Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej
Miejscowości

Gołąbki

Wystawa rolnicza w Łukowie

Stoisko Koła Ziemianek

 

1 października 1908 roku rozpoczęła się w Łukowie kilkudniowa powiatowa wystawa rolnicza, która zgromadziła wystawców z powiatów łukowskiego, radzyńskiego i garwolińskiego.
O nagrody w różnych dziedzinach ubiegali się włościanie, włościanki a także ziemianie i drobni producenci. Wygłoszono też pogadanki ogólnorolnicze.
Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele pobernardyńskim. Otwarcia imprezy dokonał Stanisław Majewski a mowę wygłosił ksiądz dziekan Majewski.

 

 

 

 

Continue reading

Niezwykłe spotkanie z marszałkiem Józefem Piłsudskim…w Gołąbkach

Marszałek Polski Józef Piłsudski w samochodzie, z którego dowodził podczas kontrofensywy. Sierpień 1920. Ze zbiorów NAC

Marszałek Józef Piłsudski kilkukrotnie odwiedził powiat łukowski. W maju 1919 roku pociąg wiozący marszałka z Brześcia do Warszawy zatrzymał się na stacji w Łukowie, gdzie był on owacyjnie witany przez mieszkańców.Po raz kolejny Józef Piłsudski zatrzymał się na łukowskiej stacji w maju 1920. Po raz trzeci Marszałek przybył do Łukowa samochodem od strony Radzynia w dniu 17 sierpnia 1920 roku w kilka godzin po wyparciu bolszewików.
Tu w restauracji p. Antoniego Jastrzębskiego spożył obiad wraz ze swoim otoczeniem, po czym udał się samochodem w dalszą drogę do Siedlec.

Spotkanie żandarmów polskich z Marszałkiem na drodze w okolicach Gołąbek opisuje starszy wachmistrz Stefan Korgul w artykule Wspomnienia żandarma umieszczonym w Gońcu Nadwiślańskim: Głosie Pomorskim : niezależnym piśmie porannym poświęconym sprawom stanu średniego : 1939.01.28/29, R. 15 nr 24
Continue reading

Bohaterska śmierć i pogrzeb z honorami – przedwojenna akcja Policji Państwowej sprzed 92 lat.

Obchodzone w tym roku stulecie polskiej policji to odpowiedni czas, żeby przypomnieć przedwojenną historię bohaterskiego policjanta urodzonego i wychowanego w ziemi łukowskiej. Posterunkowy Edward Jezierski zginął tragicznie w strzelaninie z bandytami niedaleko Janowa Lubelskiego we wrześniu 1927 r. Pogrzeb naszego krajana na janowskim cmentarzu przyciągnął tłumy mieszkańców, a także liczne delegacje przedstawicieli władz powiatowych i wojewódzkich z Wojewodą Lubelskim na czele. Jego trumna „tonęła wprost w potoku kwiatów i wieńców ofiarowanych tak przez przedstawicieli władz, jak i społeczeństwa”. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w ówczesnej prasie, skutkiem czego dzisiaj możemy przeczytać kilka relacji z samej policyjnej akcji, jak i uroczystego pogrzebu.

Continue reading

Wielka Wojna – wysiedlenia z powiatu łukowskiego

Gubernia tambowska. wikipedia.pl

W maju 1915 roku ruszyła ofensywa austro-niemiecka, która doprowadziła do przełamania frontu i do odwrotu Rosjan z Królestwa Polskiego. Wraz z wojskiem ewakuować miały się urzędy, instytucje, urzędnicy i ich rodziny. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wywożone w głąb Rosji miały być też cenne pod względem państwowym i wszystko co mogłoby stać się zdobyczą dla wroga.
Ewakuacją została też objęta ludność cywilna.
Pierwsze deportacje odbywały się już w drugiej połowie 1914, a na masową skalę Polacy byli wywożeni w głąb Imperium od czerwca 1915 roku.
Continue reading