Wola Okrzejska

_mini-P1250168Wola Okrzejska – wieś leżąca u źródeł rzeki Okrzejki. Przebywał tu w latach 1799-1801 Joachim Lelewel. Gościli tu także Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Hugo Kołątaj. W dniu 5 V 1846 roku przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz. W czasie Powstania Styczniowego 21. II. 1863 doszło do bitwy między oddziałem płka Walentego Lewandowskiego a Kozakami płka Reutlingera, 26 IX tegoż roku do potyczki pomiędzy oddziałem powstańców pod dow. Tytusa O’Byrn de Lassy ps. „Grzymała” z Kozakami. Niegdyś znajdowała się tu gorzelnia, młyn, elektrownia, a przed wojną planowano przenieść tu hutę szkła z Huty Dąbrowa.


Dwór w Woli Okrzejskiej odrestaurowano i utworzono w nim muzeum im Henryka Sienkiewicza. W 1966, a więc w 120 rocznicę urodzin i 50 rocznicę śmierci pisarza, w wyremontowanej oficynie dworskiej otwarto Muzeum Biograficzne Henryka Sienkiewicza. Muzeum gromadzi wszelkiego rodzaju sienkiewicziana, ze szczególnym uwzględnieniem związków pisarza z rodzinnymi stronami. Eksponaty obrazują dorobek literacki pisarza, jego związki z Podlasiem, pobyt w Ameryce i działalność patriotyczną. Pokazano liczne dokumenty związane z pisarzem i jego rodziną, a także dotyczące sypania kopca Sienkiewicza w Okrzei, fotografie, wydania dzieł pisarza, dzieła sztuki związane z jego twórczością. W tej ostatniej grupie wyróżnia się obraz Fryderyka Pautscha (1887 -1950) przedstawiający Bohuna, akwarela Franciszka Kostrzewskiego przedstawiająca Janka Muzykanta, kolekcja rzeźb ludowych inspirowanych twórczością pisarza i zbiór ekslibrisów. W 1996 muzeum otrzymało nową aranżację wnętrz. W parku otaczającym dworek stoją: Zagłoba, Oleńka, Janko Muzykant, Azja, wyrzeźbieni przez artystów ludowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.