Cmentarze z I wojny światowej w powiecie łukowskim


W 1915 roku przez powiat łukowski przetoczył się front. Napierająca armia niemiecka i austro-węgierska stoczyła na tym terenie kilka bitew i potyczek z wycofującą się armią rosyjską.
Poległych chowano w miejscu bitew i potyczek, w grobach masowych lub pojedynczych. W latach 20-tych i 30-tych dokonywano ewidencji i opisów miejsc pochówków. Często już wtedy były one zaniedbane i zniszczone. Na lata 30-te zaplanowano też akcje komasacyjne. Dokonano wtedy dokładnych pomiarów i szkiców miejsc pochówków. Szacowano także koszty ekshumacji i prac.
Dane z lat 20-tych mowią o 1407 mogiłach na 28 cmentarzach wojennych w powiecie łukowskim.

Trudno dziś powiedzieć czy rzeczywiście do wszystkich komasacji doszło,  Do dziś zachowały się cmentarze w Łukowie na Łapiguzie, kwatera wojenna w Jedlance, a także pojedyncze groby na niektórych cmentarzach parafialnych.

Wykaz niemieckich cmentarzy wojennych w powiecie łukowskim 1922

Lp Nazwa miejscowości Gmina Rodzaj i ilość niemieckich cmentarzy wojennych Uwagi
oddzielne cmentarze wojenne cmentarze wojenne położone na cment. paraf.
1 Łuków Łapiguz Łuków 1 cm. woj.   austr. i ros.
2 Jedlanka Tuchowicz 1 cm. woj.   austr. i ros.
3 Jedlanka Tuchowicz 1 cm. woj.    
4 Jedlanka Chrusty Tuchowicz 1 cm. woj.   ros.
5 Jedlanka Piaski Tuchowicz 1 cm. woj.    
6 Jedlanka Szyszki Tuchowicz 1 cm. woj.    
7 Stoczek Prawda 1 cm. woj. 1 na katol. austr. ros. brak ogrodzenia
8 Kobiałki Prawda 1 cm. woj.    
9 Róża Prawda 1 cm. woj.    
10 Powały Mysłów 1 cm. woj.    
11 Adamów Gułów      
12 przy Wnętrznem       mogiły polne, brak ogrodzenia
13 Radoryż Kościelny Radoryż      
14 Prawda Nowa Prawda     mogiły polne


Wykaz cmentarzy wojennych Województwa Lubelskiego rok 1924 – 1925 po 1.4.1925

Lp Miejscowość Gmina Cmentarz / dzielnica Ilość mogił
1 Łuków – Łapiguz Łuków cmentarz wojenny 1244 mogił
2 Jedlanka Tuchowicz cmentarz wojenny 24 mogiły
3 Szyszki Tuchowicz cmentarz wojenny 6 mogił
4 Piaski Tuchowicz cmentarz wojenny 3 mogiły
5 Chrusty I Tuchowicz cmentarz wojenny 2 mogiły
6 Chrusty II Tuchowicz cmentarz wojenny 3 mogiły
7 Kock Kock dzielnica wojenna 23 mogiły
8 Jakusze Jakusze cmentarz wojenny 25 mogił
9 Karwów Celiny cmentarz wojenny 16 mogił
10 Szaniawy-Matysy Trzebieszów cmentarz wojenny 8 mogił
11 Kobiałki Prawda cmentarz wojenny 1 kopiec masowy
12 Róża Prawda cmentarz wojenny 4 mogiły
13 Kamionka Mysłów cmentarz wojenny 1 kopiec masowy
14 Powały Mysłów cmentarz wojenny 2 mogiły
15 Sobole Ulan cmentarz wojenny 8 mogił
16 Sętki Ulan cmentarz wojenny 2 mogiły
17 Talczyn Białobrzegi cmentarz wojenny 2 mogiły
18 Tchórzew Białobrzegi cmentarz wojenny 2 mogiły
19 Ruda Białobrzegi cmentarz wojenny 2 mogiły
20 Krzywda Radoryż cmentarz wojenny 2 mogiły
21 Radoryż Radoryż dzielnica wojenna 8 mogił
22 Celiny Celiny cmentarz wojenny 3 mogiły
23 Popławy Celiny cmentarz wojenny 3 mogiły
24 Ulan Ulan dzielnica wojenna 1 mogiła
25 Zofibór Ulan dzielnica wojenna 2 mogiły
26 Łuków Łuków dzielnica wojenna 2 mogiły
27 Wojcieszków Wojcieszków dzielnica wojenna 2 mogiły
28 Serokomla Wojcieszków dzielnica wojenna 6 mogił
        1407 mogił

