Cmentarze z I wojny światowej – gmina Tuchowicz

W okolicy Jedlanki rozegrała się największa bitwa I wojny światowej na terenie obecnego  powiatu łukowskiego.
Na początku sierpnia 1915 roku armia niemiecka, po przekroczeniu Wisły, kierowała się na wschód. Jednym ze skrzydeł armii księcia Leopolda von Wittelsbacha dowodził generał von Woyrsch. To właśnie jego jednostki szturmem wzięły pozycje straży tylnej armii rosyjskiej pod Jedlanką.

O starciach informowała światowa prasa. Gazety  nie mówiły jednak o ilości poległych, a jedynie o tym, że wojska pruskie zdobyły na wrogu 1000 jeńców.

Informacja o bitwie pod Jedlanką i wzięciu ponad 1000 jeńców.
Feldblatt 12.08.1915
Münchner neueste Nachrichten : Wirtschaftsblatt, alpine und Sport-Zeitung, Theater- und Kunst-Chronik. 1915 = Jg. 68
La Guerre mondiale : bulletin quotidien illustré
Pozycje wojsk 12 sierpnia 1915 roku. Numerem 21 oznaczono Jedlankę. Gwiazdkami oznaczono wojska rosyjskie, kwadratami niemieckie, trójkątami austriackie.

CMENTARZE W JEDLANCE

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka
Położenie cmentarza przy drodze z Jedlanki do Warkocza
Właściciel K. Rosiński
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 8 metrów, szerokość 3,5o metr, powierzchnia 28 metr
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? był ogrodzony barierkami
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła zbiorowa
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jeden krzyż
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżu jest napis
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni, od 1916 nieuporządkowany
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. ogrodzić cmentarz, uporządkować mogiłę przez zdarninowaniw
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 7 lutego 1930

 

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka
Położenie cmentarza przy drodze z Jedlanki do Szyszek
Właściciel J. Błażejak
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 9m, szer. 6,80, powierzchnia 56,70 m
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? ogrodzony parkanem kamiennym
Ilość i rodzaj mogił mogił siedem, pojedyncze i zbiorowe
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków krzyży siedem
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżach są napisy
Stan cmentarza i rok uporządkowania dobry, od 1916 nieporządkowany
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. Uporządkować mogiły przez obłożenie darniną, wytworzenie …w parkanie …
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 7.II.1930

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka
Położenie cmentarza przy drodze polnej w Jedlance
Właściciel J.Nagadowski
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 5,80, szer 4m, powierzchnia 23,20 m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? był ogrodzony, obecnie ogrodzenie zniszczone
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła zbiorowa
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jeden krzyż
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżu jest napis
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni, od 1916 nieporządkowany
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. uzupełnić ogrodzenie przez danie nowego
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz 7 lutego 1930

 

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka
Położenie cmentarza przy drodze Lipniak – Jedlanka
Właściciel Dozór Szkolny gm. Tuchowicz
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 18,50m, szer. 17,50m, powierzchnia 532,75 m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? ogrodzony kamieniem
Ilość i rodzaj mogił 27 mogił pojedynczych i zbiorowych
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków 19 krzyży
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy są napisy
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. Naprawić w jednym miejscu parkan, na przestrzeni pół metra + uporządkować mogiły i uzupełnić  niektóre krzyże w ilości 7 sztuk
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 7.II.1930

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka
Położenie cmentarza na polu wsi Jedlanka
Właściciel J. Karpiński
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł.6,40, szer. 3,50, powierzchnia 22,40 m
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? był ogrodzony barierą sosnową, która zgniła
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła zbiorowa
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jeden krzyż
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżu jest napis
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni, uporządkowana w 1916 r.
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. Uzupełnienie ogrodzenia przez danie nowego
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz 7.II.1930

 

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka
Położenie cmentarza na gruntach ogółu wsi Jedlanka
Właściciel
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 3,10 m, szer. 3,10 m, powierzchnia 9,60 m
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? był ogrodzony, obecnie ogrodzenie zniszczone
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła zbiorowa
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jeden krzyż
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżu są napisy
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni, od 1916 nie porządkowany
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. … nowe ogrodzenie i uporządkowanie mogiły, obłożenie darniną
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz…1930

