, wikariusz par. Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie Aresztowany wg Młynarskiego 12 VIII 1940 r., wg innych wersji – 29 VI 1941 r., więziony w Radzyniu Podl. i na Zamku w Lublinie, w obozie konc. Oświęcim od 20 I 1941 r., Członek ZWZ Łuków Transport 20.11.1941 z Lublina zginął 14.5.1942 r. w KL Auschwitz,
234 22812 Stanisław Charliński 24.10.1892, Tuchowicz urzędnik   Transport 20.11.1941 z Warszawy Zginął w Auschwitz 05.03.1943
235 23258 Roman Gembicki 07.08.1883, Łuków szofer   Transport z 26.11.1941 z Radomia Zginął w Auschwitz 05.02.1942
236 23440 Leon Ostojski 04.12.1911, Prawda robotnik     Zginął w Auschwitz
237 23532 Edward Czubaszek 20.11.1898, Łuków pomocnik szewski Członek ZWZ Łuków Transport z 27.11.1941 z Lublina Zginął w Auschwitz 27.02.1942
238 24817 Stanisław Dybciak 03.03.1901 piekarz, kucharz   Transport z 18.12.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 23.03.1942
239 24850 Władysław Talarowski 15.06.1908 rolnik   Transport z 18.12.1942 z Lublina Zginął 03.05.1945 zatopiony na statku
240 25742 Franciszek Dzida 12.07.1893, Szczygły robotnik   Transport 16.01.1942 z Warszawy zginął 30.1.1942 r. w KL Auschwitz
241 25761 Jan Listopad 30.01.1896, Wilczyska elektrotechnik   Transport 16.01.1942 z Warszawy Zginął w Auschwitz 30.01.1942
242 26862 Stefania Fedorowicz 04.11.1923, Popławy     Transport z Lublina W 1944 przeniesiona do KL Natzweiler
243 29843 Maria Nowak 1914, Wola Bukowska robotnica   Transport 19.01.1943 z Krakowa Zginęła w Auschwitz 15.03.1943
244 30848 Stanisław Konieczny 30.09.1898, Września urzędnik Członek ZWZ Łuków Transport 17.04.1942 zginął 15.7.1942 r. w KL Auschwitz,
245 30861 Józef Aleksander Kurowski 07.01.1905, Szaniawy Poniaty urzędnik   Transport 17.04.1942 z Lublina przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald, wyzwolony
246 30888 Tadeusz Peryt 03.02.1920, Łuków urzędnik Członek ZWZ Łuków Transport 17.04.1942 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen, wyzwolony
247 30894 Aleksander Pietrzak 01.05.1918, Huta Radoryska stolarz   Transport 17.04.1942 z Lublina Zbiegł z Auschwitz 30.06/01.07.1942
248 31359 Bolesław Wierzejski 11.08.1908, Łuków monter   Transport 18.04.1942 z Warszawy Przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald, przeżył,
249 31925 Aron Weissbaum 10.02.1892, Łuków     Transport z 21.04.1942 z Warszawy  
250 34290 Bronisława Adamczyk 03.03.1891, Lipniak     Transport z 07.10.1942 zLublina Zginęła 13.03.1943 w Auschwitz
251 35107 Jan Czubaszek 15.05.1904, Łuków   Członek ZWZ Łuków Transport z 13.05.1942 z Lublina Zginął w Mauthausen 21.07.1942
252 35245 Edward Ostojski 08.06.1918, Łuków dyżurny ruchu Członek ZWZ Łuków Transport z 13.05.1942 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen, gdzie zginął 24.10.1942
253 35294 Józef Skrzymowski 26.02.1916, Łuków fryzjer Członek ZWZ Łuków Transport 30.05.1942 przeniesiony do KL MAuthausen Gusen, przeżył
254 35295 Zdzisław Śledź 23.01.1921, Łuków   Członek ZWZ Łuków Transport z 13.05.1942 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen, gdzie zginął 07.08.1942
255 35319 Ireneusz Truszkowski 25.03.1915, Łuków muzykant Po wybuchu wojny pracował jako pomocnik maszynisty w parowozowni w Łukowie. Latem 1942 został aresztowany jako podejrzany o prynależność do AK Transport z 13.05.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 01.11.1942
256 35322 Jan Urban 20.12.1905, Łuków cieśla   Transport z 13.05.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 20.08.1942
257 35325 Stefan Wierzchowski 02.09.1909, Łuków ślusarz Ślusarz, działał w POW.Członek ZWZ Łuków. Aresztowany w Łukowie w lutym 1942. Transport z 13.05.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 01.11.1942