 

 

Sprawozdanie w sprawie ogrodzenia cmentarzy wojennych w pow. Łukowskim z 29.07.1925

L/p Miejscowość Gmina Rodzaj i stan ogrodzenia Wymiary ogrodzenia cmentarza
1. Ruda Białobrzegi barjerka drewniana w stanie średnim 2,2 x 2,1 x 0,80
2. Tchórzew Białobrzegi barjerka drewniana w stanie średnim 2,2 x 1,2 x 0,8
3. Tchórzew Białobrzegi parkan drewn., stan średni 2,1 x 1,2 x 0,9
4. Celiny Celiny ogrodzenie zniszczone 4,5 x 3,0 x 1,0
5. Karwów Celiny ogrodzenie zniszczone 15 x 9 x 1,0
6 Nurzyna Celiny parkan drewn., stan średni 3 x 2 x1
7. Popławy Celiny parkan drewn., stan średni 8 x 3 1
8. Popławy Celiny parkan drewn., stan średni 3 x 2 1
9. Popławy Dąbie wymagają całkowitego ogrodzenia 4/2 x 1 x 1
10. Kownatki Gołąbki parkan drewn., stan średni 3,7 x 5 x 0,60
11. Zarzecz Gołąbki w stanie złym 5 x 3 x 0,6
12. Dminin Gołąbki płot drewniany w stanie dobrym 5 x 1,0 x 0,8
13. Jakusze Jakusze Grób murow. z kamieni wymaga całkowitego remontu 35,5 x 11,0 x 0,68
14. maj. Jarczew Jarczew ogrodzenie drewn., stan dobry 4 x 2 x 0.70
15.   Krasusy ogrodzenie drewn., stan średni 5,5 x 5 x 0,7
16. folw. Kawęczyn Łysobyki ogrodzenie potrzebne nowe 8 x 5,1 x 1,5
17. osada Drewnik Łysobyki ogrodzenie potrzebne nowe 2,5 x 1 x 1
18. folw. Podlodów Łysobyki ogrodzenie w dobrym stanie 4 x 3,7 x 1,1
19. kol. Sąsiadka Łysobyki ogrodzenie w dobrym stanie 2,7 x 1,6 x 1
20. Zielony Kąt Łysobyki ogrodzenie w dobrym stanie 2,7 x 2 x 1
21. Kamień Mysłów drewniane, stan średni 3 x 2 x 1
22. Ostrów Mysłów drewniane, stan średni 2 x 2 x 1
23. Powały Mysłów drewniane, stan średni 2 x 2 x 1
24. Kamionka Mysłów drewniane, stan średni 3 x 2 x 1 
25. Aleksandrów Mysłów ogrodz. z kamienia, stan dobry 3 x 2 x 1
26. Wnętrzne Mysłów ogrodz. drewn. w stanie średnim  
27. Róża Stara Prawda z kamienia potrzebny remont 6 x 7 x 1
28. Kobiałki Stare Prawda z kamienia potrzebny remont 6 x 6 x 1
29. Dębek Prawda parkan dębowy potrzebny remont 7,5 x 3 x 1
30. Zaskwiera Prawda parkan dębowy potrzebny remont 4,5 x 3 x 1
31. Zabiele Zaskwira Prawda parkan dębowy potrzebny remont 4,3 x 3 x
32. Prawda Nowa Prawda parkan dębowy potrzebny remont 4,3 x 3 x 1
33. Rosy Prawda dębowy parkan, potrzebny remont 4,5 x 3,0 x 1,0
34. maj. Kujawy Stanin drewn. barjerka w dobrym stanie 3 x 3 x 1,5
35. Władysławów Serokomla parkan sosnowy w stanie dobrym 2 x 5 x 0,80
36. Budziski (Budziska) Serokomla parkan sosnowy w stanie dobrym 2 x 1,5 x 1,5
37 Budziski (Budziska) Serokomla parkan sosnowy w stanie dobrym 2 x 1,5 x 1,5
38. Skrzyszew Skrzyszew parkan sosnowy w stanie dobrym 2 x 1,5 x 1,5
39. Żyłki-Kozły Skrzyszew parkan sosnowy w stanie dobrym  
40. Zakrzew Skrzyszew grób nie ogrodzony 7 x 6,6 x 0,50
41. Szaniawy Matysy Trzebieszów mur z kamienia, stan dobry 13 x 12 x 0,90
42. kol. Sętki Ulan drewn. barjerka stan dobry 2,5 x 2 x 0,5
43. Sobole Ulan drewn. barjerka stan dobry 7,0 x 2,0 x 0,5
44. Niedźwiadka Tuchowicz ogrodzenia nie ma 2,5 x 1,5 x 0,7
45. Niedźwiadka Tuchowicz barjerka drewn., stan zły 2,5 x 1,5 x 0,7
46. Niedźwiadka Tuchowicz ogrodzenia nie ma 2,5 x 1,5 x 0,7
47. Niedźwiadka Tuchowicz ogrodzenia nie ma 2,5 x 1,5 x 0,7
48. Kol. Witoldów Tuchowicz ogrodzenia nie ma 3 x 1,5 x 0,7
49. Szyszki Tuchowicz ogrodzenia nie ma 3 x 4 x 0,7
50. Szyszki Tuchowicz ogrodzenia nie ma 3 x 4 x 0,7
51. Chrósty Tuchowicz ogrodzenie w stanie dobrym 8,5 x 8,5 x 0,7
52. Chrósty Tuchowicz barjerka w stanie złym 4,4 x 4,4 x 0,7
53. Jedlanka Tuchowicz barjerka w stanie średnim 3 x 3 x 0,7
54. Jedlanka Tuchowicz Parkan kamienny w stanie dobrym 9 x 6 x 1
55. Jedlanka Tuchowicz Ogrodzenia niema 8 x 3 x 0,7
56. Jedlanka Tuchowicz Ogrodzenia niema 3,5 x 7,8 x 0,7
57. Jedlanka Tuchowicz Ogrodzenia niema 5,8 x 4 x 0,7
58. Jedlanka Tuchowicz Ogrodzenia niema 6,4 x 3,5 x 0,7
59. Jedlanka Tuchowicz Parkan kamienny, stan dobry 7 x 5 x 0,7
60 Jedlanka Tuchowicz Parkan kamienny, stan dobry 18,5 x 7,5 x 1
         

