II wojna światowa – Kąkolewnica – Mały Katyń

Uroczysko Baran około 1,5 km od wsi Kąkolewnica było świadkiem krwawych egzekucji na żołnierzach AK WiN i BCh w 1944 i 45 roku.
Nie jest znana dokładna liczba ofiar NKWD – szacuje się, że ich liczba może wynosić od kilkuset do ponad 1800. Część grobów została odkryta, cześć dalej skrywa sosnowy las.
Ofiarami byli Polacy uznani przez nową władzę za wrogów ludu (głównie partyzanci AK, WiN i BCh). Zostali oni pomordowani od końca 1944 do początku 1945 roku przez NKWD i oddziały podległe Informacji Wojskowej II Armii Wojska Polskiego. Wyroki wydawał urzędujący w Kąkolewnicy Sąd II Armii. Skazani z wyrokami lub bez nich byli wywożeni do lasu, gdzie odbywały się egzekucje. Wyroki śmierci wykonywano metodą radziecką: ofiary miały ręce skrępowane drutem.
Na uroczysku grzebano też ofiary śledztw i zamordowanych w innych okolicznościach (m.in 30 zamordowanych w kościele w Trzebieszowie).


Las był pilnie strzeżony, miejsca egzekucji nie były nigdzie oznaczane. Ślady zostały dokładnie zatarte.
Sprawa zbrodni na uroczysku Baran stała się głośna dopiero na początku lat 90 tych XX wieku. W kwietniu w 1990 roku ekshumowano 12 ofiar.
W maju 1993 roku w miejscu egzekucji stanął żeliwny krzyż, głaz i trzy tablice. Pomnik ten zastąpił symboliczną mogiłę z 1980 roku.
Co roku w czerwcu odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary kąkolewnickiego lasu. W 2013 roku miejsce kaźni odwiedził prezydent RP Bronisław Komorowski.

W Kąkolewnickim lesie zginęli m.in:
ppor AK Wiktor Lubarski „Sokół”, „Bolszewik” lat 19

Jan Celiński
Lucjan Głuchowski
Zygmunt Kalisz
Wacław Karwowski
Marian Kisieliński
Henryk Tarczewski
Zbigniew Rybak

Stanisław Drozdowski
Stefan Falkiewicz
Feliks Głowacki
Wacław Karbowski
Marian Kisieliński
Szczepan Kalisz
Stanisław Kubicki
Zdzisław Korczak
Wiktor Lubarski
Ignacy Leszczyk
Aleksander Łukasik
Wiktor Mostowski
Nikodem Matczak
Aleksander Podhorudyński
Jan Pałczyński
Bogusław Prus
Edward Pawlak
Stanisław Radziski
Remigiusz Rzeszutek
Apolinary Reps
Julian Russa
Edward Składaniec
Franciszek Salitra
Wojciech Szczepiński
Włodzimierz Szpakowski
Zbigniew Wesołowski
Kazimierz Woszyński
Władysław Wyszetko
Władysław Zams
Henryk Zieliński

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

Pieta na cmentarzu w Kąkolewnicy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.