Wilczyska – dwór

_mini-P1150407

Wilczyska
zespół dworski, 2 poł. XVIII,
dwór
brama,XVIII-XIX
park,XVIII-XIX
fortyfikacje ziemne,

 

Najstarsze wzmianki o Wilczyskach pochodzą z XV wieku. Według dawnych zapisów, w 1505 roku stał tu już kościół. Nie zawsze należał on do katolików, bowiem na przełomie XVI i XVII wieku w tutejszej świątyni modlili się innowiercy. W tym czasie stał w Wilczyskach wspaniały zamek. Nie zostało jednak po nim ani śladu, gdyż został złupiony i doszczętnie spalony przez Szwedów w czasie „potopu”. Na początku XVII wieku zamek w Wilczyskach, podobnie jak całe włości należał do wojewody inowrocławskiego Jana Gostomskiego. 9 kwietnia 1617 roku imć pan wojewoda podejmował w swej okazałej siedzibie w Wilczyskach królewicza Władysława, czyli późniejszego króla Władysława IV Wazę. Królewicz udawał się do „wojska przeciw Turkom działającego”, a odprowadzany był „przez rodziców i siostrę”. Wynika z tego, że zamek w Wilczyskach gościł nie tylko królewięta, ale też samego króla Zygmunta III z małżonką. Królewicz Władysław wyjechał z Wilczysk nie tylko nakarmiony i napojony zgodnie ze staropolską gościnnością. Wojewoda Gostomski ofiarował też królewiczowi stuosobowy oddział piechoty, który zobowiązał się utrzymywać do końca wojny.Po zniszczeniach wywołanych wojnami z połowy XVII wieku pałac w Wilczyskach nie wrócił już do dawnej świetności. Wciąż jednak były Wilczyska siedzibą szlacheckich, a potem ziemiańskich właścicieli. Od lat 20-tych XIX wieku majątkiem Wilczyska władali przedstawiciele rodu Korzybskich herbu Abdank. W połowie XIX wieku dla Jana Korzybskiego wybudowano w Wilczyskach dwór, który otoczono parkiem. Na owe czasy był to dwór raczej średniej wielkości o wymiarach 40 na 17 metrów. Powierzchnia użytkowa 740 metrów kw. Do dworu w Wilczyskach prowadziła aleja dojazdowa obsadzona lipami oraz tujami, kończąca się typowym podjazdem przy kolistym gazonie. Dwór usytuowano w zachodnim narożniku pięciobocznego parku. Jego ozdobą były dwa stawy połączone kanałami z rzeką Wilgą. Tak było niegdyś, bo w 1945 roku skończyła się dla Wilczysk epoka ziemiańska, a zaczęły nowe czasy, które przyniosły nowych użytkowników dworskich zabudowań. W obiekcie mieściła się szkoła podstawowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.