 

W 1928 roku Poselstwo Niemieckie nadesłało do Ministerstwa Robót Publicznych wykaz nieuporządkowanych cmentarzy wojennych. W związku z tym Urząd Wojewódzki w Lublinie został zobowiązany do uporządkowania miejsc pochówków, lub nadesłania spisu już uporządkowanych cmentarzy.
W spisie znalazły się następujące miejsca pochówków wojennych na terenie powiatu łukowskiego

 

Lp Miejscowość Stan cmentarza
1 Adamów Cmentarz katolicki. Brak ogrodzenia i znaków, mogiła już niewidoczna
2 Dembek Mogiła pojedyńcza w parku przy młynie wodny,. Znak uszkodzony
3 Jedlanka Grupa mogił przy drodze do miejscowości Suszki. Mur uszkodzony, mogiły zapadnięte
4 Jedlanka Grupa mogił przy drodze do miejscowości Chrusty/ Brak ogrodzenia.
5 Jedlanka Grupa mogił przy drodze do miejscowości Chrusty w lesie. Ogrodzenie uszkodzone
6 Kamionka Cmentarz żołnierski. Mur uszkodzony
7 Kobiałki Grupa mogił. Mur uszkodzony, brak znaków
8 Kock Cmentarz katolicki. Parkan uszkodzony, kilka mogił zapadniętych
9 Łuków – Lapidow Cmentarz wojskowy. Parkan uszkodzony, brak drzwi. W kaplicy dużo szyb pobitych
10 Miastków Cmentarz katolicki. Brak ogrodzenia, mogiły zapadnięte
11 Ostrów przy Wnetrzne Mogiła polna. Ogrodzenie i mogiła zniszczona
12 Powały Grupa mogił. Brak ogrodzenia i znaków. Mogiły zapadnięte
13 Prawda – Nowa Mogiły polne. Parkan uszkodzony, mogiły zapadnięte
14 Radorys – Koscielny Cmentarz katolicki. Brak ogrodzenia
15 Rossa Mogiły polne o 500 m. a płd/ w lesie, 1 mogiłą nieogrodzona, kopiec zniszczony
16 Roza – Gorna Grupa mogił. Mur uszkodzony, 1 mogiła zapadnięta
17 Toczek Cmentarz katolicki. Brak ogrodzenia, mogiła zapadnięta
18 Szyszki Mogiły polne. Brak ogrodzenia, kopiec zapadnięty, znaki uszkodzone.
19 Wilczyska Cmentarz katolicki. Mogiły zapadnięte

