Cmentarz w Wilczyskach

Odwiedzając cmentarze zwykle zatrzymujemy się przy grobach bliskich czy znajomych. Tymczasem w zaniedbanych częściach nekropolii, często zarośnięte trawą czy krzakami kryją się groby z XIX czy początków XX wieku. Są to miejsca pochówków dawnych ziemian, urzędników czy księży – słowem tych, których rodziny stać było na trwały pomnik – coś więcej niż jedynie kopiec z krzyżem. Dawno przeminął świat, który tworzyli, minęła pamięć o nich, a często jedną pozostałością po ich życiu i działalności jest ten stary nagrobek z zatartymi literami, który dziś niszczeje pod warstwą ziemi, trawy czy śmieci.
Jednym z takich cmentarzy, na których zainteresowany przechodzień znajdzie dużo nagrobków z przełomu wieków jest nekropolia w Wilczyskach. Najstarsze groby znajdują się pod drzewami i w chaszczach w okolicy pomnika Korzybskich, ale także rozsiane są w innych częściach cmentarza. Część z nich ma formę leżącej płyty, stąd łatwo ulegają zniszczeniu, zasłonięciu przez inne, nowe groby.

Karolina Kąkolewska z Karnowolskich
  DOM
Tu spoczywają zwłoki
Karoliny Konkolewskiej
z Karnowolskich
urdzo dnia 5 Maya 1836 r.
Zmarła dnia 21 Września 1863
zostawiła 3 dzieci wraz
z Mężem i Familyą
Prosi o westchnienie do Boga

Karolina z Karnowolskich urodziła się w Kamieniu, była córką Kazimierza i Barbary. Jej mąż Aleksander był wdowcem, „pozostawiał w obowiązku” w Paprotni (jako rządca),Trojanowie, a później był gorzelanym w Jarczewie. 

 

Krystyna z Żeleńskich Walewska
  D.O.M.
Krystyna z Żeleńskich
Walewska
urodzona 1802
zm. dn. 25 stycz 1885 r.
wiarą, poświęceniem i
… żywot swój
ozdobiła
synowie i wnuki te słowa
oddając cześć jej
pamięci należną
Krystyna była córką Andrzeja i Józefy z d. Dahlke Żeleńskich. Jej mężem był Juliusz Walewski

 

Wiktorja Raczyńska
  Wiktorja Raczyńska
zmarła 11.4.1888
pozostawiła w smutku pogrążonego męża
dzieci i wnuki
szanowana i kochana od wszystkich
którzy ją znali
O Boże! Przyjm ją do swej chwały.

Wiktoria Raczyńska z domu Szadkowska zmarła w wieku 62 lat, pozostawiła męża Józefa Raczyńskiego.

Uszkodzona i zarośnięta płyta nagrobna leży na innym, grobie, prawdopodobnie została tam przeniesiona.

 

Karol Fischer
  Błogosławiony człowiek
który pokłada w Panu
nadzieje swoje
ŚP
Karol Fischer
ur. 12.IX.1845 + …1911
Drogiemu mężowi żona

Karol Fischer zmarł w Jarczewie, owdowił Józefę Szoltz

 

Paulina z Dąbskich Ślaska
  D.O.M
Paulina z Dąbskich
Ślaska
zmarła d.26 września
1880 R.
Prosi o modlitwę

Paulina Dąmbska była córką Rocha Jana Stanisława Dąmbskiego herbu Godziemba i Magdaleny ze Staniszewskich herbu Pobóg. Jej ojciec był burgrabią krakowskim. Paulina urodziła się w 1804 roku. W 1830 roku w Krakowie wstąpiła w związek małżeński z Aleksandrem Józefem Ślaskim herbu Ślas. Była matką Ludwiki – żony Hipolita Chwaliboga.

 

Aleksander Ślaski
  Alexander
Ślaski
Kapitan WP
zm. 13czerwca 1884 r.
Żył lat 84

Aleksander Ślaski był synem Józefa Ślaskiego herbu Ślasa i Marianny baronowej Pusztet herbu własnego. Urodził się w 1800 roku w Stępocicach. Był mężem Pauliny i ojcem Ludwiki – żony Hipolita Chwaliboga. Zmarł w Mysłowie

 

Ludwik Grzymała ze Ślasów Ślaski
  Ludwik Grzymała
ze Ślasów
Ślaski
ur. 13 lutego 1841 r
zm. 12 czerwca 1883 r

Ludwik Ślaski był synem Aleksandra i Pauliny z Dąmbskich.
Zmarł w Oziemkówce

 

Józefa z Grodzickich Bielińska
Ignacy Bieliński
  D.O.M.
Tu spoczywają zwłoki
ŚP
Józefy z Grodzickich
zmarłej 21 lipca 1901 roku lat 41
Ignacego zm 7 sierp 1901 lat 44
małżonków Bielińskich
Ach Boże zostawiłeś nas sieroty troje i niech
będzie błogosławione święte imię Twoje
Marya, Janina i Jan
Najukochańszym rodzicom tą pamiątkę kładą
Proszą o zdrowaś Marya.

 

Joanna Belejowska
Kazimierz Skrudzki
  Joanna Belejowska
żyła lat 80
zm. 5 października
1904Kazimierz Skrudzki
żył lat 24
zm. ….1872 r.    

