Rejestr kar w gminie Tuchowicz 1934-1937

IMG_0405

W Archiwum Państwowym w Siedlcach w zespole Akta gminy Tuchowicz powiat Łuków (nr. zespołu 667) znajdują się niezwykle ciekawe dokumenty, a wśród nich m.in. Rejestr wyroków sądowych orzeczeń karnych władz administracyjnych oraz kar nakładanych przez wójta (sygn.158) i Kontrola wyroków sądowych, grzywien, administracyjnych kar szkolnych i opłat od umów (sygn. 159) z lat 1934-1937
Dokumenty te obejmują imienne listy osób skazanych m.in. przez Sąd Grodzki w Łukowie, prokuratora Sądu Okręgowego w Siedlcach,  Starostwo Powiatowe w Siedlcach. Kary za wykroczenia mógł także nakładać wójt Tuchowicza.  Włodarz gminy mógł skazywać na karę aresztu lub grzywny (mogła być zamieniana na areszt). Jeśli obwiniony przedłożył świadectwo ubóstwa mógł zostać zwolniony z kary finansowej, lub była ona zamieniana na areszt.
Wymiar kar za poszczególne wykroczenia:

1934
za jazdę rowerem – 2 zł lub 1 dzień aresztu
za brak nakrycia i wiadra przy studni – 2 zł lub 1 dzień aresztu
za nieprzestrzeganie przepisów o ruchu kołowym – 2 zł lub 1 dzień aresztu
za jazdę rowerem bez numerku -2 zł lub 1 dzień aresztu
za nieposiadanie nakrycia przy studni – 4złlub 2 dni areszty
za niepełnienie warty nocnej – 4zł lub 2 dni aresztu (5/3)
za budowę bez zezwolenia – 4zł lub 2 dni aresztu
za pasienie świń na rowach – 2 zł lub 1 dzień aresztu
za jazdę szosa lewa strona – 2 zł lub 1 dzień aresztu
za budowę obory bez zezwolenia – 10 zł lub 3 dni aresztu
za suszenie lnu w piecu – grzywna – 5 zł lub 2dni aresztu
za budowę domu bez zezwolenia – 10 zł lub 3 dni aresztu
dziecko było bez opieki na drodze – 2 zł lub 1 dzień aresztu
Do 31 grudnia 1934 roku wpłynęło 306 orzeczeń karnych i tytułów wykonawczych oraz nakazów karnych nałożonych przez wójta gminy Tuchowicz.
1935
przekroczenie przepisów sanitarnych – 2 zł
niedokonanie meldunku wojskowego
niezameldowanie sublokatora
za niezameldowanie się – 2 zł
za palenie tytoniu w zab. gospodarczych – 2 z
opilstwo – 5 zł lub 3 dni aresztu
handel w niedzielę – 2 zł / 3 zł
budowa bez zezwolenia – 5 zł lub 3 dni aresztu lub 10 zł
nie posiadał karty rowerowej i numerku – 2 zł
budowa niezgodnie z pozwoleniem – 3 zł
jazda rowerem zaopatrzonym w numer z innego powiatu – 2 zł lub 2 dni aresztu
jazda rowerem bez karty – 3 zł lub 1 zł
wypasanie rowów przydrożnych – 2 zł
za suszenie lnu na piecu – 5 zł lub 3 dni aresztu
niezgłoszenie się do rejestru 1917 – 2 zł
przepisy wojskowe – 2 zł
Do 31 grudnia 1935 roku wpłynęło 394 orzeczeń karnych i tytułów wykonawczych oraz nakazów karnych nałożonych przez wójta gminy Tuchowicz.

1936
handel w niedziele
handel po godzinie zakazanej – 2 zł
niestawienie się w termnie do rejestru 1917 jako poborowy – 2 zł
pozostawienie bez opieki konia na środku drogi – 3 zł lub 2 dni
brak cennika w sklepie – 2 zł
niezamledowanie o padnięciu konia podejrzanego o nosaciznę – 2 zł
niszczenie rowów przydrożnych- 3zł
Do 31 grudnia 1936 roku wpłynęło 309 orzeczeń karnych i tytułów wykonawczych oraz nakazów karnych nałożonych przez wójta gminy Tuchowicz.

1937
m.in
nie wyjechał furmanką do pożaru 10 zł
za nieposiadanie tłumnicy – 2 zł
za nieposiadanie ustępu – 2
szkodnictwo polne – 5 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.