 

Wykaz cmentarzy przedwojennych i wojennych oraz mogił, w których pochowani są żołnierze armji rosyjskiej na terenie powiatu łukowskiego z 1928 roku

 

L.p. Gmina Miejscowość Cmentarz przedwojenny Cmentarz wojenny Mog. zbior. Stan cmentarza Uwagi
1. Gołąbki Szaniawy Matysy mogiły w polu 1 mog. doprowadzone do należytego porządku  
2. Łysobyki Zielony Kąt mogiły w polu 1 mog. doprowadzone do należytego porządku  
3. Łysobyki folw. Podlodówka mogiły w polu 1 mog. doprowadzone do należytego porządku  
4. Łysobyki kol. Sąsiadka mogiły w polu 1 mog. doprowadzone do należytego porządku  
5. Łysobyki kol. Kawęczyn mogiły w polu 1 mog. doprowadzone do należytego porządku  
6. Prawda Prawda mogiły w polu 1 mog. zbior. doprowadzone do należytego porządku pochow. ros. i niemcy
7. Prawda Zabiele mogiły w polu 1 mog. doprowadzone do należytego porządku  
8. Radoryż Krzywda mogiły w polu 2 mog. doprowadzone do należytego porządku przy stacji
9. Serokomla Zakępie mogiły w polu 1 mog. doprowadzone do należytego porządku  
10. Serokomla Władysławów mogiły w polu 2 mog. doprowadzone do należytego porządku  
11. Serokomla Bronisławów mogiły w polu 2 mog. doprowadzone do należytego porządku  
12. Trzebieszów Jakusze 1 doprowadzone do należytego porządku pochow, ros. i austr.
13. Trzebieszów Grochówka mogiły w polu 1 doprowadzone do należytego porządku żołn. ros.
14. Trzebieszów Tęczki mogiły w polu 1 doprowadzone do należytego porządku ofic. ros.
15. Trzebieszów Kurów mogiły w polu 1 doprowadzone do należytego porządku ofic. ros.
16. Tuchowicz Niedźwiedź mogiły w polu 4 doprowadzone do należytego porządku  
17. Tuchowicz Szyszki mogiły w polu 6 doprowadzone do należytego porządku  
18. Tuchowicz Jedlanka mogiły w polu 1 doprowadzone do należytego porządku 38 ros
19. Ulan Sętki mogiły w polu 2 doprowadzone do należytego porządku  
20. Ulan Sobole mogiły w polu 8 doprowadzone do należytego porządku 8 ros.
21. Wojcieszków Wola Ossowińska mogiły w polu 1 doprowadzone do należytego porządku  

 

2 marca 1928 starosta łukowski wystosował pismo do Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Lublinie

Donoszę, że na terenie pow. Łukowskiego przedwojennych cmentarzy wojskowych b.armji rosyjskiej /garnizonowych/ niema, bowiem rosyjscy żołnierze byli chowani na cmentarzu katolickim w Łukowie, w kwadrze przeznaczonej do chowania prawosławnych.
Co do cmentarzy wojennych, to niemcy w roku 1916 założyli w Łukowie na przedmieściu ŁApiguz, cmentarz wojenny i pobudowali tam kaplicę.
Na cmentarzu tym, będącyym od czasu rozbrojenia niemców pod zarządem Dowództwa Garnizonu w Łukowie są pochowani polacy, niemcy, austryjacy, rosjanie, polegli w wojnie światowej.
Dalej znajdują się na terenie powiatu Łukowskiego