Fotografia sprzed kilku lat. Obecnie nagrobek został odnowiony.
Tuż przed pomnikiem położono płytę nagrobną Wiktorii Raczyńskiej

 

Zofia Jaraczewska
  ś p
Zofia Jaraczewska
żyła lat 20
zm. 22 maja 1880 r.
Prosi o westchnienie do Boga

 

Jan Zieliński
  Ś.P.
Jan Zieliński
Alumn Seminarjum
Lubelskiego
ur. d. 29 maja 1873 r.
żył lat 20
zm. 21 kwietnia 1893 r.
Pokój jego zacnej duszyJan Zieliński pochodził z włościańskiej rodziny z Wilczysk. Pobierał nauki na prywatnej pensji w Warszawie, a później w gimnazjum na Pradze. W 1890 roku wstąpił do seminarium w Lublinie. Był studentem trzeciego roku, kiedy zachorował na gruźlicę. Mimo troskliwej opieki zmarł w domu rodzinnym w wieku 20 lat.

 

Hipolit Chwalibóg
  ŚP
Hipolit Chwalibóg
ur. 13 sierpnia 1824
zm. 14 czerwca 1902 rWieczny Odpoczynek racz mu dać PanieNaczelny prokurator IX Departamentu Rządzącego Senatu
Rzeczywisty Radca Stanu
Profesor Szkoły Głównej i Uniwersytetu

 

ksiądz Stanisław Garycki
  ŚP
Ksiądz Stanisław
Garycki
Proboszcz Parafji Wilczyska
Żył l. 48
Zmarł 23 marca 1919 r.
Pokój jego szlachetnej duszy

 

Włodzimierz Płoński
  ŚP
Włodzimierz Płoński
Administrator dóbr Jarczew
żył l. 89
Zm. d. I/II.1933 r.
Prosi o westchnienie do Boga

 

Anna Płońska  
  ŚP
Stanisława Płońska
Żyła lat 2 1/2
Umarła 15 Października 1903 roku
Prosi o Zdrowaś Marya

 

ksiądz Julian Sawicki
  ŚP
Ksiądz Julian Sawicki
Proboszcz parafii wilczyskiej
żył lat 73
zm.d. 21 lutego
1910 r
Peosi o modlitwę do Boga
Wdzięczni parafianie

 

Mikołaj Gaładyk
Franciszka z Dziubaskich Gaładyk
  Przodkowie Pikulskich
ŚP
Mikołaj Gaładyk
zmarł d. 2 grudnia 1891 r.
przeżywszy lat66
Pogrążeni w smutku żona i dzieci pomnik ten zmarłemu stawiają
prosząc przechodnia o westchnienie do BogaŚP
Franciszka z Dziubaskich Gaładyk

 

Henryk Wodziński
  ŚP
Henryk Wodziński
Naczelnik Archiwym Dyr. Głównej
Okr. ziemskiego
zmarł w Mysłowie
d. 31 lipca 1893 r.
przeżywszy lat 60
Cześć jego szlachetnej duszy
i nieskazitelnej pamięci
Cześć wielkiemu sercu !
Ukochanemu mężowi
Żona

 

 
 

ŚP Jan Korzybski
Podpułkownik 3oPułku Huzarów
Wojsk Węgierskich C.A.
zmarły dnia 22 września 1875 r.
w wieku lat 87
Był ozdobiony
Krzyżem Wojskowym z 1813 r.
oficerskim
za nieskazitelną służbę
Maryańskim zagonu So Jana
Otrzymał od korpusu oficerów
pałasz honorowy na którym
wyryto nazwiska wszystkich
ówczesnych jego kollegów
po wystąpieniu z czynnej służby
i zamieszkaniu
w swych dobrach Wilczyska
zasłużył u sąsiadów
na przyjaźń i uznanie jego cnót
obywatelskich i rodzinnych
dla włościan był wzorem rządności w gospodarstwie
dla oficialistów
troskliwym o ich dobro opiekunem
dla wszystkich ubogich
ewangelicznie miłosiernym
pokój wieczny racz dać Panie
jego zacnej duszyŚP
Gabryela z Podoskich Korzybska
1825 + 1907
Zasłużona i zacna
obywatelka krajuMiłując szczerze Boga
i bliźniego czyniąca
wiele dobrego dla
społeczeństwa zjednała
sobie życiem prawem
wdzięczną pamięć
u wszystkich. Wieczny
pokój racz Jej dać Panie

O Maryo
bez grzechu poczęta
módl się za nami
którzy się do Ciebie uciekamy

ŚP
Jan Korzybski
właściciel dóbr Wilczyska
żył lat 60
zmarł dnia 27 marca 1926 r.
Twoim on był
Zbawże go Panie bo szukał sprawiedliwości Twoich

Ppor. WP Zdzisław Korzybski
ur. 18.XII.1915 r.
poległ 18.IX.1939
pod Tomaszowem Lubelskim

Celina z Chwalibogów Janowa Korzybska
żyła lat 50 zm 21 lutego 1940

ŚP
Jadwiga z … Helglów
Zygmuntowa Chwalibogowa
ur.w Rzędowicach 1862 zm. 24.V.1936

Tu spoczywają zwłoki
ŚP Andrzeja Korzybskiego
Rzeczywistego Radcy Stanu
B. Naczelnego Prokuratora Rządzącego Senatu
Kawalera wielu orderów
ur. d. 1 stycznia 1801 r.
+ d. 29 maja 1883 r. i jego małżonki

ŚP Katarzyny z Gażyczów Korzybskiej
przeżywszy lat 52
+D. 30 sierpnia 1863 r.

ŚP
Aleksander Korzybski
kapitam wojsk polskich ozdobiony Orderem Virtuti Militari
przeżywszy lat 77
+ d. 8 kwietnia 1884 r.

Por. AK Jan Korzybski
ur. 13.V. 1914 r.
poległ w Powstaniu Warszawskim
20.VIII.1944
odznaczony Orderem Virtuti Militari

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.