 

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka
Położenie cmentarza wieś Jedlanka przy drodze Łuków – Stoczek
Właściciel
  1. Kopeć               
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 7m, szer. 5,40m, przestrzeń 37,50m
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? ogrodzony parkanem kamiennym
Ilość i rodzaj mogił dwie mogiły, 1 zbiorcza, 2 pojedyncze
Stan mogił dobry
Ilość krzyży i betonowych nagrobków dwa krzyże
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy są napisy na krzyżach
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. uporządkowanie mogił przez obłożenie darniną oraz wytworzenie ….w parkanie…
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 7.II.1930

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka
Położenie cmentarza przy drodze z Jedlanki do Warkocza
Właściciel sukc.A. Dziurdziaka
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł.7,80m, szer. 3,80, pow. 29,64m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? był ogrodzony, lecz ogrodzenie zniszczone
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła zbiorcza
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jest krzyż
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy jest napis
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni, od 1916 nie porządkowany
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. ogrodzenie cmentarza
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 7.II.1930

 

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Jedlanka
Położenie cmentarza na gruncie ogółu wsi
Właściciel
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 4,40 m, szer. 4,40, pow. 19,36 m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? jest ogrodzony barierami sosnowymi, które są zniszczone
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła zbiorowa
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków dwa krzyże
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżach są napisy
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni, od 1916 nie porządkowane
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. Dać nowe ogrodzenie i ….mogiłę przez obłożenie darnią 
Data i miejsce sporządzenia opisu  

 

Napisy na krzyżach
1. N. Musk Ziemann ( Siemann ?) Karl, 11 Ldr. I.R. 47 +10/8.1915 r.
1. Otto Hening 10 Ldr. I.R. 47 +10/8/1915 r.
2. N. Leutn. Matho Aug 11 Ldr. I.R. 47 + 10/8/1915

 

MOGIŁY W CHRUSTACH

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Chrusty
Położenie cmentarza na gruncie gospodarza wsi
Właściciel Rozalia Pazura
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 8,50m, szer. 8,50m
powierzchni 72,25 metr
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? jest ogrodzony parkanem kamiennym
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła zbiorowa
Stan mogił dobry
Ilość krzyży i betonowych nagrobków nie ma
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy —–
Stan cmentarza i rok uporządkowania stan cmentarza dobry, uporządkow. w 1916
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. Postawić krzyż i mogiłę uporządkować, obłożyć darniną
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz 7.02.1930

 

MOGIŁY W NIEDŹWIADCE

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Niedźwiadka
Położenie cmentarza w lesie dworskim majątku Niedźwiadka
Właściciel Andrzej Krawczyk-Czerski
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 2 ½ m, szer. 1 ½ m, 3,75m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? był ogrodzony barierkami sosnowymi, lecz ogrodzneie obecnie jest zniszczone
Ilość i rodzaj mogił jedna pojedyncza
Stan mogił dobry
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jeden krzyż – średni
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżu jest napis
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni – uporządkowany w 1916 r.
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. Poprawić ogrodzenie przez danie nowego i zakopać głębiej krzyż
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 7.II.1930

 

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Niedźwiadka
Położenie cmentarza w lesie gospodarza wsi Niedźwiadka
Właściciel S. Kiryła
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 2 ½ m, szer, 1 ½ m, powierzchni 3,75m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? był ogrodzony lecz ogrodzenie zgniło
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła pojedyncza
Stan mogił dobra
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jeden krzyż
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżu jest napis
Stan cmentarza i rok uporządkowania dobry, uporządkowano w 1916
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. ogrodzenie wymienić, mogiłę podwyższyć, odnowić oraz zakopać głębiej krzyż
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 7.II.1930

 