– w gminie Białobrzegi
    – pod wsią Tchórzew – Góra Siarczyńska – 1 grób pojedynczy żołnierza armji austr.
    – pod wsią Tchórzew – Las – Chrosty – 1 grób pojedynczy żołnierza armji austr.
    – pod wsią Ruda – 1 grób legjonisty
    – pod wsią Plebanka – pochowanych dwóch rosjan
    – pod wsią Annówka – 1 grób – żołnierz armji bolszewickiej

– w gminie Celiny
    – we wsi Celiny – mogiły zbiorowe – pochowanych 6 żołnierzy armji austryjackiej
    – we wsi Popławy – mogiły zbiorowe – pochowanych 4 żołnierzy armji austryjackiej

– w gminie Dąbie

– 1 grób we wsi Biardy – pochowany żołnierz armji bolszewickiej
    – 1 grób we wsi Kryńszczak II – pochowany żołnierz armji bolszewickiej

– w gminie Gołąbki
    – mogiła zbiorowa we wsi Szaniawy Matysy – pochowani żołnierze armji rosyjskiej / prawosławni/ i austryjackiej
    – mogiła zbiorowa we wsi Kownatki – pochowanych 10-ciu żołnierzy armji austryjackiej
    – mogiła zbiorowa we wsi Dminin – pochowanych 5-ciu żołnierzy armji austryjackiej
    – 1 grób we wsi Zarzec – żołnierza austr.

– w gminie Gułów
    – 1 mogiła na cmentarzu grzebalnym

– w gminie Jarczew
    – w lesie majątku Jarczew – grób żołnierza armji bolszewickiej

– w gminie Łysobyki
    – pod wsią Zielony Kąt – 1 grób żołnierz armji rosyjskiej prawosławni
    – pod folw. Podlodówka – 1 grób żołnierz armji rosyjskiej prawosławni
    – pod kol. Sąsiadka – 1 grób żołnierz armji rosyjskiej prawosławni
    – pod kol w. Kawęczyn – 1 grób żołnierz armji rosyjskiej prawosławni

– w gminie Prawda
    – 1 mogiła zbiorowa we wsi Prawda – pochowani żołnierze armji niemieckiej i rosyjskiej
    – 2 mogiły zbiorowe we wsi Zabiele, pochowani żołnierze armji niemieckiej
    – 1 mogiła zbiorowa we wsi Dąbek, pochowani żołnierze armji niemieckiej
    – 1 mogiła zbiorowa we wsi Kobiałki,  pochowani żołnierze armji niemieckiej
    – 1 mogiła zbiorowe we wsi Róża, pochowani żołnierze armji niemieckiej
    – 2 mogiły zbiorowe we wsi Rosy,  pochowani żołnierze armji niemieckiej
    – 1 grób żołnierza bolszewickiego
    – 1 grób żołnierza bolszewickiego we wsi Januszówka

– w gminie Mysłów   

– 1 mogiła we wsi Powały – pochowani żołnierze armji niemieckiej
    – 1 mogiła we wsi Kamionka – pochowani żołnierze armji niemieckiej
    – 1 mogiła we wsi Ostrów – pochowani żołnierze armji niemieckiej
    – 1 mogiła we wsi  Kamień – pochowani żołnierze armji niemieckiej

 

– w gminie Radoryż
    – 2 groby rosjan przy stacji Krzywda

– w gminie Serokomla
    – 1 grób we wsi Zakępie – pochowany żołnierz rosyjski
    – 2 groby we wsi Władysławów – pochowanych dwuch żołnierzy rosyjskich
    – 2 groby we wsi Bronisławów – pochowanych dwuch żołnierzy rosyjskich

– w gminie Stanin
    – we wsi Stanin – 1 grób żołnierza rosyjskiego

– w gminie Trzebieszów
    – we wsi Jakusze – cmentarz wojenny, na którym pochowani są austryjacy i rosjanie
    – 1 grób we wsi Grochówka żołnierza rosyjskiego
    – 1 grób we wsi Tęczki, oficera rosyjskiego
    – 1 grób we wsi Kurów, oficera