258 35326 Wojciech Wacławski 18.04.1901, Gumnowice zawodowy wojskowy Członek ZWZ Łuków Transport z 27.11.1941 z Lublina zginął 1.11.1942 r. w KL Auschwitz,
259 37995 Wacław Chmielewski 16.08.1889, Łuków urzędnik   Transport z 06.06.1942 z Radomia Zginął w Auschwitz 04.08.1942
260 38350 Jankiel Dogodnicki / Dagodnicki 03.10.1911, Łuków robotnik Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 02.08.1942
261 38409 Mordka Falkowicz 30.09.1892, Łuków szewc Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschiwtz 28.07.1942
262 38544 Abraham Grynblat 06.11.1897, Łuków kupiec Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschiwtz 25.07.1942
263 38797 Perec Miller 18.05.1912, Łuków krawiec Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 30.06.1942
264 39075 Icko Tykocki 03.06.1914, Łuków krawiec Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 29.061942
265 40341 Stanisław Banach 16.10.1920, Zalesie murarz   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 20.08.1942
266 40354 Stanisław Bogusz 23.12.1920, Róża Łosiniec rolnik   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 03.10.1942
267 40356 Józef Brzozowski 04.07.1902, Łuków kolejarz Członek ZWZ Łuków Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 11.08.1942
268 40378 Edward Czubaszek 10.08.1904, Poważe urzędnik   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 11.08.1942
269 40379 Stefan Czubaszek 25.12.1889, Poważe śłusarz   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 19.07.1943
270 40442 Henryk Końca 30.01.1912, Warszawa robotnik rolny Członek ZWZ Łuków Transport 21.06.1942 zginął 15.8.1942 r. w KL Auschwitz
271 40461 Aleksander Kuryła 18.02.1914, Niedźwiadka rolnik   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 29.06.1942
272 40467 Czesław Łabędzki 22.05.1921, Helenów     Transport z 21.06.1942 z Lublina Przeniesiony w 1943 do Buchenwaldu, przeżył
273 40478 Stanisław Maciejczyk 22.08.1901, Łuków rolnik   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 28.06.1942
274 40511 Jan Odżygóźdż 12.07.1896, Hordzież muzykant   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 12.10.1942
275 40590 Witold Szczygielski 28.10.1910, Łuków muzyk Członek ZWZ Łuków Transport 21.06.1942 zginął06.09.1942 r. w KL Auschwitz
276 40591 Aleksander Szewczak 07.06.1924, Niedźwiadka uczeń   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 01.07.1942
277 40596 Jerzy Tafil 07.04.1918, Okrzeja introligator   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 01.07.1942
278 40597 Kazimierz Tafil 02.04.1920, Okrzeja blacharz   Transport z 21.06.1942 z Lublina przeżył
279 40598 Ryszard Tafil 27.04.191, Okrzeja urzędnik   Transport z 21.06.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 02.07.1942
280 40607 Kazimierz Turczyński 18.08.1904,   Członek ZWZ Łuków Transport 21.06.1942 zginął 28.10.1942 r. w KL Mauthausen,
281 40764 Hersch Dab 15.10.1893, Stanin       Zginął
282 41789 Hercko Arsztein 07.12.1903, Łuków krawiec      
283 42377 Nisen Nisencweig 25.04.1912, Łuków krawiec Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 30.07.1942
284 42489 Ezriel; Ezriel Mejer Szulim Rozenblat 19.05.1915, Łuków krawiec Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 30.08.1942
285 42969 Chaim Fiszbejn 20.10.1904, Łuków krawiec Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschiwtz 21.08.1942
286 43019 Froim Goldband 12.11.1906, Łuków czapnik Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschiwtz 19.06.1942
287 43087 Boruch Hajblum 07.07.1901, Łuków szewc      
288 43389 Froim Nisenzweig 10.02.1902, Łuków kuśnierz Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 01.09.1942
289 43604 Srul Sztejnberg 28.12.1906, Łuków krawiec      
290 44124 Desider Rosenbaum 10.08.1926, Łuków uczeń      
