Rody ziemi łukowskiej – Hemplowie – cz V

ALEKSY III HEMPEL
Syn Aleksego II i Jadwigi z Rzeczyckich urodził się 3 lutego 1911 w Tuchowiczu. Początkowo nauki pobierał w domu, a następnie w gimnazjum w Łukowie. Maturę zdał w Warszawie w gimnazjum marianów. Był studentem SGGW. W latach 1934-36 odbył służbę wojskowa w Szkole Podchorążych w Zambrowie. W 1936 został mianowany pdoporucznikiem.
W 1939 ukończył studia i wrócił do rodzinnego majątku.
W sierpniu 1939 został zmobilizowany do swojego 33. pułku piechoty w Łomży ma stanowisko dowódcy plutonu ckm na taczankach. Jego batalion do 17 września bronił się w okolicach Łomży. Po kapitulacji ukrywał się Warszawie, po czym wrócił do Tuchowicza, który na czas wojny stał się miejscem schronienia wielu członków rodziny.
W 1942 roku ożenił się z Marią Sulimierską, a rok później urodziła się ich córka Magdalena.
Aleksemu powierzono administrowanie majątku Ryżki.
W listopadzie 1944 roku został aresztowany i wywieziony. Do rodzinnej wsi powrócił w 1946 roku.
Po kilku miesiącach otrzymał kierownicze stanowisko w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich, które piastował kilka lat. Po utracie pracy, z powodu m.in. „wadliwego pochodzenia” powrócił do Tuchowicza. 3 hektarową cześć majątku z domem i ogrodem wykupił teść Aleksego dla wnuczki Magdaleny – dzięki temu resztówka nie uległa parcelacji. Po sprzedaży przez córkę resztówki Aleksy otrzymał pracę w Olsztynie, gdzie pracował przez 22 lata do 1979 roku. Za całokształt pracy otrzymał od Ministerstwa Rolnictwa odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, a od wojewody olsztyńskiego „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.
Zmarł w 1990 roku i został pochowany w Tuchowiczu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.