Zbrodnie niemieckie w powiecie łukowskim w czasie II wojny światowej.

Spis zbrodni wojennych na terenie powiatu łukowskiego,  sporządzony na podstawie Biuletynu Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce T.9 (1957)

Prawdopodobnie lista nie jest kompletna. Prezentuje stan wiedzy na rok 1957

 

Miejsce Data Zbrodnia
Tuchowicz 1939 Kilku Żydów rozstrzelanych przez żandarmerię. Zwłoki wywieziono w nieznanym kierunku
Lipiny 1942 SS i granatowa policja rozstrzelali 8 osób z Lipin (7 rolników i szewca), nazwiska ustalono. Pochowani na cmentarzu w Woli Gułowskiej

Pomnik pomordowanych z Lipin i Turzystwa
Okrzeja 1942 SS i granatowa policja rozstrzelali 113 Żydów. Zwłoki zakopano na wydmie piaszczystej w Okrzei (grób 35x2m)

Pomnik pomordowanych Żydów z Okrzei i okolic i Polaków im pomagających
Krzywda 1942 240 Żydów z Radoryża i okolicy rozstrzelani przez policję niemiecką i oddział ukraiński. Zwłoki zakopano w lesie.
Strzyżew 1943 Podczas obławy Wehrmacht rozstrzelał 2 rolników ze Strzyżewa, których pochowano w polu.
Lipiny 1943 SS i granatowa policja rozstrzelali 8 Żydów z Lipin – zwłoki pochowano na cmentarzu w Adamowie

Kirkut w Adamowie
Okrzeja 1943 SS i granatowa policja rozstrzelali 10 osób z Okrzei (w tym 1 kobietę), nazwiska ustalono. Pochowani na cmentarzu w Okrzei
Jarczew 1939.09.16-17 Żandarmeria rozstrzelała 2 Polaków i 6 Żydów. Polacy pochowani w polu, Żydzi koło szkoły, później zostali ekshumowani i pochowani na cmentarzu w Żelechowie.
Łuków 1939.09.18-1943 Około 2000 osób, Polaków, Żydów i jeńców radzieckich rozstrzelanych przez SS, gestapo, żandarmerię i oddział ukraiński. Zwłoki pochowano na cmentarzach katolickim i żydowskim.

Pola malcanowskie. Cmentarz w lesie Kirkut
Serokomla i Hordzież 1939.10.05 28 rolników z Serokomli i 4 żołnierzy polskich rozstrzelanych przez Wehrmacht i SS. Pochowani na cmentarzu w Serokomli

Grób Dominika Odrzygóźdź na cmentarzu w Serokomli
Stoczek 1939.12.10 2 osoby ze Stoczka i 2 z gminy Prawda zastrzelone przez SS. Pochowani w Stoczku
Józefów 1940.04.14 Około 189 osób z Bronisławowa, Zakępia, Serokomli, Hordzieży, Józefowa, Bielan, Rudy, Wólki, Nowinek, Krzówki, Leonardowa, Woli Blizockiej, Czółna i Zawitały ( w tym kobiety i dzieci) zabitych przez SS i gestapo z Radzynia i Lublina oraz Selbstschutz w odwecie za zabicie rodziny osadnika niemieckiego w Józefowie. Zwłoki zakopano w polu, później ekshumowano na cmentarz w Serokomli.

Pomnik na cmentarzu w Serokomli

Pomnik w Józefowie
Wola Okrzejska 1942.06.29 2 rolników z Woli Okrzejskiej rozstrzelano przez SS,pochowani na cmentarzu w Okrzei.
Ciechomin Podworski 1942.08 3 rolników z wsi Grudź, rozstrzelani przez żandarmerię jako podejrzani o bandytyzm. Zwłoki zakopano w polu.
Stoczek 1942.09.16 6 Żydów z terenu gminy Prawda rozstrzelani przez żandarmerię z Garwolina. Pochowani na cmentarzu żydowskim w Stoczku
Budziska 1942.09.22 Gestapo z Radzynia i służba bezpieczeństwa z Białej Podlaskiej w odwecie za zabicie 2 Niemców w Budziskach rozstrzelało 19 mieszkańców Budzisk ( w tym Żyda) i 5 mieszkańców Krzówki ( w tym 5 dzieci w wieku 9 miesięcy- 9 lat, 12 kobiet i 6 mężczyzn)