291 44658 Aleksander Pietkiewicz 12.01.1925, Łuków szklarz   Transport z 02.07.1942 z Radomia Zginął w Auschwitz 10.01.1943
292 47338 Ella Tykacki Łuków krawcowa      
293 59188 Mieczysław Kuźma 10.01.1916, Popławy ślusarz   Transport 15.08.1942 z Lublina  
294 63400 Czesław Czubaszek 14.03.1913, Poważe ślusarz   Transport z 11.09.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 25.09.1942
295 63693 Marian Madej 01.09.1921, Wandów     Transport 15.09.1942 z Radomia  
296 64025 Wiktoria Majewska 26.08.1915, Adamów     Transport z 03.10.1943 W 1944 przeniesiona do Ravensbruck, Buchenwaldu, przeżyła
297 64056 Wiktoria Szyszka 06.02.1919, Kolonia Bystrzycka     Transport z 03.10.1943 Ewakuowana do Bergen Belsen, przeżyła
298 64887 Władysław Bąk 06.12.1906, Oszczepalin rolnik   Transport 22.09.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 17.02.1943
299 68072 Eugenia Klingsporn 03.01.1916, Łuków krawcowa   Transport z 16.11.1943 Przeniesiona do Mauthausen, przeżyła
300 75879 Stanisław Szatkowski 23.03.1921, Łuków ślusarz   Transport z 18.11.1942 z Warszawy Przeniesiony w 1943 r. do KL Gross-Rosen, następnie KL Mauthausen, przeżył,
301 87929 Irena Miszczyk 17.02.1906, Łuków   deportowana do KL Auschwitz 4.9.1944 r. z obozu przejściowego w Pruszkowie Transport z 04.09.1944 z Warszawy Przeniesiona do KL Ravensbrück, następnie do KL Buchenwald
302 87933 Genowefa Michałowska 27.04.1919, Pieńki   deportowana do KL Auschwitz 4.9.1944 r. z obozu przejściowego w Pruszkowie Transport z 04.09.1944 z Warszawy przeniesiona do KL Ravensbrück, następnie do KL Buchenwald,
303 92031 Jan Kędziora 09.08.1923, Wola Bobrowa ślusarz   TRansport 22.01.1943 z Radomia przeniesiony w 1943 r. do KL Flossenbürg, ponownie KL Auschwitz
304 98885 Israel Goldzak 10.09.1913, Łuków        
305 99800 Wacław Dybczak 17.05.1911, Ławki robotnik rolny Aresztowany w Ławkach Transport z 03.02.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, wyzwolony
306 99817 Wacław Kleszcz 06.05.1909, Łukowiec Od 1937
r. pracował jako gajowy w Leśnictwie Prawda, następnie w Leśnictwie Klimki
Członek Batalionów Chłopskich. Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej, pomocy jeńcom radzieckim, zbiegłym z obozów jenieckich Transport z 02.02.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, wyzwolony
307 108884 Zbigniew Sulikowski 22.02.1921, Łuków urzędnik   Transport z 18.03.1943 z Radomia Ewakuowany do Sachsenhausen w 1944, przeżył
308 117507 Adolf Einmann 30.08.1897, Łuków        
309 121645 Czesław Turowski 19.07.1908, Karwów mechanik samochodowy   Transport z 13.05.1943 z Warszawy Przeniesiony w 1944 r. do KL Mauthausen, wyzwolony
310 124047 Josek Arje 01.05.1920, Łuków        
311 137470 Jan Michna 22.01.1916, Gułów malarz   Transport z 23.08.1943 z Radomia W 1944 przeniesiony do Buchenwald
312 137601 Bronisław Madej 19.08.1910, Wandów szewc   Transport 23.08.1943 z Radomia przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald
313 138985 Henryk Jaworski 01.01.1905, Stoczek     Transport 25.08.1943 z Warszawy  
314 139255 Władysław Pietryka 21.09.1905, Jarczew robotnik rolny   Transport 25.8.1943 z Warszawy Przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald, przeżył
315 150446 Eugeniusz Chojnowski 22.12.1903, Płudy     Transport 14.09.1943 z Warszawy Wyzwolony w Auschwitz
316 150459 Józef Goliński 28.06.1912, Germanicha rolnik   11.09.1943 transport z Pawiaka 14.09.1943 dotarł do obozu, otrzymał numer 150459
– 23-08-1944 przeniesiony do obozu KZ Natzweiler
numer więźnia: 150459 (KZ Auschwitz),31006 (KZ Natzweiler)
– 07.04.1945 deportowany do obozu KZ Dachau, numer więźnia 156387
– 12.04.1945 przywieziony do KZ Dachau, szpital obozowy Allach
– 23.04.1945 przydzielony w obozie KL Dachau do bloku 22
– 29.04.1945 Wyzwolony przez armię amerykańską.
