Powiat łukowski gore !

Pierwsza straż ogniowa w XIX wieku na terenie powiatu powstała po kilkuletnich staraniach w Łukowie Na prowincji na zorganizowaną obronę przed ogniem trzeba było czekać do początku XX wieku. Stopniowo powstawały straże w Szczygłach Górnych (1908), Tuchowiczu (1912), Stoczku Łukowskim (1916), Trzebieszowie (1916),Adamowie (1918), Szaniawach Matysach (1918)
Wcześniej z żywiołem mieszkańcy musieli radzić sami przy pomocy bosaków, tłumnic, wiader. Tylko nieliczne majątki dysponowały specjalnymi sikawkami, które w razie pożaru w sąsiednich wioskach były do nich dysponowane. A pożarów nie brakowało.

W wyniku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, podpaleń, nienależytej opieki nad dziećmi, niesprawnych kominów, od uderzenia pioruna płonęły wsie, miasteczka, domy, zabudowania gospodarcze, tartaki, karczmy, kościoły. Często przyczyny pożaru nie udało się ustalić.
Z powodu gęstej zabudowy, wykorzystania do budowy drewna i słomy, prymitywnych narzędzi do gaszenia,  ogień rozprzestrzeniał się szybko i obejmował sąsiednie zabudowania. Często walka z żywiołem ograniczała się do obrony sąsiednich gospodarstw, a pogorzelcy tracili dorobek życia.
Już w połowie XIX wieku zgłaszano budynki do ubezpieczenia od ognia a Dyrekcya Ubezpieczeń wypłacała należne za straty kwoty.

dav

Jeśli udało się ustalić sprawcę pożaru, był on karany aresztem, który mógł być zamieniony na karę chłosty. Winny, jeśli dysponował odpowiednimi funduszami, musiał też pokryć straty wynikłe z pogorzeli. W 1859 roku Ewa Kisielowa z Sarnowa przyznała się do spowodowania pożaru. Została skazana na 7 dni ograniczenia wolności, które zamieniono na chłostę. Karę wykonano.

Dokument z Sądu Policji Poprawczej

Niektóre pożary w XIX wieku w powiecie łukowskim

Rok Data pożaru Miejscowość Straty
1819 08.07.1819 Prawda pogorzel
1821 23/24.09.1821 Dąbie
zgorzały zabudowania 15,16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31
1822 22.04.1822 Trzebieszów pogorzel
1823 13.07.1823 Role pogorzel
1823 16.07.1823 Role pogorzel
1824 21/22.07.1824 Łuków
pogorzel zabudowań II klasy
1824 10.09.1924 Jamielnik pogorzel
1824 06.11.1824 Jedlanka pogorzel
1826 15.04.1826 Wola Okrzejska pogorzel
1826 17/18.06.1826 Okrzeja pogorzel
1831 29.08.1831 Łuków pogorzel
1843 10.11.1843 Osiny pogorzel
1843 06.12.1843 Zalesie pogorzel
1844 18.11.1844 Hordzieżka pogorzel
1844 08.12.1844 Zagoździe pogorzel
1844 28.12.1844 Adamów pogorzel
1844 29.01.1844 Adamów pogorzel
1844 15.02.1844 Mizary pogorzel
1844 17.02.1844 Jagodne pogorzel
1844 01.04.1844 Jeleniec pogorzel
1844 25.04.1844 Gęsia Wólka pogorzel
1844 07.05.1844 Hordzieżka pogorzel
1844 14.05.1844 Kosuty pogorzel
1844 22.05.1844 Łazy pogorzel
1844 27.05.1844 Gręzówka pogorzel
1844 08.12.1844 Trzebieszów pogorzel
1845 10.02.1845 Lisikierz pogorzel
1845 25.02.1845 Niedźwiadka pogorzel
1845 21.04.1845 Stoczek pogorzel
1845 04.06.1845 Toczyska pogorzel
1845 22.08.1845 Dąbrowa pogorzel
1845 04.09.1845 Wnętrzne pogorzel
1845 30.10.1845 Wierzejki pogorzel
1846 23.07.1846 Obelniki
dom mieszkalny,ubezpieczony na 250 rubli srebrnych, przyczyna nieznana
1846 21.05.1846 Gręzówka
owczarnia, oszacowna na 370 rs, spłonął ekonom Paweł Grzechotowski
1847 25.08.1847 Róża
dziewczynki 3 i 5 letnia pozostawione same w domu, zaprószyły ogień w słomie w łóżku i się udusiły, pięcioletnią dziewczynką była Maryanna Rogala
1849 kwiecień Jamielnik pogorzel
1849 kwiecień Błażejki pogorzel
1849 kwiecień Celiny pogorzel
1849 kwiecień Celiny
dwór drewniany, 9 stodół, 3 spichlerze, 3 szopy, 2 obory w części dworskie, a w części włościańskie, ubezpieczone na 490 rubli srebrnych,przyczyna nieznana
1849 kwiecień Adamów
dom mieszkalny, jako też stodół, obór, innych zabudowań do mieszczan należących, straty w zbożu i nieruchomościach wyniosły 686 rs., przyczyna pożaru nieznana
1858 30.01.1858 Łuków
pożar u Karoliny i Ignacego Idźkowskich
1858 15.05.1858 Okrzeja
3 poszkodowanych, odszkodowanie 76 rubli 25 kopiejek
1858 28.09.1858 Damianów
pożar u Józefa Obrompalskiego, odszkodowanie 40 rubli
1858 21.10.1858 Role
pożare u Pawła Nurzyńskiego, odszkodowanie 40 rubli
1860 grudzień Jakusze pogorzel
1863 04.03.1863 Gręzówka
spłonęła suszarnia i holendernia,z przyczyny niewyjaśnionej, znaczna część ilość siana, jęczmienia, słomy i żyta, ubezpieczone na 1,260 rubli srebrnych
1864 22.10.1864 Burzec
pożar domu drewnianego pod słomą Wincentego Kopyścia
1864 05.11.1864 Burzec
dom mieszkalny, drewniany, należący do Wojciecha Kopyścia
1865 10.04 Burzec pogorzel
1870 21.04.1870 Róża
dom i stajnia ubezpieczone na 1320 rubli
1870 29.11.1870 Krynka  
1873   Łuków
4 pożary, spłonęło 20 domów wartości 9865 rubli
1873   powiat łukowski
27 pożarów, spaliło się 131 domów, wartości 22 796 rubli, 3 powstały od pioruna, 1 z wady komina, 5 z nieostrożności, 19 z innych przyczyn
1881 22/23.09.1881 Soćki