Pomnik w Budziskach
Grób zamordowanych w Budziskach, na cmentarzu w Turzystwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Serokomla 1942.09.22 Około 200 Żydów z Serokomli i okolicy – rozstrzelani przez gestapo i żandarmerię z Puław i Radzynia. Zwłoki zakopano w polu.
Adamów 1942.11 SS i granatowa policja rozstrzelali 40 osób – w tym 16 Polaków (2 z Adamowa, 2 z Gułowa, (nazwiska ustalono) oraz 12 ze Szczepańca) a także 24 Żydów z Adamowa, których nazwiska także ustalono. Zwłoki pochowano na cmentarzach katolickim i żydowskim w Adamowie.
Hordzieżka 1942.11 Gestapo rozstrzelało 16 osób – 6 Żydów, których zwłoki zakopano w polu oraz 10 jeńców radzieckich, pochowanych w lesie.

Miejsce pochówku jeńców radzieckich (zostali ekshumowani)
Turzystwo B 1942.11 SS i granatowa policja rozstrzelali 17 osób – 11 Polaków z Turzystwa, wśród nich dwoje dzieci w wieku 1 rok (spalone żywcem) i 11 lat, 9 mężczyzn,oraz 6 Żydów schwytanych w Turzystwie. Zwłoki Polaków pochowano na cmentarzu w Woli Gułowskiej, a Żydów zakopano w polu.
Hordzieżka 1942.12 SS i gestapo rozstrzelało Polkę i 26 Żydów – zwłoki zakopano w lesie
Gręzówka 1942.12.28 29 osób, w tym 9 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 14 lat, 11 kobiet i 9 mężczyzn rozstrzelanych przez żandarmerię jako podejrzani o współdziałanie z bandytami. Pochowani na cmentarzu w Grezówce

Zbiorowa mogiła pomordowanych w Gręzówce

Czytaj więcej

Lendo Wielkie 1943.02.05 38 osób (35 z Lenda Wielkiego, 3 z Niedźwiedzia; 8 dzieci w wieku 3-15 lat, 12 kobiet) rozstrzelani przez Wehrmacht, żąndarmerię i policję, jako podejrzani o działalność podziemną. Pochowani na cmentarzu w Woli Gułowskiej 

Grób zamordowanych w Lendzie Wielkim, na cmentarzu w Turzystwie

 

Pomnik w Lendzie Wielkim
Toczyska 1943.02.14 4 rolników z Toczysk rozstrzelanych przez żandarmerię. Pochowani na cmentarzu w Stoczku
Wola Kisielska 1943.03.13 2 kobiety i 3 mężczyzn z Woli Kisielskiej rozstrzelani przez żandarmerię. Pochowani na cmentarzu w Stoczku
Oszczepalin A 1943.04 7 Żydów z Oszczepalina rozstrzelanych przez gestapo. Zwłoki zakopano w polu.
Oszczepalin B 1943.06 13 osób z Oszczepalina rozstrzelanych przez SS jako podejrzani o bandytyzm. Pochowani na cmentarzu w Woli Osowińskiej

 

Toczyska 1943.06.15 5 rolników z Toczysk rozstrzelanych przez żandarmerię. Pochowani na cmentarzu w Stoczku
Wojcieszków 1943.07 3 kobiety i 5 mężczyzn z Wojcieszkowa rozstrzelani przez SS jako podejrzani o napady rabunkowe. Pochowani na cmentarzu
Wojcieszków 1943.08 13 Żydów z Wojcieszkowa rozstrzelanych przez Żandarmerię. Zwłoki zakopano w polu.
Role 1943.08.06 12 osób z Roli, w tym 8 miesięczne dziecko i 6 kobiet, (nazwiska ustalono) rozstrzelanych przez żandarmerię z Łukowa. Zwłoki pochowano na cmentarzu w Łukowie
Pieńki 1943.08.25 Rolnik z Pieńków (nazwisko ustalono) rozstrzelany przez policję niemiecką. Zwłoki zakopano w polu, później ekshumowano i pochowano na cmentarzu
Wola Gułowska 1943.10 2 Żydów i jeniec radziecki schwytani i rozstrzelani podczas obławy przez SS i gestapo. Zwłoki Żydów pochowano na cmentarzu w Adamowie, jeńca zakopano w lesie.