– w gminie Tuchowicz
    – we wsi Niedźwiedź – pochowanych 4 rosjan
    – we wsi Szyszki – pochowanych 6 risjan
    – we wsi Jedlanka /mogiła wspólna/ pochowanych 38 rosjan

– w gminie Ulan
    – dwie mogiły pod wsią Sętki, pochowani rosjanie
    – cmentarzyk pod wsią Sobole – pochownych 8-miu rosjan

– w gminie Wojcieszków
    – pojedyncza mogiła przy folw. Wola Ossowińska – pochowany żołnierz rosyjski
    – pojedyncza mogiła przy Kościółku w Szczałbie – pochowany żołnierz armji austryjackiej.

Cmentarze i mogiły zostały doprowadzone do należytego stanu

                STAROSTA   
                wz /Tokarski/

 

W 1932 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło przedłożony przez Lubelski Urząd Wojewódzki ogólny plan komasacji cmentarzy wojennych i robót remontowych na cmentarzach wojennych na obszarze województwa lubelskiego. Całość robót zaplanowano na okres 5 lat – do 1937 roku. Prace w powiecie łukowskim miały sie odbywać w roku 1936 (inne zestawienie mówi o planowanym zakończeniu prac w 1933 roku) Koszt komasacji oszacowano na 1295 zł, a koszt robót remontowych na 3890 zł.
Zestawienia podają, że przed komasacją było 12 cmentarzy, a po niej miało ich być 4. Przed komasacją było 569 mogił pojedynczych i 91 zbiorowych. Po komasacji miało ich być odpowiednio 496 i 65.
W innym zestawieniu podano, że w powiecie łukowskim należy usypać 1037 grobów pojedynczych i zbiorowych , ustawić 318 znaków mogilnych, naprawić 465 metrów bieżących ogrodzenia, wykonać 150 metrów bieżących ogrodzenia.

 

Plan komasacji cmentarzy wojennych w powiecie łukowskim.

Lp. Gmina Cmentarze zakwalifikowane do przeniesienia Przybliżone koszta przeniesienia Cmentarze przeznaczone na zbiorowe
Miejscowość lub Nr. cmentarza Ilość mogił Ilość zwłok Gmina Miejscowość, nazwa lub. Nr. cmentarzem na który będą przeniesione groby z cmentarza wymienionego w rubryce 3-ej Położenie cmentarza przeznaczonego na cmentarz zbiorowy, na gruntach państwowych, parafjalnych, prywatnych i t.p.
pojed. mas. znanych nieznanych
1. Gołąbki
/w Łazach/
Kownatki   1   13 50 Łuków Łapiguz w polu. cment. wojen. na gruncie państwa
2. Gołąbki
/w Łazach/
Szaniawy Matysy 4 1 9 25 150 Łuków Łapiguz w polu. cment. wojen. na gruncie państwa
3. Gołąbki
/w Łazach/
Dminin 1 3 20 Łuków Łapiguz w polu. cment. wojen. na gruncie państwa
4. Celiny Karwów 12 4 12 13 200 Łuków Łapiguz w polu. cment. wojen. na gruncie państwa
5. Trzebieszów Jakusze 25 3 21 20 250 Trzebieszów Trzebieszów Cmentarz parafjalny w polu
6. Trzebieszów Kurów 1 1 10 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
7. Trzebieszów Jarczew 3 1 2 15 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
8. Tuchowicz Jedlanka N 1 2 11 30 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
9. Tuchowicz Jedlanka N 2 1 8 30 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
10. Tuchowicz Jedlanka N 3 1 3 15 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
11. Tuchowicz Jedlanka N 4 1 6 30 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
12. Tuchowicz Jedlanka /cm. wojen. przy szkole / 21 6 19 32 250 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
13. Tuchowicz Chrusty 1 5 10 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
14. Tuchowicz Niedźwiadka 4 4 35 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
15. Tuchowicz Szyszki 2 21 40 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
16. Tuchowicz Witoldów 1 10 25 Tuchowicz Tuchowicz Cmentarz parafjalny w polu
17. Mysłów Kamień 3 2 1 25 m. Stoczek m. Stoczek Cmentarz parafjalny w polu
18. Mysłów Kamionka N 7 1 4 20 m. Stoczek m. Stoczek Cmentarz parafjalny w polu
19. Mysłów Powały 2 2 10 m. Stoczek m. Stoczek Cmentarz parafjalny w polu
20. Mysłów Wnętrzne 1 1 3 15 m. Stoczek m. Stoczek Cmentarz parafjalny w polu
21. Prawda Róża 7 12 35 m. Stoczek m. Stoczek Cmentarz parafjalny w polu
22. Prawda Kobiałki 1 3 20 m. Stoczek m. Stoczek Cmentarz parafjalny w polu
23. Prawda Zabiele 1 1 5 m. Stoczek m. Stoczek Cmentarz parafjalny w polu
24. Prawda Zaskwira 1 1 5 m. Stoczek m. Stoczek Cmentarz parafjalny w polu
25. Prawda Prawda 2 1 1 10 m. Stoczek m. Stoczek Cmentarz parafjalny w polu
26. Serokomla Budziska 1 1 5 Serokomla Serokomla Cmentarz parafjalny w polu
27. Serokomla Charlejów 1 1 1 10 Serokomla Serokomla Cmentarz parafjalny w polu
28. Serokomla kol. Władysławów 1 1 1 5 Serokomla Serokomla Cmentarz parafjalny w polu
29. Radoryż St. Krzywda 2 25 Radoryż Radoryż Kość. Cmentarz parafjalny w polu
30. Łysobyki Podlodów 1 2 10 Kock Kock Cmentarz parafjalny /dzielnica wojenna/ za miastem
31. Łysobyki Zielony Kąt 1 1 2 5 Kock Kock Cmentarz parafjalny /dzielnica wojenna/ za miastem
32. Łysobyki Drewnik 1 1 5 Kock Kock Cmentarz parafjalny /dzielnica wojenna/ za miastem
33. Łysobyki Kawenczyn 2 1 1 15 Kock Kock Cmentarz parafjalny /dzielnica wojenna/ za miastem
34. Łysobyki Fernandynów 1 1 10 Kock Kock Cmentarz parafjalny /dzielnica wojenna/ za miastem
RAZEM 97 29 108 175 1295      