317 153531 Piotr Bielecki 26.06.1903, Wola Bukowska rolnik   Transport 02.10.1943 z Radomia przeniesiony w 1943 r. do KL Buchenwald
318 155233 Sylwin Czarnecki 08.01.1911, Zabiele rolnik   Transport z 03.10.1943 z Lublina  
319 155280 Jan Folusz 02.06.1914, Wólka DOmaszewska robotnik   Transport z 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, wyzwolony
320 155281 Władysław Fejtko 17.03.1921, Świdry rolnik   Transport z 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, wyzwolony
321 155300 Antoni Gołębiowski 17.01.1895, Łuków nauczyciel   Transport z 03.10.1943 z Lublina Zginął w 1944 w Auschwitz
322 155350 Józef Jakubiak 17.07.1911, Wólka Domaszewska rolnik Aresztowany w Wólce Domaszewskiej 24.07.1943, Członek ZWZ AK Transport 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943
323 155365 Marian Jurkowski 09.11.918. Sętki stolarz Członek ZWZ AK, ps Dąb, początkowo jako łącznik, a następnie jako Członek grupy bojowej. Aresztowany 10.07.1943 w Szczygłach Górnych, na skuteh donosu Transport 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, przeżył
324 155455 Stanisław Klimek     Aresztowany w Wólce Domaszewskiej 24.07.1943, Członek ZWZ AK Transport 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, przeżył
325 155457 Bolesław Kuryło 28.10.1919, Wólka Domaszewska     Transport z 03.10.1943 z Lublina Wyzwolony z Auschwitz
326 155466 Franciszek Latoch 29.11.1908, Wola Bystrzycka robotnik rolny   Transport z 03.10.1943 z Lublina Zginął w Auschwitz 23.11.1943
327 155516 Roman Miedziński 20.01.1911, Helenów rolnik Członek Batalionów Chłopskich, łącznik. Aresztowany 12.07.1943 w Helenowie Transport 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, wyzwolony
328 155706 Jan Szczuchniak 12.05.1912 Wola DOmaszewska kowal   Transport 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, wyzwolony
329 155708 Antoni Świderski 02.02.1922, Świdry robotnik   Transport 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, wyzwolony
330 155715 Franciszek Szaniawski 11. (17).02.1892, Szaniawy Poniaty     Transport 03.10.1943 z Lublina Zginął 13 (22).12.1943 w Auschwitz
331 155784 Feliks Wojtaszek 29.08.1910, Krasew ślusarz Członek BCh. Aresztowany w Woli Ossowińskiej, oskarżony o ukrywanie broni, udział w wysadzeniu torów kolejowych oraz w akcji na wagon z amunicją w Łukowie, a także o napad na samochód osobowy wiozący oficerów niemieckich. Transport 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen w 1943, wyzwolony
332 155832 Stanisław Zdunek 04.05.1888, Szyszki robotnik rolny   Transport 03.10.1943 z Lublina zginął 12.12.1943 r. w KL Auschwitz
333 155852 Franciszek Zabłocki 04.09.1918, Świdry rolnik   Transport 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen,przeżył
334 156024 Stanisław Wojciechowski 29.05.1914, Łuków robotnik   Transport 05.10.1943 z Warszawy Przeniesiony 1943 r. do KL Buchenwald
335 156266 Stanisław Kurek 26.10.1915, Pieńki rolnik   Transport 05.10.1943 z Warszawy Wyzwolony w Mauthausen
336 164099 Aleksander Zabielski 12.12.1919, Jeziory     Transport z 18.11.1943 W 1944 przeniesiony do Dachau, później Buchenwald i Flossenbürg
337 192600 Władysław Fijał 09.01.1915, Zastawie   Aresztowany w łapance po wybuchu powstania warszawskiego Transport 04.09.1944 z Warszawy Przeniesiony do Flossenbürga, zginął
338 193785 Julian Ratajewski 14.02.1910, Krzówka     Transport 04.09.1944 z Warszawy Przeniesiony do Flossenbürga w 1944
339 194017 Stefan Piskorz 07.01.1915, Łuków     Transport z 04.09.1944 z Warszawy Zginął w KL Flossenbürg
340 194157 Zygmunt Egier 01.09.1909, Trzebieszów     Transport 04.09.1944 z Warszawy przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald
341 194479 Stefan Szychta 15.03.1903, Jeleniec     Transport 04.09.1944 z Warszawy Przeniesiony w 1944 r. do KL Flossenbürg
342 194657 Wincenty Grochowski 02.12.1888, Zembry szewc   Transport 04.09.1944 z Warszawy Zginął w Mauthausen 14.12.1944