Pomnik na kirkucie w Adamowie
Wola Okrzejska 1943.11.11 30 Żydów rozstrzelanych w Woli Okrzejskiej pochowanych w polu.

Pomnik w Woli Okrzejskiej
Leonardów 1943.11.11 4 rolników z Leonardowa rozstrzelanych przez policję niemiecką jako podejrzanych o bandytyzm. Pochowani na cmentarzu w Serokomli.
Borowina 1943.12.23 10 osób przywiezionych z Łukowa. Rozstrzelani przez żandarmerię, 4 zwłoki zakopano w polu, resztę rodziny zabrały do Dąbia, Sieńciaszek i Wojcieszkowa (?)

Pomnik w Borowinie

Czytaj więcej

 

Miastków 1944.01.06 5 rolników z Wnętrznego, rozstrzelani przez policję niemiecką. Zwłoki zakopano w parku, później ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Wandowie.
Nowy Świat 1944.02.09 Gestapo rozstrzelało 2 rolników i szewca z Nowego Świata. Zwłoki zakopano w polu, w 1944 po ekshumacji pochowano na cmentarzu w Wilczyskach
Róża Podgórna 1944.02.12 3 rolników z Róży Podgórnej rozstrzelanych przez gestapo. Pochowani na cmentarzu w Stoczku

Grób na cmentarzu w Stoczku Łukowskim
Kobiałki Stare 1944.02.13 2 mężczyzn ze Stoczka, 1 z Kobiałek Starych i 1 z Woli Kisielskiej rozstrzelano przez żandarmerię, jako podejrzani o posiadanie broni. Zwłoki zakopano w polu, później ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Stoczku.
Feliksin 1944.03.15 16 osób (9 z Feliksina, 1 z Dąbrowy, 1 z Hordzieżki), w tym dziecko lat 2, 2 kobiety, 7 rolników i młynarz rozstrzelani przez żandarmerię. 6 zwłok spalono wraz z domem, pozostałe zwłoki oraz resztę zwęglonych zwłok pochowano na cmentarzach w Okrzei i Wojcieszkowie.

Pamiątkowa tablica przy kapliczce w Feliksinie

Czytaj więcej

Stara Huta 1944.03.15 3 osoby – 2 z Gęsiej Wólki i 1 ze Stryja – rozstrzelane przez żandarmerię. Pochowani w polu, po ekshumacji na cmentarzu w Okrzei.

Miejsce mordu
Grób na cmentarzu w Okrzei

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Wola Kisielska 1944.04.15 4 mężczyzn z Woli Kisielskiej zastrzeleni przez żandarmerię w odwecie za postrzelenie przez partyzantów 2 żandarmów z Żelechowa, Pochowani na cmentarzu w Stoczku
Jamielnik Kolonia 1944.04.17 4 osoby ( 3 z Jamielnika Kolonii, 1 z Jamielnika Starego, 2 rolników, 2 stolarzy) rozstrzelane przez żandarmerię. Pochowani na cmentarzu w Stoczku

Grób zamordowanych, na cmentarzu w Stoczku Łukowskim
Wólka Ciechomska 1944.04.26 8 rolników zastrzelonych przez żandarmerię z Żelechowa. Pochowani w lesie, po ekshumacji przeniesiono na cmentarz w Wilczyskach.

Grób Kazimierza Wiesień na cmentarzu w Wilczyskach
Jamielnik Nowy 1944.11.15 4 rolników i stolarz z Jamielnika Nowego rozstrzelani przez gestapo. Pochowani na cmentarzu w Stoczku
Róża Podgórna 1944.11.15 2 robotników, kobieta i roczne dziecko rozstrzelani przez gestapo. Pochowani na cmentarzu w Stoczku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.