tartak, sąsiednie zabudowania, materiał budowlany, straty oszacowano na kilkanaście tysięcy rubli

 
1881 kwiecień Łuków  
1881 20.07.1881 Łuków
Według różnych źródeł dach nad głową straciło do 500 do 700 mieszkańców. Różne są także szacunki co do ilości spalonych domów – jedne gazety z tego okresu podają, że spłonęło 40 domów i 10 częściowo, inne mówią o 150 domach.
Więcej o pożarze w Łukowie
1883 14.09.1883 Budziska
budynki gospodarcze dwóch włościan – podpalił Dawid Lipa
1885 czerwiec Adamów
132 stodoły, ustawione rzędem, oddalone od innych zabudowań, podpalaczem był złodziej koni, spłonął właściciel jednej ze stodół i dwóch parobków
1885 czerwiec Role
180 budynków mieszkalnych i gospodarczych, ubezpieczonych jedynie na 1/3 wartości
1886 12.05.1886 Ławki
5-letni Jan Dobrzyńki rozniecił ogień w lesie, zajęło się na nim ubranie i uległ spaleniu

1886 14.05.1886 Stoczek
7 domów z zabudowaniami, w skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem
1886 19.06.1886 Mikłusy
6 domów z zabudowaniami, podpalenie
1886 26.05.1886 Wola Bystrzycka
spłonęły zabudowania gospodarcze Łapińskiego, przyczyna nieznana
1886 28.5.1886 Grudź
dom Szai Fajerszatjn z zabudowaniami, podpalenie
 
1886 27.7.1886 Wandów młyn parowy
1886 8/9.7.1886 Kij
dwór,spichrz i inne budowle wraz z inwentarzem
1886 10.07.1886 Świdry
20 domów mieszkalnych i 40 innych budynków
1887 24/25.07.1881 Siedliska
spłonęło 10 domów mieszkalnych i kilkanaście gospodarczych
1888   Wojcieszków
zgorzał areszt gminny a w nim obłąkany mieszkaniec tej wsi Aleksander Dmochowski
1889 14.02.1889 Sarnów
spłonął niewykończony i nieubezpieczony młyn parowy Dmochowskiego, przyczyna nieznana, straty 16 tys rs
1889 lipiec Okrzeja
Spłonęło 120 domów, 158 zabudowań, dach na kościele i plebania, zginął 4-letni chłopiec
1889 lipiec Bystrzyca
10 domów i 5 budynków mieszkalnych
1889 7/8.07.1889 Wólka Domaszewska
60 budynków razem z inwentarzem i sprzętami gospodarskimi
1889 listopad Niedźwiadka
pożar strawił 12 zabudowań, straty 3 tys rs
1890 sierpień Ryżki
4 domy i 14 zabudowań, pożar zaczął się w stodole Stanisława Chudzika
1890 sierpień Radoryż
zabudowania gospodarskie
1890 listopad Gręzówka
spichrz zapełniony zbożem
1891 1/2.11.1891 Gołabki
Spłonął dom z zabudowaniami Jana Kota, w pożarze zginął syn właściciela 4-ro letni Władysław
1891   Wólka Domaszewska
Michał i Marcela K. podpalili zabudowania sąsiedzkie, spłonęło 16 domów i 23 zabudowania gospodraskie, zginął karczmarz Juda Karcman
 
1891 lipiec Celiny
spłonął dom i zabudowania gospodarskie – podpalenie
1891 lipiec Huta Dąbrowa
spłonął skład z towarem wartości 50000
1891 czerwiec Celiny
dom mieszkalny i trzy budynki dworskie a w nich sprzęty i zapasy
1892 czerwiec Gołaszyn
w skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem spłonęły 24 domy włościańskie i 53 zabudowania gospodarcze, dwie osoby zpstały poważnie ranne
1894 03.04.1894 Serokomla
spłonęło 14 domów, 29 budynków gospodarczych, urząd gminy, szkoła, bóżnica żydowska,
1898 29.04.1898 Radoryż
skutkiem uderzenia pioruna spłonął stóg siana na łące Ksawery Potworowskiej
1899 28.04.1899 Sarnów
chlewy w folwarku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.