Currently browsing tag

powstanie styczniowe, Page 3

Tajemnice cmentarzy – Wilczyska

Cmentarz w Wilczyskach leży przy drodze w kierunku do miejscowości Gózdek. Z trzech stron otoczony jest lasem, którego roślinność wdziera się także …

Powstanie styczniowe – formacje

Podstawowym rodzajem broni wojska powstańczego była piechota, którą stanowili kosynierzy i strzelcy. Oddziały kosynierów składały się z chłopów, wyrobników i biedoty wiejskiej. …