343 194996 Franciszek Maroszek 03.12.1890, Ławki robotnik   Transport 04.09.1944 z Warszawy Zginął 24.12.1944 r. w KL Mauthausen
344 196167 Wiktor Chomicki 02.02.1918, Trzebieszów elektromechanik   Transport 13.09.1944 z Warszawy przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald
345 196171 Jan Gryczka 20.08.1892, Tuchowicz kierowca   Transport 13.09.1944 z Warszawy Zginął w Mauthausen 31.01.1945
346 197598 Baltazar Krasuski 02.01.1913, Popławy     Transport 17.09.1944 z Warszawy Przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald,
347 197730 Stefan Osiak 26.11.1910, Mizary robotnik rolny   Transport 17.09.1944 z Warszawy przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald
348 197971 Henryk Wierzchowski 02.09.1914, Łuków     Transport z 17.09.1944 z Warszawy Przeniesiony do Flossenbürga, wyzwolony
349 198155 Wacław Bartosiak 22.09.1904, Stoczek Łukowski służący w urzędzie   Transport 17.09.1944 z Warszawy Przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald
350 198364 Stanisław Kos 11.01.1904, Łuków     Transport z 17.09.1944 z Warszawy Przeniesiony do Flossenbürga
351 198824 Czesław Karwacki 04.03.1901, Radoryż urzędnik   Transport 17.09.1944 z Warszawy Przeniesiony w 1944 r. do KL Buchenwald,
352 199025 Stanisław Pruchniewicz 1895, Łuków     Transport z 17.09.1944 z Warszawy W 1944 przeniesiony do Flossenbürga
353 571777 Samuel Hejblum 10.08.1925, Łuków        
354 Z-1307 Teresa Daniel 03.08.1871, Łuków       zginęła w Auschwitz 02.04.1943
355   Witold Nazorek 12.11.1917, Łuków ślusarz Członek ZWZ Łuków Transport z 23.07.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 3110.1942
356   Marceli Bartosiewicz 18.03.1909, Łuków rolnik   Transport z 11.09.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 25.09.1942
357   Tadeusz Dębiak 13.03.1907, Łuków ślusarz Członek ZWZ Łuków Transport z 11.09.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 25.09.1942
358   Stefan Komorowski 29.09.1910, Poważe malarz   Transport z 11.09.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 25.09.1942
359   Józef Skowerski 02.07.1907, Łuków rolnik Członek ZWZ Łuków Transport z 11.09.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 27.09.1942
360   Jan Soćko 23.03.1903, Łuków robotnik rolny Członek ZWZ Łuków Transport z 11.09.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 27.09.1942
361   Stefan Soćko 21.01.1918, Łuków muzyk Członek ZWZ Łuków Transport z 11.09.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 27.09.1942
362   Stefan Sulej 27.08.1913, Suleje     Transport z 11.09.1942 z Lublina Zginął w Auschwitz 27.09.1942
363   Seweryn Chmielewski 06.01.1919, Łuków stolarz   Transport z 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony do Mauthausen, zginął
364   Kazimierz Gruszecki 16.02.1907, Łuków rolnik   Transport z 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen
365   Józef Leskiewicz 18.10.1903, Krzywda ślusarz   Transport z 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen
366   Marian Lewandowski 19.02.1912, Łuków stolarz   Transport z 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen
367   Jan Nurzyński 12.07.1908, Świdry rolnik   Transport z 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen
368   Stanisław Osiak 11.05.1909, Gręzówka robotnik rolny   Transport z 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen
369   Jan Stachowicz 12.04.1920, Wólka Domaszewska robornik   Transport z 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen
370   Czesław Szcześniak 20.07.1923, Jagodne kucharz   Transport z 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen
371   Aleksander Szczygielski 26.02.1910, Świdry piekarz   Transport z 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen
372   Eugeniusz Szczygielski 01.10.1918, Świdry stolarz   Transport z 03.10.1943 z Lublina W 1943 roku przeniesiony do Mauthausen
