Strona poświęcona Ziemi Łukowskiej

Hempel

Rody ziemi łukowskiej – Hemplowie – cz V

ALEKSY III HEMPEL
Syn Aleksego II i Jadwigi z Rzeczyckich urodził się 3 lutego 1911 w Tuchowiczu. Początkowo nauki pobierał w domu, a następnie w gimnazjum w Łukowie. Maturę zdał w Warszawie w gimnazjum marianów. Był studentem SGGW. W latach 1934-36 odbył służbę wojskowa w Szkole Podchorążych w Zambrowie. W 1936 został mianowany pdoporucznikiem.
W 1939 ukończył studia i wrócił do rodzinnego majątku.
W sierpniu 1939 został zmobilizowany do swojego 33. pułku piechoty w Łomży ma stanowisko dowódcy plutonu ckm na taczankach. Jego batalion do 17 września bronił się w okolicach Łomży. Po kapitulacji ukrywał się Warszawie, po czym wrócił do Tuchowicza, który na czas wojny stał się miejscem schronienia wielu członków rodziny.
W 1942 roku ożenił się z Marią Sulimierską, a rok później urodziła się ich córka Magdalena.
Aleksemu powierzono administrowanie majątku Ryżki.
W listopadzie 1944 roku został aresztowany i wywieziony. Do rodzinnej wsi powrócił w 1946 roku.
Po kilku miesiącach otrzymał kierownicze stanowisko w Państwowych Nieruchomościach Ziemskich, które piastował kilka lat. Po utracie pracy, z powodu m.in. „wadliwego pochodzenia” powrócił do Tuchowicza. 3 hektarową cześć majątku z domem i ogrodem wykupił teść Aleksego dla wnuczki Magdaleny – dzięki temu resztówka nie uległa parcelacji. Po sprzedaży przez córkę resztówki Aleksy otrzymał pracę w Olsztynie, gdzie pracował przez 22 lata do 1979 roku. Za całokształt pracy otrzymał od Ministerstwa Rolnictwa odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, a od wojewody olsztyńskiego „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.
Zmarł w 1990 roku i został pochowany w Tuchowiczu.

Rody ziemi łukowskiej – Hemplowie – cz IV

ALEKSY JÓZEF HEMPEL (I)
1823-1887
Czwarty syn Joachima i Rozalii z Dmochowskich. Urodził się w 1823 w Tuchowiczu. Ukończył szkołę rolniczą przy Instytucie Agronomicznym w Marymoncie. Później także, jak pisze Wieniawski w książce „Z teki Marymontczyka”, „wykład hodowli inwentarza powierzono uzdolnionemu w tym kierunku i również zacnemu pedagogowi Aleksemu Hemplowi”.
Następnie wykładał w Szkole Rolniczej w Dublanach.
Osiadł w rodzinnym majątku i w późnym wieku ożenił się z cioteczną siostrą Jadwigą Dmochowską.
Z jego pomocą został wybudowany nowy kościół w Tuchowiczu, na miejsce starego, który spłonął w 1857 roku. Ofiarował tez ziemię pod nowy cmentarz (wcześniej grzebano wokół kościoła). Ponieważ nie wykazywał zamiłowania do prowadzenia gospodarstwa, majątkiem zarządzała żona. Sam zajmował się leczeniem, a chorych przyjmował we dworze, w wydzielonej oficynie.
Zmarł w Tuchowiczu i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Hemplowie – cz III

Jan Marian

Jan Marian Hempel (dzięki uprzejmości Wojciecha Hempel)

JAN MARIAN HEMPEL
(1818-1896)

Najstarszy syn Joachima i Rozalii z Dmochowskich Hemplów. Urodził się w Burcu.
Był uczonym i działaczem w dziedzinie górnictwa.
W 1838 ukończył w Łukowie Wojewódzką Szkołę Księży Pijarów ze specjalizacją techniczną, jakże potrzebną w nowej erze pary i elektryczności. Dokształcał się w Warszawie.
Z górnictwem związał się w 1840 roku kiedy został zatrudniony jako elew w kopalni „Reden” w Dąbrowie Górniczej. Później pracował jako markszajder ( geometra górniczy). Opracował, jako pierwszy w Polsce, metody miernicze z zastosowaniem teodolitu (urządzenia mierniczego) i rachunku współrzędnych.

Continue reading

Rody ziemi łukowskiej – Hemplowie – cz II

Obraz Januarego Suchodolskiego "Joachim Hempel"

Obraz Januarego Suchodolskiego „Joachim Hempel” Dzięki uprzejmości Wojciecha Hempel

 JOACHIM HEMPEL (1787-1874)

„W walce za wolność pokryły go blizny
Laur wieńczy czoło obrońcy Ojczyzny”
(Podpis pod fotografią J.Hempla na pamiątkowym tableau)

Był najstarszym synem Joachima Rocha i Zuzanny z Hoffmanów. Urodził się w Puławach 1 września 1787 roku. Jak pisze w książce „Dzieje rodziny Hemplów” Zdzisław Janota Bzowski „jego życiorys nadawałby się do nakręcenia wojennego filmu”.

Continue reading

Parafia w Tuchowiczu

_mini-P1330263

Parafia Tuchowicz wyodrębniła się z parafii Łuków. W latach 1350-51 zostaje wymieniana w spisie świętopietrza. Trudno podać dokładną datę powstania parafii, ponieważ brak jest dokumentów źródłowych. Nie zachowały się dokument fundacyjny ani erekcyjny.
Parafia była fundowana przez rodzinę Kanimirów, którzy już w 1422 roku, co potwierdzają źródła, byli właścicielami Tuchowicza, a później także innych miejscowości w jego pobliżu. Należało do nich prawo patronatu nad parafią.
Parafia leżała przy szlaku komunikacyjnym, łączącym drogę wiodącą wzdłuż Wisły z drogą prowadzącą przez Kock i Łuków na północ.

  Continue reading