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Niedźwiadka
Położenie cmentarza w lesie majątku Niedźwiadka
Właściciel Andrzej Krawczyk Czerski
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
2 ½ m, szer. 1 ½ m
3,75m
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? barierka z drążków sosnowych
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła zbiorowa
Stan mogił dobry
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jeden krzyż
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy jest napis
Stan cmentarza i rok uporządkowania dobry, uporządkowany w 1916 r.
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. Poprawić ogrodzenie przez danie nowego i krzyż zakopać głębiej
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 7.II.1930

 

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Niedźwiadka
Położenie cmentarza na granicy pól wsi Niedźwiadka i wsi Wnętrzne, przy drodze prowadzącej przez maj. Niedźwiadka
Właściciel Andrzej Krawczyk-Czerski
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł 2 ½ m, szer. 1 ½ m, powierzchnia 3,75 m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? nieogrodzony
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła prawdopodobnie pojedyncza
Stan mogił zarośnięta trawą, średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków nie ma
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy nie ma
Stan cmentarza i rok uporządkowania od 1916 nie porządkowano
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. mogiłę podzwyższyć, odarninować, postawić krzyż, oraz dać ogrodzenie
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 07.02.1930

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Witoldów
Położenie cmentarza na gruncie gospodarzy kol. Witoldów
Właściciel J. Klimek
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 3m, szer…. pow. 4,50m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? nieogrodzony
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła prawdopodobnie zbiorowa
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków krzyży nie ma
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy nie ma
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni, od 1916 r. nie porządkowany
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. Postawić ogrodzenie i krzyż
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 07.02.1930

MOGIŁY W SZYSZKACH

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Szyszki
Położenie cmentarza w podwórzu gospodarza wsi
Właściciel
  1. Słomka   
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł 4m, szer. 3m, pow. 12 m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? był ogrodzony, lecz obecnie ogrodzenie zniszczone
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiła zbiorowa
Stan mogił dobry
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jeden krzyż
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżu jest napis
Stan cmentarza i rok uporządkowania dobry, od 1916 r. nie porządkowany
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. … ogrodzenie i zakopać głębiej krzyż
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 07.02.1930

 

Stan cmentarza wojennego w miejscowości Szyszki
Położenie cmentarza przy drodze Tuchowicz – Stoczek
Właściciel sukcesorzy J. Kachniarza
Wymiary cmentarza
dł. i szer. w metrach
powierzchnia w metrach kwadratowych
dł. 4m, szer. 3m, powierzchnia 12m2
Czy cmentarz jest ogrodzony i czym ? nieogrodzony
Ilość i rodzaj mogił jedna mogiłą zbiorowa
Stan mogił średni
Ilość krzyży i betonowych nagrobków jeden krzyż
Czy na krzyżach i nagrobkach są napisy na krzyżach są napisy
Stan cmentarza i rok uporządkowania średni, od 1916r, nie porządkowany
Czy cmentarz wymaga ogrodzenia a mogiły podwyższenia ziemią i odarninowania oraz postawienia brakujących krzyży, bramek, wycięcia krzewów oraz wygracowania ścieżek i t.p. Postawić ogrodzenie i zakopać głębiej krzyż
Data i miejsce sporządzenia opisu Tuchowicz, 07.02.1930

 

MOGIŁY W TUCHOWICZU

 

Trudno dziś znaleźć dokumenty mówiące o dokonaniu ekshumacji i komasacji na cmentarz wojenny w Jedlance. Wiadomo jedynie, że spoczywa tam około 300 poległych.

Mogiła wojenna w Jedlance w 2010 roku
Mogiła wojenna w Jedlance w 2013 roku
Mogiła wojenna w Jedlance w 2013 roku

 

Źródła:
Na podstawie dokumentów z zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie i Siedlcach.
Urząd Wojewódzki Lubelski; 3229 Stan i remont cmentarzy wojennych na terenie woj. lubelskiego
Ryciny na podstawie rysunków z materiałów Archiwum Państwowego w Lublinie; Urząd Wojewódzki Lubelski; 3236 Plany cmentarzy wojennych na terenie woj. lubelskiego
Urząd Wojewódzki Lubelski; 3234 Sprawy niemieckich mogił i cmentarzy wojennych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.