 

PLAN robót remontowych na cmentarzach wojennych w powiecie Łukowskim /nie objętych planem komasacji/
Przypuszczalny termin wykonania wrzesień 1933 r.

OGÓLNE ZESTAWIENIE POTRZEBNYCH ROBÓT I KOSZTÓW   
ogrodzenie m.b. 150
naprawa ogrodzeń m.b. 475
usypanie pagórków mogilnych szt. 1037
wykonanie znaków mogilnych szt. 318
Przypuszczalne koszty ogólne wykonania zł. 3.890

 

L.p Gmina Miejscowość, nazwa lub Nr. cmentarza wymagającego remontu Jakie roboty należy wykonać Przybliżony koszt wykonania robót
1 Łuków Łapiguz Naprawa ogrodz. mb 475
Wykonanie znaków 200
Usypanie mogił 919
/z dr. kantowego/ 2.500
2 Łuków Łuków Usypanie mogił 2
Wykonanie znaków 2
10
3 Łuków Łuków Usypanie mogił 19
Wykonanie znaków 19
120
4 Ulan Ulan Usypanie mogił 1
Wykonanie znaków 1
10
5 Trzebieszów Trzebieszów Usypanie mogił 28
Wykonanie znaków 28
Ogrodzenie m.b. 30
350
6 Łuków Zofibór Usypanie mogił 4
Wykonanie znaków 4
25
7 Mysłów Wilczyska Usypanie mogił 2
Wykonanie znaków 2
20
8 Tuchowicz Tuchowicz Usypanie mogił 30
Wykonanie znaków 30
150
9 Stoczek Stoczek Usypanie mogił 3
Wykonanie znaków 3
20
10 Serokomla Serokomla Usypanie mogił 3
Wykonanie znaków 3
15
11 Radoryż Radoryż Kościelny Usypanie mogił 3
Wykonanie znaków 3
20
12 Kock Kock Ogrodzenie m.b. 120
Usypanie mogił 23
Wykonanie znaków 23
650
      RAZEM 3.890 zł

Wykorzystano materiały archiwalne Archiwum Państwowego w Lublinie

Zachowano oryginalną pisownię

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.