373   Jan Dwojakowski 20.08.1897, Łuków szlifierz   Transport z 13.12.1942 Lublina Zginął w Auschwitz 18.01.1943
374   Jan Filisiewicz 28.09.1921, Łuków     Transport z 02.10.1943 z Radomia  
375   Józef Pawlak 24.07.1920, Łuków     Transport z Radomia  
376   Henryk Siwek 27.10.1912, Ernestynów ślusarz   Transport z Radomia Zginął w Auschwitz 20.01.1943
377   Kazimierz Szatkowski 23.03.1921, Łuków     Transport z 26.11.1943 z Warszawy W 1944 przeniesiony do KL Mauthausen
378   Franciszek Szcześniak 1884, Celiny robotnik rolny     Zginął w Auschwitz 24.11.1943
379   Zachariasz Król 08.10.1893, Ogniwo robotnik rolny   Transport z 05.12.1943 Zginął
380   Zbigniew Wolski 03.01.1922, Ciechomin robotnik Z Łukowa Transport z 03.02.1943 z Lublina Zginął w Auschwitz 07.07.1943
381   Jan Mućka 02.02.1910, Feliksin rolnik     Zginął w Auschwitz
382   Władysław Łukasik 06.12.1902, Rogale robotnik rolny   Transport z Lublina  
383   Mikołaj Bancerz 17.12.1909, Rzymy Rzymki       Zginął w Auschwitz 20.03.1941
384   Wolf Cukier 25.06.1885, Stoczek szewc     Zginął w Auschwitz
385   Wiktoria Zawadzka 08.12.1899, Wilczyska   Deportowana po powstaniu warszawskim Transport z Warszawy Wyzolona
386   Jan Stachowicz 12.04.1920, Wólka Domaszewska robotnik   Transport z 03.10.1943 z Lublina Przeniesiony w 1943 do Mauthausen
387   Igor Łaski 17.10.1918, Petersburg robotnik Członek ZWZ Łuków Transport 09.1942 Ostatnio rzekomo widziany w Buchenwaldzie, poszukiwany po wojnie przez rodziców Bolesłąwa i Marię, zam. Łuków, Chęcińskiego 37 (?), zginął 26.09.1942 w KL Auschwitz (?)
388   Aleksander Barciak 07.08.1892, Jagodne robotnik Przed zatrzymaniem mieszkał w Łukowie   zginął w Auschwitz 20.12.1943
389   Nathan Danzon 14.05.1897, Łuków szewc Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschiwtz 15.09.1942
390   Gerszon Farbiarz 01.01.1896, Łuków szewc Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschiwtz 17.09.1842
391   Berek Fiszbein 24.11.1889, Łuków krawiec Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschiwtz 08.07.1942
392   Noe Helfgot 24.09.1885, Łuków krawiec Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschiwtz 03.09.1942
393   Feliks Kizeweter 26.11.1886, Łuków szewc Przed aresztowaniem mieszkał w Warszawie   zginął w Auschiwtz 09.02.1943
394   Feliks Kizeweter 01.09.1908, Siedlce pracownik biurowy Przed aresztowaniem mieszkał w Łukowie   zginął w Auschiwtz 27.02.1943
395   Antoni Królikowski 28.05.1904, Łuków ogrodnik     zginął w Auschwitz 01.11.1943
396   Sender Lerman 07.06.1895, Łuków   Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 28.07.1942
397   Joseph Lichtensztein 12.03.1905, Łuków krawiec     zginął w Auschwitz 28.08.1942
398   Luxemberg 15.11.1897, Łuków tkacz Przed aresztowaniem mieszkał w Antwerpii   zginął w Auschwitz 22.12.1942
399   Benzion Rozenberg 16.06.1899, Łuków krawiec Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 25.07.1942
400   Jankiel Sosnowicz 10.11.1899, Łuków dziewiarz Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 08.09.1942
401   Mozes Sparberg 10.12.1892, Łuków   Przed aresztowaniem mieszkał w Mławie   zginął w Auschwitz 24.02.1943
402   Sryb Symchowicz 00.03.1896, Łuków krawiec     zginął w Auschwitz 24.07.1942
403   Pejsach Tulub 10.04.1898, Łuków   Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 26.08.1942
404   Pejsach Zoberman 17.04.1908, Łuków szewc Przed aresztowaniem mieszkał w Paryżu   zginął w Auschwitz 29.09.1942

Lista z pewnością nie jest kompletna. Jeśli posiadają Państwo informacje na temat innych więźniów KL Auschwitz, lub innych obozów koncentracyjnych, pochodzących lub mieszkających na terenie obecnego powiatu łukowskiego, proszę o kontakt.

Opracowanie własne na podstawie Lubelskiej Księgi Pamięci i auschwitz.org
Zawężono zakres opracowania do terenu obecnego powiatu łukowskiego

Wszystkie fotografie pochodzą z Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.